Dokumentacja techniczna OVH

Korzystanie z Backup Storage na serwerze dedykowanym

Dowiedz się, jak aktywować usługę Backup Storage

Ostatnia aktualizacja z dnia 29-08-2018

Wprowadzenie

W ramach oferty serwerów dedykowanych udostępniamy do każdego serwera przestrzeń dyskową 500 GB, która umożliwia zabezpieczenie Twoich danych.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak aktywować i używać przestrzeni dyskowej.

Wymagania początkowe

W praktyce

Aktywacja przestrzeni Backup Storage

Zaloguj się do Panelu klienta i przejdź do strony serwera w sekcji Dedykowane. Następnie wybierz zakładkę Backup Storage, kliknij przycisk Aktywuj backup Storage i zatwierdź.

Aktywacja przestrzeni Backup Storage

Otrzymasz wówczas e-mail potwierdzający aktywację. Twój Backup Storage będzie dostępny w ciągu kilku minut.

Konfiguracja kontroli dostępu

Dostęp do Twojej przestrzeni dyskowej jest ograniczony do adresu IP znajdującego się na liście kontroli dostępu czyli Access Control List (ACL). Dostęp do przestrzeni dyskowej z wszystkich adresów IP przypisanych do Twojego konta realizowany jest domyślnie przez FTP/FTPS. Inne protokoły (NFS I CIFS) nie są domyślnie ustawione. Aby mieć do nich dostęp, utwórz ACL.

Dodawanie dostępu

W sekcji Backup Storage kliknij Dodaj dostęp.

Dodaj dostęp do backupu

Wybierz blok IP, który chcesz autoryzować. Po wybraniu bloku IP wybierz protokół, który chcesz autoryzować, następnie kliknij Dalej.

Aby uzyskać dostęp do przestrzeni dyskowej, możesz autoryzować jedynie bloki IP dostępne na Twoim koncie OVH.

Dodaj dostęp do backupu

Potwierdź dodanie dostępu, klikając Zakończ.

Dodaj dostęp do backupu

Możesz teraz łączyć się z przestrzenią Backup Storage Twojego serwera za pomocą wybranego bloku IP.

Modyfikacja dostępu

Aby zmienić protokoły autoryzowanego bloku IP, kliknij przycisk ..., następnie Zmodyfikuj dostęp w linii odpowiadającej blokowi, który chcesz zmodyfikować. Zaznacz lub usuń zaznaczenie przy wybranych protokołach. Następnie kliknij Zatwierdź.

Zmodyfikuj dostęp

Usuwanie dostępu

Aby cofnąć autoryzację dla bloku IP, kliknij przycisk ..., po czym kliknij Usuń dostęp w linii odpowiadającej blokowi, który chcesz usunąć.

Zmodyfikuj dostęp

Następnie kliknij Zatwierdź. Dostęp do Backup Storage zostanie wówczas usunięty dla wybranego bloku IP.

Zmiana hasła

W sekcji Backup Storage kliknij Nie pamiętasz hasła?, następnie zatwierdź.

Zmień Twoje hasło

Na adres e-mail zarejestrowany w Twoim koncie administratora zostanie wysłany link umożliwiający zmianę hasła. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zmienić hasło.

Usuwanie Backup Storage

W sekcji Backup Storage kliknij Usuń Backup Storage, następnie zatwierdź.

Usuń Backup Storage

Zlecenie usunięcia Backup Storage jest nieodwracalne.

Twój Backup Storage zostanie definitywnie usunięty po kilku minutach.

Zamawianie dodatkowej przestrzeni dyskowej

W sekcji Backup Storage kliknij przycisk Zamów przestrzeń dyskową.

Zamów przestrzeń dyskową

Zaznacz wybraną wielkość przestrzeni dyskowej, następnie kliknij Dalej.

Wybór dodatkowej przestrzeni dyskowej

Przeczytaj i zaakceptuj regulaminy oraz szczegóły zamówienia, klikając Zatwierdź

Zostanie wówczas utworzone zamówienie. Po dokonaniu płatności uzyskasz dostęp do przestrzeni dyskowej.

Korzystanie z Backup Storage

W ramach usługi Backup Storage nie są wykonywane automatyczne kopie Twoich danych. Otrzymujesz do dyspozycji przestrzeń dyskową i możesz łączyć się z przestrzenią za pomocą dostępnych protokołów. Wybór odpowiedniej metody wykonywania kopii zapasowych oraz narzędzi należy do Ciebie. Firma OVH nie jest odpowiedzialna za dane przechowywane na przestrzeni dyskowej.

FTP/FTPS

NcFTP (na Linux)

Aby zapisać jeden plik, możesz użyć następującej komendy:

ncftpput -u FtpUserName -p FtpPassword HostName /FolderLocation /File

Komenda ta nie wspiera protokołu FTPS. Jeśli chcesz wykonać bezpieczny transfer, użyj klienta lftp lub interfejsu cURL.

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • FolderLocation: ścieżka dostępu do katalogu docelowego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • File: nazwa pliku, który chcesz zapisać.

Aby zapisać katalog, wystarczy zarchiwizować go i przesłać do katalogu kopii zapasowych:

tar czf - /FolderName | ncftpput -u FtpUserName -p FtpPassword -c HostName ArchiveName.tar.gz

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FolderName: ścieżka dostępu do katalogu, który chcesz zapisać.
 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • ArchiveName: nazwa katalogu, który chcesz zapisać.

Aby pobrać plik archiwalny z Twojej przestrzeni dyskowej, możesz użyć następującej komendy:

ncftpget -v -u FtpUsername -p FtpPassword HostName /LocalFolder /File

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • LocalFolder: ścieżka dostępu do katalogu lokalnego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • File: ścieżka dostępu pliku do pobrania.
cURL (Linux)

Aby użyć protokołu FTPS, zmień nazwę Twojej usługi Backup Storage. Na przykład, jeśli nazwa brzmi „ftpback-rbxX-YYY.ip-Z.Z.Z.Z.net”, zmień ją w następujący sposób: „ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net”. Dodaj również flagę -ssl do poniższej komendy.

Aby zapisać jeden plik, możesz użyć następującej komendy:

curl -aT File ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName/FolderLocation

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • File: nazwa pliku, który chcesz zapisać.
 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • FolderLocation: ścieżka dostępu do katalogu docelowego, w którym zamierzasz zapisać plik.

Aby zapisać katalog, wystarczy zarchiwizować go i przesłać do katalogu kopii zapasowych:

tar czf - /FolderName | curl ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName/FolderLocation/ArchiveName-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz -T -

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FolderName: ścieżka dostępu do katalogu, który chcesz zapisać.
 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • FolderLocation: ścieżka dostępu do docelowego katalogu lokalnego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • ArchiveName: nazwa katalogu, który chcesz zapisać.

Aby pobrać plik archiwalny z Twojej przestrzeni dyskowej, możesz użyć następującej komendy:

cd /LocalFolder
curl -u FtpUsername:FtpPassword ftp://HostName/File 

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • LocalFolder: ścieżka dostępu do katalogu lokalnego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • File: ścieżka dostępu pliku do pobrania.
lftp (Linux)

lftp używa domyślnie FTP+SSL/TLS. W związku z tym zmień nazwę Twojej usługi Backup Storage. Na przykład, jeśli nazwa brzmi „ftpback-rbxX-YYY.ip-Z.Z.Z.Z.net”, zmień ją w następujący sposób: „ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net”.

Aby zapisać jeden plik, możesz użyć następującej komendy:

lftp ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "cd FolderLocation; put File; quit"

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • File: nazwa pliku, który chcesz zapisać.
 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • FolderLocation: ścieżka dostępu do katalogu docelowego, w którym zamierzasz zapisać plik.

Aby zapisać katalog, wystarczy zarchiwizować go i przesłać do katalogu kopii zapasowych:

tar czf - /FolderName | ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "cd FolderLocation; put /dev/stdin -o ArchiveName-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz;quit"

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FolderName: ścieżka dostępu do katalogu, który chcesz zapisać.
 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • FolderLocation: ścieżka dostępu do docelowego katalogu lokalnego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • ArchiveName: nazwa katalogu, który chcesz zapisać.

Aby pobrać plik archiwalny z Twojej przestrzeni dyskowej, możesz użyć następującej komendy:

cd /LocalFolder
lftp ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "get /File; quit"

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • FtpUsername: Twoja nazwa użytkownika FTP.
 • FtpPassword: Twoje hasło FTP.
 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • LocalFolder: ścieżka dostępu do katalogu lokalnego, w którym zamierzasz zapisać plik.
 • File: ścieżka dostępu pliku do pobrania.
FileZilla

Zainstaluj klienta FileZilla na Twoim serwerze i skonfiguruj go, aby zalogować się do Backup Storage przy użyciu danych dostępowych FTP, które otrzymałeś po aktywacji usługi. Do zalogowania będziesz potrzebował nazwy użytkownika i hasła.

NFS

Upewnij się, że zezwalasz blokom IP na dostęp do przestrzeni dyskowej oraz używania protokołu NFS. W zależności od dystrybucji Linux, jaką posiadasz, być może powinieneś zainstalować klienta NFS i uruchomić usługę NFS/portmap.

Po zainstalowaniu klienta NFS i uruchomieniu usługi portmap możesz zamontować zasób NFS jako zwykłą partycję, jak pokazano poniżej:

mount -t nfs HostName:/export/ftpbackup/ServiceName /FolderMount

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • ServiceName: nazwa Twojego serwera (np: ns0000000.ip-123-123-123.net).
 • FolderMount: katalog w którym chcesz zamontować zasób NFS.

Po zamontowaniu zasobu możesz używać komend, takich jak cp i rsync, tak jak ma to miejsce w przypadku zwykłego katalogu.

CIFS

Windows

Zaloguj się do serwera, otwórz wiersz poleceń i wprowadź następującą komendę:

net use z: \\HostName\ServiceName

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • ServiceName: nazwa Twojego serwera (np: ns0000000.ip-123-123-123.net).
Linux

Połącz się z serwerem za pomocą SSH i wpisz następujące polecenie:

mount -t cifs -o sec=ntlm,uid=root,gid=100,dir_mode=0700,username=root,password= //HostName/ServiceName /mnt/FolderMount

Poniższy przykład kodu zawiera zmienne, które należy zastąpić odpowiednimi danymi.

 • HostName: nazwa Twojej usługi Backup Storage.
 • ServiceName: nazwa Twojego serwera (np: ns0000000.ip-123-123-123.net).
 • FolderMount: katalog, w którym chcesz zamontować zasób (powinien już istnieć).

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.