Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, zarządzać produktami i usługami oraz śledzić zamówienia

Zaloguj się
Dokumentacja techniczna OVH

Modyfikacja strefy DNS

Dowiedz się, jak edytować strefę DNS w Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-04-09

Wprowadzenie

Strefa Domain Name System (DNS) to plik konfiguracyjny domeny. Zawiera on informacje techniczne nazywane rekordami. W przypadku klasycznego użycia rekordy te umożliwiają powiązanie domeny z serwerem lub serwerami hostującymi stronę WWW i konta e-mail.

Dowiedz się, jak w prosty sposób zmodyfikować strefę DNS w Panelu klienta.

Wymagania początkowe

  • Jeśli Twoja domena nie używa konfiguracji OVH, przeprowadź zmianę w interfejsie dostawcy zarządzającego konfiguracją Twojej domeny.

  • Jeśli domena jest zarejestrowana w OVH, możesz sprawdzić, czy używa konfiguracji OVH. Po wybraniu domeny w Panelu klienta, przejdź do zakładki Serwery DNS.

W praktyce

Edycja strefy DNS jest operacją wymagającą odpowiedniej wiedzy: wprowadzenie omyłkowej zmiany mogłoby na przykład uniemożliwić dostęp do Twojej strony WWW lub odbiór nowych wiadomości e-mail.

Poznanie poszczególnych rekordów będzie pomocne w lepszym zrozumieniu zmian, które wprowadzisz w strefie DNS Twojej domeny. Dlatego zalecamy zapoznanie się z poniższą tabelą, w której zostały opisane wszystkie rekordy DNS.

Typ rekordu Opis
A Umożliwia powiązanie domeny z adresem IP (IPv4), na przykład z adresem IP serwera, na którym hostowana jest Twoja strona WWW.
AAAA Umożliwia powiązanie domeny z adresem IP (IPv6), na przykład z adresem IP serwera, na którym hostowana jest Twoja strona WWW.
CNAME Umożliwia używanie przez domenę adresu lub adresów IP innej domeny poprzez ich wzajemne powiązanie zgodnie z zasadą tworzenia aliasów domen. Przykładowo, jeśli www.mypersonaldomain.ovh jest aliasemmypersonaldomain.ovh, domena www.mypersonaldomain.ovh użyje adresu lub adresów IP domeny mypersonaldomain.ovh.
MX Umożliwia powiązanie domeny z serwerem poczty elektronicznej, na przykład adresem IP serwera, na którym hostowane jest Twoje konto e-mail. Jest prawdopodobne, że dostawca dysponuje kilkoma serwerami poczty e-mail. W takiej sytuacji należy utworzyć kilka pól MX.
SRV Umożliwia wskazanie adresu serwera zarządzającego usługą. Rekord ten może na przykład wskazywać adres serwera SIP lub adres serwera umożliwiającego programowi pocztowemu automatyczną konfigurację tzw. „autodiscover”.
TXT Umożliwia dodanie do parametrów DNS Twojej domeny dowolnej wartości (w formacie tekstowym). Rekord ten jest często używany podczas procesu weryfikacji.
SPF Pozwala zapobiegać przypadkom podszywania się pod adresy e-mail używające Twojej domeny. Rekord ten może na przykład wskazywać, że jedynie serwer dostawcy Twojego rozwiązania poczty elektronicznej może być identyfikowany jako legalne źródło wysyłki e-maili. Dowiedz się więcej w dokumentacji OVH dotyczącej rekordu SPF.
CAA Umożliwia wyświetlenie listy organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów SSL dla domeny.

Etap 1: dostęp do interfejsu zarządzania strefą DNS

Zaloguj się do Panelu klienta, kliknij Domeny na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz domenę. Teraz przejdź do zakładki Strefa DNS.

W tabeli, która się wyświetli znajdziesz konfigurację Twojej domeny w OVH. Na konfigurację składają się rekordy DNS, każdy zaznaczony w oddzielnym wierszu tabeli. Możesz sortować zawartość tabeli według typu rekordu lub nazwy domeny.

dnszone

Etap 2: edycja strefy DNS

Możesz zmodyfikować strefę DNS domeny, dodając, zmieniając lub usuwając rekord DNS. Aby to zrobić, możesz skorzystać z jednej z dwóch metod:

  • Ręczna modyfikacja strefy w trybie tekstowym

Zalecana tylko dla zaawansowanych użytkowników. W zakładce Strefa DNS kliknij Modyfikacja w trybie tekstowym, następnie postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami, które będą się wyświetlały.

  • Skorzystanie z asystenta konfiguracji

Od tego momentu niniejszy przewodnik opisuje jedynie konfigurację przy użyciu asystenta.

Przygotuj informacje, które chcesz zmienić w strefie DNS. Jeśli przeprowadzasz modyfikację na prośbę dostawcy usługi, dostawca powinien przesłać Ci listę elementów do zmiany.

  • Dodanie nowego rekordu DNS

Aby dodać nowy rekord DNS, kliknij przycisk Dodaj rekord po prawej stronie tabeli w zakładce Strefa DNS w Panelu klienta. Wybierz typ pola DNS, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zalecamy uprzednie sprawdzenie, czy dany rekord już nie istnieje, i czy nie wskazuje na inny serwer. W tym celu włącz sortowanie zawartości tabeli według typu rekordu i nazwy domeny. Jeśli rekord już istnieje, rekomendujemy jego modyfikację zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

dnszone

  • Modyfikacja istniejącego rekordu DNS

Aby zmodyfikować rekord DNS, kliknij ikonkę koła zębatego w tabeli po prawej stronie wybranego rekordu (zakładka Strefa DNS w Panelu klienta). Następnie kliknij Zmień rekord, po czym postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami, które będą się wyświetlały.

dnszone

  • Usunięcie rekordu DNS

Aby usunąć rekord DNS, kliknij ikonkę koła zębatego w tabeli po prawej stronie wybranego rekordu (zakładka Strefa DNS w Panelu klienta). Następnie kliknij Usuń rekord, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami.

Możesz usunąć kilka rekordów za jednym razem, zaznaczając je wcześniej w lewej części tabeli i naciskając przycisk Usuń.

dnszone

Etap 3: czas potrzebny na propagację

Czas propagacji wprowadzonych w strefie DNS zmian wynosi maksymalnie 24 godziny.

Jeśli chcesz skrócić czas propagacji w przypadku kolejnych modyfikacji strefy DNS, możesz uczynić to, do pewnego stopnia, zmieniając TTL (Time To Live), który zostanie zastosowany do wszystkich rekordów strefy DNS. W tym celu kliknij przycisk Domyślny TTL w zakładce Strefa DNS w Panelu klienta, a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami.

Możliwa jest również modyfikacja TTL rekordu DNS. Operacja ta może zostać jednak przeprowadzona tylko rekord po rekordzie, poprzez modyfikację każdego z nich lub podczas dodawania rekordów.

Sprawdź również

Informacje na temat serwerów DNS

Konfiguracja rekordu SPF w strefie DNS

Zabezpieczenie domeny przed Cache Poisoning za pomocą DNSSEC

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...