Dokumentacja techniczna OVH

Transfer domeny do OVH

Dowiedz się, jak wykonać transfer domeny funkcjonalnej do OVH

Ostatnia aktualizacja z dnia 01-07-2019

Wprowadzenie

Transfer domeny umożliwia jej przeniesienie do innego operatora. Możesz przenieść Twoją domenę do OVH. Zajmie to od jednego do dziesięciu dni.

Dowiedz się, jak wykonać transfer domeny funkcjonalnej do OVH.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie domeny spełniającej następujące warunki:
 • domena jest zarejestrowana u innego operatora i istnieje dłużej niż 60 dni,
 • w ciągu ostatnich 60 dni domena nie była przenoszona ani nie został zmieniony jej właściciel,
 • domena jest odblokowana.
 • Posiadanie uprawnień do złożenia wniosku o transfer domeny
 • Posiadanie możliwości odblokowania domeny
 • Posiadanie kodu transferu lub możliwość jego uzyskania
 • Właściciel i/lub administratorzy domeny zostali poinformowani o wszczęciu procedury transferu domeny

W praktyce

Twoja domena jest aktualnie zarejestrowana u innego operatora. Chcesz ją przenieść do OVH? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procedury transferu.

Operacja ta składa się z kilku etapów, w które włączone będą różne podmioty: obecny operator, OVH oraz inne strony. Poniższa tabela wskazuje osoby, z którymi należy się kontaktować oraz szacowany czas trwania każdego etapu.

Etapy Opis Kto wykonuje działanie? Gdzie?/Jak? Czas realizacji
1 Weryfikacja informacji związanych z domeną Administrator domeny U obecnego operatora domeny W zależności od podjętych przez Ciebie działań
2 Odblokowanie domeny i pobranie kodu transferu Administrator domeny, za zgodą właściciela U obecnego operatora domeny W zależności od podjętych przez Ciebie działań
3 Wniosek o transfer domeny Jakakolwiek osoba posiadająca kod transferu, za zgodą właściciela U nowego operatora (np. OVH) W zależności od podjętych przez Ciebie działań
4 Realizacja pierwszego etapu potwierdzania transferu Właściciel domeny, a także osoba wskazana jako administrator u nowego operatora W otrzymanym e-mailu Maksymalnie 5 dni
5 Realizacja drugiego etapu potwierdzania transferu U obecnego operatora domeny Na prośbę organizacji zarządzającej rozszerzeniem Twojej domeny Maksymalnie 5 dni

Procedura ta ma zastosowanie w większości przypadków transferu domen funkcjonalnych. Może być ona jednak inna w zależności od rozszerzenia Twojej nazwy domeny. Sugerujemy sprawdzenie pod tym linkiem https://www.ovh.pl/domeny/cennik/ informacji dotyczących danego rozszerzenia.

Etap 1: weryfikacja informacji związanych z domeną

W pierwszym kroku sprawdź, czy informacje związane z nazwą domeny są aktualne. Od momentu wdrożenia RODO bardzo mało danych widocznych jest w bazie WHOIS. Sugerujemy zatem sprawdzenie informacji dotyczących Twojej domeny u aktualnego operatora.

 • Jeśli informacje są poprawne: przejdź do kolejnego etapu niniejszego przewodnika.

 • Jeśli są niepoprawne lub niewidoczne: skontaktuj się z aktualnym operatorem, aby je zweryfikować i/lub zmodyfikować.

Jeśli nie wiesz, kto jest Twoim aktualnym operatorem, możesz to sprawdzić w narzędziu WHOIS w polu „Registrar”.

Etap 2: odblokowanie domeny i pobranie kodu transferu

Po sprawdzeniu informacji dotyczących domeny konieczne jest jej odblokowanie. Operacja ta może zostać przeprowadzona wyłącznie we współpracy z aktualnym operatorem. Zalecamy kontakt z operatorem i uzyskanie informacji o przebiegu procedury.

Po odblokowaniu domeny poproś aktualnego operatora o podanie przypisanego do domeny kodu transferu. Używane są różne nazwy kodu: kod transferu, AuthCode, AuthInfo lub kod EPP.

Pamiętaj, że OVH nie jest aktualnym operatorem Twojej domeny. Nie możemy zatem jej odblokować ani dostarczyć Ci kodu transferu.

Po odblokowaniu Twojej domeny masz siedem (7) dni, aby rozpocząć jej transfer do nowego operatora. Po upływie tego terminu domena zablokuje się automatycznie, jeśli nie zostanie złożony wniosek o jej przeniesienie.

Etap 3: wniosek o transfer domeny do OVH

Kiedy domena zostanie odblokowana i uzyskasz kod transferu, możesz złożyć na stronie OVH dyspozycję transferu. Wprowadź nazwę Twojej domeny, po czym postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami.

Wprowadź kod transferu w polu obok nazwy Twojej domeny. Jeśli nie posiadasz kodu transferu, możesz zaznaczyć pole Podaj kod transferu później. Zalecamy jednak, abyś przed kolejnymi krokami upewnił się, że jesteś w stanie ten kod uzyskać.

Będziesz mógł rozszerzyć Twoje zamówienie, dodając usługę hostingu lub inne rozwiązania OVH. Może to być interesująca opcja, jeśli z transferem domeny wiąże się projekt migracji Twoich usług. Przewodnik Migracja strony WWW i kont e-mail do OVH wyjaśnia, jakie działania należy przeprowadzić w takim przypadku.

W trakcie składania zamówienia transferu należy zachować szczególną ostrożność odnośnie:

 • danych właściciela domeny: w związku z obowiązującymi przepisami RODO upewnij się, że podałeś takie same dane właściciela, jak dane figurujące u aktualnego operatora, aby uniknąć sytuacji oskarżenia o kradzież domeny;

 • wyboru serwerów DNS domeny: jeśli Twoja domena jest aktualnie używana przez stronę WWW lub konta e-mail, wskaż odpowiednie serwery DNS, aby zapobiec przerwie w ciągłości usług.

Kiedy zamówienie zostanie wygenerowane, ureguluj należność, aby rozpocząć transfer. Procedura zostanie uruchomiona wyłącznie po wpłynięciu płatności. Od tego momentu będziesz mógł śledzić transfer w Panelu klienta > sekcja Domeny dostępna na pasku usług po lewej stronie > Operacje w toku.

Etap 4: realizacja pierwszego etapu zatwierdzania transferu

Po uruchomieniu operacji transferu konieczne są dwa etapy potwierdzenia. Pierwszy trwa maksymalnie pięć dni. Zaczyna się w momencie rozpoczęcia procedury transferu od przesłania przez OVH dwóch próśb o jego zatwierdzenie.

Kto otrzymuje prośbę o zatwierdzenie transferu? Na jaki adres zostaje wysłana prośba o zatwierdzenie transferu?
Właściciel domeny Na adres e-mail właściciela wskazanego w bazie Whois, o ile jest on w bazie uwidoczniony. W przeciwnym razie na adres e-mail właściciela wskazanego w zamówieniu złożonym w OVH.
Administrator wskazany w zamówieniu złożonym w OVH Na adres e-mail wskazany w profilu administratora w OVH.

Obydwa potwierdzenia należy wykonać w interfejsie OVH. Link prowadzący do drugiej części znajdziesz w otrzymanych e-mailach.

Domeny:

Możliwych jest kilka scenariuszy w zależności od działań podjętych przez właściciela domeny i administratora.

Scenariusz Przebieg wydarzeń
Zatwierdzenie transferu przez właściciela i administratora Transfer przechodzi do drugiego etapu zatwierdzenia w ciągu 24 godzin.
Zatwierdzenie transferu tylko przez jedną osobę (właściciela lub administratora) i druga prośba o zatwierdzenie bez odpowiedzi Transfer przechodzi do drugiego etapu zatwierdzenia po pięciu dniach.
Brak odpowiedzi na obydwie prośby o zatwierdzenie transferu Transfer przechodzi do drugiego etapu zatwierdzenia po pięciu dniach.
Odmowa (właściciela lub administratora) Transfer jest anulowany z chwilą otrzymania powiadomienia o odmowie przesłanego przez właściciela lub administratora.

W przypadku anulowania transferu upewnij się, że wszystkie strony są zgodne co do anulowania, i że ich adresy e-mail są aktualne. Proces może zostać ponownie uruchomiony w późniejszym czasie w Panelu klienta > sekcja Domeny > Operacje w toku.

Etap 5: realizacja drugiego etapu zatwierdzania transferu

Po uruchomieniu drugiego etapu aktualny operator (którym nie jest jeszcze OVH) otrzymuje prośbę o zatwierdzenie. Możliwych jest kilka scenariuszy w zależności od podjętych działań.

Scenariusz Przebieg wydarzeń
Zatwierdzenie obecnego operatora domeny Transfer zostaje zrealizowany w ciągu 24 godzin.
Brak odpowiedzi od aktualnego operatora Transfer zostaje zrealizowany po pięciu dniach.
Odmowa aktualnego operatora domeny Transfer zostaje anulowany po otrzymaniu powiadomienia o odmowie.

W przypadku odmowy transferu ze strony aktualnego operatora zachęcamy do kontaktu z nim w celu ustalenia przyczyny. Proces może zostać ponownie uruchomiony w późniejszym czasie w Panelu klienta > sekcja Domeny > Operacje w toku.

Etap 6: zarządzanie domeną w OVH

Po zakończeniu operacji transferu możesz zarządzać domeną w Panelu klienta. W tym celu kliknij w Domeny na pasku usług po lewej stronie w Panelu klienta, następnie w nazwę wybranej domeny.

Sprawdź również

Przeniesienie strony WWW i kont e-mail do OVH

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...