Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana hasła root na serwerze dedykowanym z systemem Linux

Dowiedz się, jak zmienić hasło root na serwerze dedykowanym z systemem Linux

Ostatnia aktualizacja z dnia 17-10-2018

Wprowadzenie

Podczas instalacji lub reinstalacji dystrybucji lub systemu operacyjnego otrzymasz hasło dla użytkownika root. Rekomendujemy jego zmianę zgodnie z instrukcją zawartą w przewodniku Zabezpieczenie serwera dedykowanego. Możesz również zmienić hasło w sytuacji, gdy utraciłeś wcześniejsze.

Niniejszy przewodnik prezentuje obydwa przypadki i wyjaśnia, jak zmienić hasło root na Twoim serwerze dedykowanym.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zmiana hasła dla użytkownika root

Jeśli zalogowałeś się przez dostęp root przy użyciu aktualnego hasła i chcesz to hasło zmienić, połącz się z serwerem przez SSH, używając wiersza poleceń i wpisz komendę:

passwd

Następnie wpisz dwa razy nowe hasło, jak pokazano poniżej:

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Pamiętaj, że w dystrybucji Linux znaki tworzące Twoje hasło nie będą się wyświetlały w trakcie ich wpisywania.

Zmiana utraconego hasła

Etap 1: identyfikacja partycji systemu

Po włączeniu trybu Rescue na Twoim serwerze, zidentyfikuj partycję systemu. Możesz to zrobić przy użyciu polecenia:

fdisk -l

Disk /dev/hda 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1305 10482381 83 Linux
/dev/hda2 1306 4800 28073587+ 83 Linux
/dev/hda3 4801 4865 522112+ 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sda 8254 MB, 8254390272 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 31488 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 31488 8060912 c W95 FAT32 (LBA)

W powyższym przykładzie partycja systemu to /dev/hda1.

Jeśli na Twoim serwerze skonfigurowana jest programowa macierz RAID, zamontuj wolumin RAID (zwykle /dev/mdX).

Etap 2: montowanie partycji systemu

Po zidentyfikowaniu partycji systemu możesz ją zamontować przy użyciu polecenia:

mount /dev/hda1 /mnt/

Etap 3: modyfikacja partycji root

Edycja partycji systemu jest domyślnie zablokowana. Aby ją odblokować, możesz użyć następującego polecenia:

chroot /mnt

Etap 4: zmiana hasła root

Ostatni etap polega na zmianie hasła przy użyciu następującego polecenia:

passwd

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Po wykonaniu tej czynności, zmień tryb uruchamiania Twojego serwera na Uruchamianie z dysku twardego, po czym zrestartuj serwer. Twoje hasło root zostało zmienione.

Sprawdź również

Uruchamianie i korzystanie z trybu Rescue

Zmiana hasła administratora na serwerze dedykowanym z systemem Windows

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...