Tworzenie kilku sieci VLAN w prywatnej sieci vRack

Dowiedz się, jak utworzyć kilka sieci VLAN w prywatnej sieci vRack

Ostatnia aktualizacja z dnia 24-02-2022

Wprowadzenie

Podstawowa konfiguracja vRack umożliwia utworzenie jednej sieci VLAN. W tej konfiguracji możesz użyć każdego adresu IP tylko jeden raz. Tymczasem dzięki wersji 2.0 konfiguracji vRack możesz utworzyć do 4 000 lokalnych wirtualnych sieci w ramach jednej sieci vRack. Oznacza to, że możesz wykorzystać każdy adres IP do 4 000 razy.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak utworzyć kilka sieci VLAN w prywatnej sieci vRack.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie jednego lub kilku serwerów dedykowanych kompatybilnych z vRack
 • Aktywowanie usługi vRack
 • Dostęp do wybranego zakresu Twoich prywatnych adresów IP
 • Połączenie przez SSH z identyfikatorem root (Linux)
 • Połączenie z kontem administratora (Windows)
 • Ukończona konfiguracja vRack

Funkcja ta może być niedostępna lub ograniczona na serwerach dedykowanych Eco.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym porównaniem.

W praktyce

Linux

W poniższym przykładzie użyliśmy eno2 dla Ubuntu i eth1 dla Debian jako interfejsu sieciowego, 10 jako tag sieci VLAN i 192.168.0.0/16 jako zakresu adresów IP.

Wszystkie polecenia należy dostosować do używanej dystrybucji. W przypadku wątpliwości skorzystaj z oficjalnej dokumentacji dotyczącą Twojej dystrybucji.

Ubuntu 20 i 21

Ten przykład jest oparty na Ubuntu 21.10 (Impish Indri).

W pierwszym kroku należy zainstalować pakiet "VLAN" na Twoim serwerze. W tym celu zastosuj polecenie:

sudo apt-get install vlan

Załaduj moduł jądra(kernel) 8021q:

sudo su -c 'echo "8021q" >> /etc/modules'

Utwórz lub edytuj ten plik konfiguracyjny, aby zapobiec automatycznemu wprowadzaniu zmian w konfiguracji sieci:

sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg

I dodaj ten wiersz:

network: {config: disabled}

Pobierz nazwę interfejsu sieciowego i jego adres MAC:

ip a

Tutaj interfejs, który chcemy skonfigurować jest eno2 z adresem MAC: ` d0:50:99:d6:6b:14.

ubuntu VLAN

Dodaj konfigurację sieci dla tego interfejsu sieciowego i deklarację sieci VLAN w następującym pliku:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eno2:
      match:
        macaddress: d0:50:99:d6:6b:14
    eno1:
      ...
      ...
  vlans:
    vlan10:
      id: 10           # VLAN ID  
      link: eno2         # Interface name
      addresses:
      - 192.168.0.14/16

Zapisz i zamknij plik, a następnie uruchom następujące polecenia:

sudo netplan try
sudo netplan apply

Aby potwierdzić konfigurację, należy użyć następującego polecenia:

ip a

ubuntu VLAN

Debian

W pierwszym kroku należy zainstalować pakiet “VLAN” na Twoim serwerze. W tym celu zastosuj polecenie:

sudo apt-get install vlan

Następnie utwórz tag VLAN. Tag jest identyfikatorem umożliwiającym rozróżnienie kilku sieci VLAN:

vconfig add eth1 10

Added vlan with VID == 10 to IF -:eth1:-

Teraz określ zakres adresów IP w sieci vRack i oznacz go Twoim identyfikatorem. Możesz to zrobić przy użyciu polecenia:

ip addr add 192.168.0.0/16 dev eth1.10

Na koniec zmodyfikuj konfigurację interfejsu sieciowego, aby uwzględnił tag VLAN. Teraz otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego, po czym edytuj go i zmodyfikuj w następujący sposób:

sudo /etc/network/interfaces

auto eth1.10
iface eth1.10 inet static
address 192.168.0.50
netmask 255.255.0.0
broadcast 192.168.255.255

Windows

Połącz się z serwerem przez zdalny pulpit i otwórz aplikację “Server Manager”. Wybierz następnie Local Server, po czym kliknij link Disabled obok NIC Teaming:

Windows VLAN

W kolejnym kroku utwórz nowy zespół kart sieciowych, zaznaczając interfejs sieciowy i wpisując nazwę zespołu w polu Team name. Czynność tę zatwierdź, klikając OK:

Windows VLAN

Następnie podaj tag VLAN. W panelu Adapters and Interfaces na ekranie NIC Teaming, kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs, który właśnie dodałeś do nowego zespołu kart sieciowych, po czym kliknij Properties. Następnie kliknij Specific VLAN i podaj tag:

Windows VLAN

Teraz skonfiguruj adres IP VLAN: Kliknij przycisk Start w menu startowym, a następnie kliknij Control Panel:

Windows VLAN

Kliknij Network and Internet.

Windows VLAN

Kliknij Network and Sharing Center:

Windows VLAN

Kliknij Zmodyfikuj parametry adaptera :

Windows VLAN

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs VLAN, po czym kliknij Properties:

Windows VLAN

Kliknij dwa razy Internet Protocol Version 4 (TCP/IP/IPv4).

Windows VLAN

W kolejnym kroku kliknij Use the following IP address. IP address: wprowadź adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Subnet mask, wprowadź “255.255.0.0”.

Windows VLAN

Na koniec kliknij przycisk OK, aby zapisać modyfikacje, po czym zrestartuj serwer.

Sprawdź również

Konfiguracja kilku serwerów dedykowanych w sieci vRack

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).