Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana hasła administratora na serwerze dedykowanym z systemem Windows

Dowiedz się, jak zmienić hasło administratora na serwerze dedykowanym z systemem Windows

Ostatnia aktualizacja z dnia 11-09-2019

Wprowadzenie

Podczas instalacji lub reinstalacji systemu operacyjnego Windows otrzymujesz hasło administratora. Rekomendujemy jego zmianę zgodnie z instrukcją zawartą w przewodniku o bezpieczeństwie. Możesz również zmienić hasło w sytuacji, gdy utraciłeś wcześniejsze .

Niniejszy przewodnik opisuje procedurę modyfikacji hasła administratora na serwerze.

Wymagania początkowe

W praktyce

Uruchom serwer w trybie awaryjnym, korzystając ze środowiska rozruchowego WinRescue. W przypadku takiej potrzeby polecamy zapoznanie się z przewodnikiem otrybie Rescue.

Po ponownym uruchomieniu serwera przejdź do Panelu klienta i wybierz zakładkę IPMI na stronie Twojego serwera.

Więcej informacji o IPMI znajdziesz w przewodniku Korzystanie z IPMI.

Aktywuj następnie funkcję IPMI za pomocą apletu Java lub przeglądarki. Po uruchomieniu sesji IPMI, kliknij dwa razy narzędzie NTPWdi serwera na pulpicie WinRescue.

NTPWdi

Następnie kliknij przycisk Otwórz ponownie, aby wyświetlić listę dostępnych kont użytkowników.

NTPWdi

Teraz wybierz na liście konto użytkownika root i kliknij przycisk Zmień hasło.

NTPWdi

Aby zakończyć operację, wprowadź nowe hasło dwa razy, a następnie kliknij OK.

NTPWdi

Twoje hasło zostało teraz zmienione. Wyjdź z narzędzia, zamknij sesję IPMI i uruchom ponownie serwer z dysku.

Sprawdź również

Tryb Rescue

Korzystanie z IPMI dla serwerów dedykowanych

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...