Dokumentacja techniczna OVH

Ustalenie numeru seryjnego dysku twardego

Dowiedz się, jak ustalić numer seryjny dysku, aby przystąpić do jego wymiany

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-07-2019

Wprowadzenie

Aby zminimalizować ryzyko błędu podczas wymiany dysku twardego, prosimy naszych klientów o podanie numeru seryjnego dysku przeznaczonego do wymiany. W większości przypadków numer seryjny możesz znaleźć, testując po kolei Twoje dyski twarde za pomocą narzędzia Smartmontools.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak ustalić numer lub numery seryjne dysku/dysków.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie serwera dedykowanego
 • Połączenie z serwerem przez SSH z uprawnieniami użytkownika root
 • Instalacja narzędzia sas2ircu na serwerze Windows (znajdziesz je za pomocą wyszukiwarki Broadcom)

W praktyce

W przypadku dysku NVMe konieczne jest uruchomienie serwera w trybie Rescue64 i użycie zainstalowanego domyślnie na serwerze narzędzia „nvme-cli”.

Ustalenie numeru seryjnego dysku w przypadku programowej macierzy RAID

Aby ustalić numer seryjny Twojego dysku twardego w przypadku konfiguracji programowej macierzy RAID, możesz użyć smartctl:

smartctl -a /dev/sdX | grep Serial Serial Number:  XXXXXXX

Urządzenie jest wykrywane przez system operacyjny, na przykład /dev/sda, /dev/sdb, etc.

Ustalenie numeru seryjnego dysku NVMe

W przypadku dysków NVMe konieczne jest zastosowanie polecenia nvme list:

root@rescue:~# nvme list

Node     SN         Model        Namespace Usage           Format  FW Rev
/dev/nvme0n1 CVPF636600YC450RGN INTEL SSDPE2MX450G7 1     450.10 GB / 450.10 GB 512 B + 0 B MDV10253
/dev/nvme1n1 CVPF6333002Y450RGN INTEL SSDPE2MX450G7 1     450.10 GB / 450.10 GB 512 B + 0 B MDV10253

Po wpisaniu polecenia będziesz mógł odczytać numery seryjne Twoich dysków NVMe: nvme0 i nvme1.

Ustalenie numeru seryjnego dysku (Windows)

Instrukcja postępowania dla systemu Windows jest podobna do tej dla dystrybucji Linux. Użyj narzędzia sas2ircu i tych samych poleceń, które zastosowałeś w przypadku systemu Linux.

Aby uniknąć błędów, uruchom terminal poleceń z prawami administratora.

W celu ustalenia numeru seryjnego w macierzy programowej RAID zastosuj następujące polecenie:

# .\smartctl -a /dev/sdX Serial Number: 1234567890

Urządzenie zostanie wykryte przez system operacyjny i będzie się wyświetlało w następujący sposób: /dev/sda, /dev/sdb, etc.

smart_sdb_windows

Ustalenie numeru seryjnego dysku w przypadku sprzętowej macierzy RAID

Szczegółowy opis poleceń oraz sposobu testowania dysków twardych znajdziesz w tym przewodniku (kontroler RAID LSI).

Kontroler MegaRaid

Etap 1: ustalenie liczby zestawów RAID

Możesz znaleźć numery seryjne dysków, wpisując polecenie smartctl. Przed uruchomieniem polecenia sprawdź, ile zestawów RAID (lub wirtualnych dysków) znajduje się na Twoim serwerze.

Informację tę można uzyskać za pomocą polecenia:

# MegaCli -LDInfo -Lall -aALL | egrep 'Adapter|Size' | grep -v Strip

Adapter 0

Virtual Drive Information: Size: 36.321 GB

Adapter 1

Virtual Drive Information: Size: 2.727 TB

W powyższym przykładzie na serwerze znajdują się dwie skonfigurowane macierze RAID: „Adapter 0” i „Adapter 1”. Macierze RAID powinny być zmapowane na /dev/sda i /dev/sdb.

Etap 2: ustalenie informacji dotyczących dysków

Uzyskaj informacje dotyczące fizycznego dysku, używając następującego polecenia:

# MegaCli -PDList -aAll | egrep 'Slot\ Number|Device\ Id|Inquiry\ Data|Raw|Firmware\ state' | sed 's/Slot/\nSlot/g'

Slot Number: 0
Device Id: 4
Raw Size: 279.460 GB [0x22eec130 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: BTWL3450062J300PGN INTEL SSDSC2BB300G4           D2010355

Slot Number: 1
Device Id: 5
Raw Size: 279.460 GB [0x22eec130 Sectors] 
Firmware state: Online, Spun Up 
Inquiry Data: BTWL345003X6300PGN INTEL SSDSC2BB300G4           D2010355

Slot Number: 2
Device Id: 7
Raw Size: 2.728 TB [0x15d50a3b0 Sectors] 
Firmware state: Online, Spun Up 
Inquiry Data:    PN2234P8K2PKDYHGST HUS724030ALA640          MF8OAA70

Slot Number: 3 
Device Id: 6 
Raw Size: 2.728 TB [0x15d50a3b0 Sectors] 
Firmware state: Online, Spun Up 
Inquiry Data:    PN2234P8JYP59YHGST HUS724030ALA640          MF8OAA70
Etap 3: ustalenie numeru seryjnego

Numery ID urządzenia i adaptera używane są do wskazania narzędziu smartctl, którego dysku ma poszukiwać w zestawie RAID.

Należy użyć polecenia podobnego do poniższego:

# smartctl -d megaraid,N -a /dev/sdX | grep Serial Serial Number: 1234567890

Numer ID urządzenia RAID będzie się wyświetlał w następujący sposób: /dev/sda = 1er RAID, /dev/sdb = 2e RAID, etc.

W niektórych sytuacjach możesz uzyskać taki wynik:

/dev/sda [megaraid_disk_00] [SAT]: Device open changed type from 'megaraid' to 'sat'

Zastąp wówczas megaraid wpisem sat+megaraid:

smartctl -d sat+megaraid,N -a /dev/sdX | grep Serial Serial Number: 1234567890

Ustalenie numeru seryjnego dysku (kontroler RAID LSI)

Kontroler RAID LSI korzysta z modułu o nazwie sg-map, który mapuje urządzenia na /dev/sgX (gdzie X to numer określający urządzenie).

Możesz skorzystać z tego przewodnika (kontroler RAID LSI), aby określić, który dysk twardy odpowiada oznaczonemu urządzeniu „sg”.

Po odnalezieniu urządzenia „sg” powiązanego z dyskiem twardym, który chcesz przeanalizować, zastosuj następujące polecenie:

# smartctl -a /dev/sgX | grep Serial Serial Number:  1234567890

Numer urządzenia „sg” będzie się wyświetlał w następujący sposób: /dev/sg0, /dev/sg1...

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...