Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana serwerów DNS domeny w OVH

Dowiedz się, jak zmodyfikować serwery DNS Twojej domeny w OVH

Ostatnia aktualizacja z dnia 01-07-2019

Wprowadzenie

Serwery DNS przechowują informacje o konfiguracji DNS domeny. Konfiguracja DNS, zwana także strefą DNS domeny zapisana jest na serwerach DNS. Zawiera ona informacje techniczne w postaci rekordów. Rekordy te umożliwiają powiązanie domeny z serwerem lub serwerami hostującymi stronę WWW i konta e-mail.

Można więc powiedzieć, że dzięki rekordom DNS przechowywanym na serwerach DNS możliwe jest łączenie się z domeną przez Internet.

Dowiedz się, jak modyfikować serwery DNS Twojej domeny OVH.

Wymagania początkowe

Jeśli Twoja domena nie jest zarejestrowana w OVH, przeprowadź modyfikację serwerów DNS w interfejsie dostawcy zarządzającego Twoją domeną.

W praktyce

Zalecamy szczególną ostrożność podczas modyfikacji serwerów DNS domeny. Wprowadzenie omyłkowej zmiany mogłoby uniemożliwić dostęp do Twojej strony WWW lub odbiór nowych wiadomości e-mail. Świadomość możliwych konsekwencji modyfikacji pozwoli Ci lepiej zrozumieć wprowadzane zmiany.

Kiedy modyfikujesz serwery DNS Twojej domeny, zmieniasz również konfigurację DNS. Nowa konfiguracja zastępuje zatem poprzednią i jest przechowywana na nowych serwerach DNS. Z technicznego punktu widzenia domena używa nowej strefy DNS.

Pamiętaj, że:

  • zawartość poprzedniej konfiguracji DNS nie jest automatycznie kopiowana do nowej konfiguracji. Upewnij się zatem, czy nowa konfiguracja zawiera wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania usług powiązanych z Twoją domeną (jak np. strona WWW i konta e-mail);

  • jeśli chcesz zmodyfikować tylko jeden element aktualnej konfiguracji DNS (tj. jeden rekord DNS), zalecamy edycję strefy DNS zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej dokumentacji: Modyfikacja strefy DNS;

  • niektóre organizacje lub operatorzy zarządzający rozszerzeniami domen mają określone wymagania dotyczące serwerów DNS (liczba serwerów nazw, wartość rekordów, etc...). W razie wątpliwości sprawdź wymagania u operatora, u którego zarejestrowana jest domena.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zmian, upewnij się, że operacja nie uniemożliwi dostępu do Twojej domeny. Jeśli nie jesteś tego pewien, skonsultuj się z osobą, która poprosiła Cię o przeprowadzenie tej modyfikacji.

Etap 1: dostęp do interfejsu zarządzania serwerami DNS domeny

Przed rozpoczęciem operacji zaloguj się do Panelu klienta, kliknij Domeny na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz odpowiednią domenę. Teraz przejdź do zakładki Serwery DNS.

Pojawi się tabela wyszczególniająca serwery DNS aktualnie skonfigurowane w OVH dla Twojej domeny. Może pojawić się kilka serwerów DNS, przy czym jeden serwer odpowiada jednej linii w tabeli.

dnsserver

Etap 2: edycja serwerów DNS domeny

Aby rozpocząć edycję serwerów DNS, kliknij przycisk Zmień serwery DNS.

Zastąp zawartość pól informacjami o nowych serwerach, które chcesz skonfigurować. Aby dodać nowe serwery do aktualnej listy, kliknij + po prawej stronie w ostatniej linii tabeli. Pojawi się wówczas dodatkowa linia w tabeli z polami do uzupełnienia.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zastosuj konfigurację. Statusy serwerów DNS w tabeli są aktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Za pomocą przycisku Resetuj serwery DNS możesz przywrócić serwery skonfigurowane pierwotnie przez OVH. Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy chcesz ponownie korzystać z serwerów DNS OVH.

dnsserver

Etap 3: oczekiwanie na efekty wprowadzonej zmiany

Po zakończeniu operacji należy odczekać określony czas, zanim zmiany staną się widoczne. Na czas oczekiwania składają się dwa czynniki:

  • zmiana wprowadzona w OVH musi zostać uwzględniona przez organizację zarządzającą rozszerzeniem Twojej domeny. Możesz śledzić postęp procesu w Panelu klienta (sekcja Domeny na pasku usług po lewej stronie > Operacje w toku)
  • po uwzględnieniu zmiany przez organizację zarządzającą rozszerzeniem domeny konieczny jest następnie czas propagacji wynoszący maksymalnie 48 godzin, aby modyfikacje stały się w pełni widoczne.

Sprawdź również

Modyfikacja strefy DNS OVH

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...