Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie kilku sieci VLAN w prywatnej sieci vRack

Dowiedz się, jak utworzyć kilka sieci VLAN w prywatnej sieci vRack

Ostatnia aktualizacja z dnia 09-10-2018

Wprowadzenie

Podstawowa konfiguracja vRack umożliwia utworzenie jednej sieci VLAN. W tej konfiguracji możesz użyć każdego adresu IP tylko jeden raz. Tymczasem dzięki wersji 2.0 konfiguracji vRack możesz utworzyć do 4 000 lokalnych wirtualnych sieci w ramach jednej sieci vRack. Oznacza to, że możesz wykorzystać każdy adres IP do 4 000 razy.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak utworzyć kilka sieci VLAN w prywatnej sieci vRack.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie jednego lub kilku serwerów dedykowanych kompatybilnych z vRack
  • Aktywowanie usługi vRack
  • Dostęp do wybranego zakresu Twoich prywatnych adresów IP
  • Połączenie przez SSH z identyfikatorem root (Linux)
  • Połączenie z kontem administratora (Windows)
  • Ukończona konfiguracja vRack

W praktyce

Linux

W poniższym przykładzie użyliśmy eth1 jako interfejsu sieciowego, 10 jako tag sieci VLAN i 192.168.0.0/16 jako zakresu adresów IP.

Wszystkie polecenia należy dostosować do używanej dystrybucji. W przypadku wątpliwości skorzystaj z oficjalnej dokumentacji dotyczącą Twojej dystrybucji.

W pierwszym kroku należy zainstalować pakiet „VLAN” na Twoim serwerze. W tym celu zastosuj polecenie:

sudo apt-get install vlan

Następnie utwórz tag VLAN. Tag jest identyfikatorem umożliwiającym rozróżnienie kilku sieci VLAN:

vconfig add eth1 10

Added vlan with VID == 10 to IF -:eth1:-

Teraz określ zakres adresów IP w sieci vRack i oznacz go Twoim identyfikatorem. Możesz to zrobić przy użyciu polecenia:

ip addr add 192.168.0.0/16 dev eth1.10

Na koniec zmodyfikuj konfigurację interfejsu sieciowego, aby uwzględnił tag VLAN. Teraz otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego, po czym edytuj go i zmodyfikuj w następujący sposób:

sudo /etc/network/interfaces

auto eth1.10
iface eth1 inet static
address 192.168.0.50
netmask 255.255.0.0
broadcast 192.168.255.255

Windows

Połącz się z serwerem przez zdalny pulpit i otwórz aplikację „Server Manager”. Wybierz następnie Local Server, po czym kliknij link Disabled obok NIC Teaming:

Windows VLAN

W kolejnym kroku utwórz nowy zespół kart sieciowych, zaznaczając interfejs sieciowy i wpisując nazwę zespołu w polu Team name. Czynność tę zatwierdź, klikając OK:

Windows VLAN

Następnie podaj tag VLAN. W panelu Adapters and Interfaces na ekranie NIC Teaming, kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs, który właśnie dodałeś do nowego zespołu kart sieciowych, po czym kliknij Properties. Następnie kliknij Specific VLAN i podaj tag:

Windows VLAN

Teraz skonfiguruj adres IP VLAN: Kliknij przycisk Start w menu startowym, a następnie kliknij Control Panel:

Windows VLAN

Kliknij Network and Internet.

Windows VLAN

Kliknij Network and Sharing Center:

Windows VLAN

Kliknij Zmodyfikuj parametry adaptera :

Windows VLAN

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs VLAN, po czym kliknij Properties:

Windows VLAN

Kliknij dwa razy Internet Protocol Version 4 (TCP/IP/IPv4).

Windows VLAN

W kolejnym kroku kliknij Use the following IP address. IP address: wprowadź adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Subnet mask, wprowadź „255.255.0.0”.

Windows VLAN

Na koniec kliknij przycisk OK, aby zapisać modyfikacje, po czym zrestartuj serwer.

Sprawdź również

Konfiguracja kilku serwerów dedykowanych w sieci vRack

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...