Dokumentacja techniczna OVH

Dodanie rekordu MX w konfiguracji domeny

Dowiedz się, jak dodać rekord MX do strefy DNs domeny

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-04-03

Wprowadzenie

Pole MX umożliwia powiązanie domeny z serwerem poczty elektronicznej. Dzięki temu serwery poczty wychodzącej kierują wiadomości e-mail do odpowiednich adresów pocztowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że dostawca Twoich usług dysponuje kilkoma serwerami poczty elektronicznej. W takim przypadku należy utworzyć kilka rekordów MX.

Dowiedz się, jak dodać rekord MX do konfiguracji domeny OVH.

Wymagania początkowe

  • Dostęp do interfejsu zarządzania domeną w Panelu klienta
  • Dostęp do Panelu klienta
  • Wybrana domena powinna używać konfiguracji OVH (serwerów DNS OVH)
  • Jeśli Twoja domena nie używa serwerów DNS OVH, zmodyfikuj rekordy MX w interfejsie dostawcy zarządzającego konfiguracją Twojej domeny.

  • Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana w OVH, możesz sprawdzić w Panelu klienta, w zakładce Serwery DNS, czy używa ona konfiguracji OVH.

W praktyce

Etap 1: podstawowe informacje o rekordzie MX

Rekord MX służy do powiązania Twojej domeny z serwerem dostarczonym przez dostawcę rozwiązania poczty elektronicznej, np. OVH. Kiedy osoba, z którą korespondujesz wysyła do Ciebie wiadomość e-mail, rekord MX wskazuje serwerowi poczty wychodzącej do jakiego serwera powinien ją skierować.

Istnieje możliwość konfiguracji kilku rekordów MX dla jednej domeny. Każdemu z nich należy nadać priorytet. Dzięki temu serwery poczty wychodzącej będą otrzymywały informacje, do których serwerów mają wysyłać wiadomości w pierwszej kolejności. Pamiętaj, że możesz dodawać jedynie rekordy MX należące do tego samego zestawu i od tego samego dostawcy usługi.

Zmiana rekordów MX domeny jest operacją wymagającą wiedzy: pomyłka w modyfikacji może uniemożliwić spływanie wiadomości e-mail na Twoje konta e-mail. Zalecamy w związku z tym dużą ostrożność podczas wykonywania tej operacji.

Etap 2: znajomość konfiguracji MX OVH

Zapoznaj się z przedstawioną poniżej konfiguracją MX OVH przewidzianą dla rozwiązań MX Plan (występującą samodzielnie lub włączoną do oferty hostingu oraz Exchange. Na serwerach poczty elektronicznej OVH zainstalowane jest oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe.

Domena TTL Typ rekordu Priorytet Adres docelowy
pozostaw puste 3600 MX 1 mx0.mail.ovh.net.
pozostaw puste 3600 MX 5 mx1.mail.ovh.net.
pozostaw puste 3600 MX 50 mx2.mail.ovh.net.
pozostaw puste 3600 MX 100 mx3.mail.ovh.net.

Teraz zastosuj rekordy MX w konfiguracji DNS Twojej domeny. Operacja ta została opisana w kolejnym etapie.

Etap 3: modyfikacja konfiguracji rekordu MX OVH

Aby zmodyfikować rekordy MX w konfiguracji OVH Twojej domeny, zaloguj się do Panelu klienta. Na pasku usług po lewej stronie kliknij Domeny, następnie wybierz domenę i przejdź do zakładki Strefa DNS.

W tabeli, która się wyświetli znajdziesz konfigurację Twojej domeny OVH. Każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi DNS. Zalecamy sprawdzenie w pierwszym kroku, czy jakieś rekordy MX zostały już wcześniej dodane do konfiguracji DNS Twojej domeny. Możesz posłużyć się w tym celu oknem filtrowania.

dnsmxrecord

Jeśli w konfiguracji są już zapisane rekordy MX i chcesz je zastąpić, kliknij ikonkę koła zębatego po prawej stronie każdego wiersza w tabeli odpowiadającego rekordowi, a następnie kliknij Usuń rekord. Jednocześnie zadbaj, aby domena cały czas posiadała co najmniej jeden rekord MX.

Kliknij przycisk Dodaj rekord, następnie wybierz MX. Wpisz wymagane informacje w zależności od wybranego rozwiązania poczty elektronicznej:

  • jeśli używasz rozwiązania poczty elektronicznej OVH: wykorzystaj informacje opisane w etapie 2: znajomość konfiguracji MX OVH;

  • jeśli używasz innego rozwiązania: wykorzystaj informacje podane przez dostawcę Twojej usługi.

Po wpisaniu informacji zakończ ostatni etap, następnie kliknij Zatwierdź.

W związku z wprowadzoną zmianą, należy wziąć pod uwagę czas propagacji, który wynosi od 4 do 24 godzin maksimum. Po tym czasie zmiana będzie aktywna.

Sprawdź również

Informacje na temat serwerów DNS

Modyfikacja strefy DNS OVH

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...