Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja rekordu SPF w strefie DNS nazwy domeny

Zobacz, jak dodać rekord SPF w strefie DNS nazwy domeny na serwerze OVH

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018 r.

Wprowadzenie

SPF (Sender Policy Framework) umożliwia serwerowi, który otrzymał wiadomość e-mail upewnienie się, że wiadomość ta została poprawnie wysłana przez uprawniony do tego serwer. Serwer SPF dodawany jest jako pozycja w strefie DNS, w której wskazane są serwery lub adresy IP uprawnione do wysyłania wiadomości e-mail dla danej domeny.

Zobacz, jak dodać rekord SPF do konfiguracji domeny na serwerze OVH.

Wymagania początkowe

 • Dostęp do funkcji zarządzania nazwą danej domeny z poziomu Panelu klienta.
 • Zalogowanie do swojego Panelu klienta.
 • Nazwa danej domeny musi używać konfiguracji OVH (tzn. serwerów DNS OVH).

Jeżeli Twoja nazwa domeny nie używa serwerów DNS OVH, konieczna będzie zmiana SPF z poziomu interfejsu dostawcy zarządzającego konfiguracją Twojej nazwy domeny.

Jeżeli Twoja nazwa domeny znajduje się na serwerze OVH, możesz sprawdzić, czy używa on naszej konfiguracji OVH, wybierając daną domenę w Panelu klienta w zakładce Serwery DNS.

W praktyce

Etap 1: zrozumienie rekordu SPF

Ważne, by przed dodaniem lub zmianą rekordu SPF w konfiguracji domeny zrozumieć jego działanie. Ma on na celu zapobiegnięcie potencjalnym kradzieżom tożsamości wraz z adresami e-mail korzystającymi z Twojej nazwy domeny. Jest to możliwe dzięki danym zapisanym w rekordzie SPF. Zawiera on następujące informacje:

 • serwery lub kilka adresów IP: umożliwiają ich identyfikację jako autoryzowane źródło, z którego wysłano wiadomość;
 • kwalifikator: przekazuje serwerowi, który otrzymał wiadomość e-mail szczególne zalecenia dotyczące działania w przypadku wiadomości uważanej za nieautoryzowaną, tzn. pochodzącą ze źródła stanowiącego zagrożenie.

Upewnij się więc, że wskazałeś na serwerze SPF źródła, z których wysyłasz wiadomości e-mail przy użyciu Twojej domeny. Źródłami tymi może być Twój serwer, serwer Twojego dostawcy lub jedno z rozwiązań e-mail OVH.

Rekord SPF jest jedynie wskazówką, którą otrzymują serwery odbierające wiadomości e-mail, także te należące do Ciebie. Ich zadaniem jest stosowanie, lub nie, wytycznych określonych w polach SPF domen, dla których wiadomości otrzymują.

Etap 2: zapoznanie się z konfiguracją OVH

Ustawienia OVH dotyczą następujących rozwiązań:

 • MX Plan zakupiony oddzielnie lub zawarty w ofercie hostingu;
 • Hosted Exchange. Jeżeli dokonujesz zakupu jednego z tych rozwiązań, zalecamy korzystanie z rekordu SPF zawierającego informacje OVH w ustawieniach Twojej domeny. Wygląda on w następujący sposób:
mypersonaldomain.ovh IN TXT "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all"

Jeżeli Twoja domena wykorzystuje ustawienia OVH, możesz sprawdzić czy rekord SPF został już dla niej skonfigurowany. W tym celu zaloguj się do Panelu klienta, a następnie przejdź do menu usług znajdującego się po lewej stronie. Wybierz sekcję Domeny. Kliknij wybraną domenę, a następnie przejdź do zakładki Strefa DNS.

Powinna pojawić się tabela. Zawiera ona ustawienia Twojej domeny na serwerach DNS OVH. Składa się z kilku typów rekordów DNS, umieszczonych w osobnych wierszach tabeli.

Jeżeli Twoja domena jest zarejestrowana w OVH, możesz sprawdzić z poziomu zakładki Serwery DNS czy używa ona konfiguracji DNS OVH.

Aby odnaleźć w tabeli wiersz odpowiadający wpisowi SPF OVH, możesz skorzystać z pola wyszukiwania. Może ono pojawić się w dwóch różnych miejscach. W polu wyszukiwania wybierz TXT lub SPF, przechodząc z jednego pola do drugiego, jeżeli będzie to konieczne. Wygląd tabeli może się zmienić.

 • "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all" został wyświetlony w tabeli: Twoja domena korzysta już z konfiguracji OVH. Jeżeli nie chcesz korzystać z tych ustawień, zmień je na kolejnym etapie.

 • Rekord SPF niezgodny z informacjami od OVH został wyświetlony w tabeli: Twoja domena korzysta już ze spersonalizowanego serwera SPF. Zmiana serwera lub wybór ustawień OVH odbywa się na kolejnym etapie.

 • W tabeli nie został wyświetlony żaden rekord SPF: zmieniając kryteria wyszukiwania, sprawdź, czy rekord nie został utworzony jako SPF lub TXT. Jeżeli nie wyświetla się żaden wpis SPF, oznacza to, że Twoja domena nie posiada takiego pola w strefie DNS. Istnieje możliwość dodania rekordu na kolejnym etapie.

Serwer SPF zawsze posiada następującą formę: "v=spf1 autoryzowany_serwer_mailowy". Na przykład forma wpisu SPF OVH to: "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all".

Konfiguracja domeny - krok 1

Etap 3: zmiana serwera SPF

Aby zmienić wpis SPF w ustawieniach OVH swojej domeny, zaloguj się do Panelu klienta. Na pasku usług po lewej stronie wybierz sekcję Domeny, kliknij daną domenę, a następnie wybierz zakładkę Strefa DNS.

W tabeli wyświetlą się ustawienia OVH Twojej domeny. Każdy wiersz odpowiada danemu typowi rekordu DNS.

Aby zmienić lub dodać SPF, należy stworzyć nową pozycję w ustawieniach OVH (Strefa DNS) Twojej domeny. W tym celu kliknij opcję Dodaj wpis.

Konfiguracja domeny - krok 2

Wyświetli się okno zawierające wiele rodzajów wpisów DNS. Istnieją dwa sposoby dodania SPF:

 • dodaj wpis SPF ręcznie: opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników lub osób posiadających już dane do wpisania (np. dane przekazane przez dostawcę zarządzającego Twoimi wiadomościami e-mail);

 • skorzystaj z naszego asystenta konfiguracji SPF: opcja przeznaczona dla początkujących użytkowników lub osób nie posiadających koniecznych danych. Dalszy etap procesu różnić się będzie w zależności od wybranej opcji.

Konfiguracja domeny - tworzenie wpisu

Ręczne dodawanie pola SPF

Spośród zaproponowanych rekordów wybierz TXT, a następnie wpisz wymagane informacje. W polu Wartość wpisz SPF, z którego chcesz kozrzystać.

Aby zakończyć działanie kliknij Dalej. Upewnij się, że wyświetlone informacje są poprawne, następnie kliknij Zatwierdź.

Zmiana stanie się widoczna po czasie wynoszącym od 4 do 24 godzin.

Konfiguracja domeny - tworzenie wpisu

Korzystanie z asystenta konfiguracji SPF OVH

Spośród zaproponowanych rekordów wybierz SPF. Na kolejnym etapie możesz wybrać dwa sposoby działania:

 • wykorzystać wpis SPF dla rozwiązań OVH (MX Plan, E-mail Pro oraz Hosted Exchange);
 • spersonalizować wpis SPF dzięki asystentowi konfiguracji.
Korzystanie z domyślnego pola SPF OVH

Kliknij opcję Skorzystaj z pola SPF dla hostingu OVH. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące SPF OVH. Kliknij opcję Zatwierdź, aby przeprowadzić zmianę.

Zmiana stanie się widoczna po czasie wynoszącym od 4 do maksymalnie 24 godzin.

Dodawanie SPF

Personalizacja SPF

Asystent konfiguracji umożliwi stopniową personalizację Twojego pola SPF. W tym celu należy odpowiedzieć na różne pytania i udzielić niezbędnych informacji. Niektóre pytania mogą być skierowane do zaawansowanych użytkowników.

Zajmiemy się nimi stopniowo.

Szczegóły Opis
Subdomena Uzupełnij, jeżeli pole SPF musi odpowiadać subdomenie w Twojej domenie. Dotyczy to sytuacji, gdy wysyłasz wiadomości e-mail ze swojej subdomeny.
TTL Czas propagacji (przechowywania), stosowany w przypadku ponownej modyfikacji rekordu DNS.
Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail przez adres IP Opcja ta może być istotna, gdy Twoja strona internetowa i adresy e-mail znajdują się na serwerze korzystającym z tego samego adresu IP (np. na Twoim serwerze dedykowanym).
Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail przez serwery MX Opcja ta może być istotna, gdy serwery otrzymujące Twoje wiadomości e-mail same mogą również wysyłać wiadomości e-mail.
Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail przez wszystkie serwery, których nazwa zakończona jest Twoją domeną Nie zaleca się korzystania z tej opcji, ponieważ może ona dodawać zbyt wiele uprawnionych źródeł do pola SPF.

Konfiguracja spersonalizowanego SPF

Co do pytania: "Inne serwery wysyłają pocztę elektroniczną, korzystając z Twojej domeny?", możesz wskazać kilka informacji:

Szczegóły Opis
a Tutaj wpisz nazwy domen. To uprawni serwery hostujące ich strony internetowe do wysyłania wiadomości e-mail przy pomocy Twoich adresów.
mx Tutaj wpisz serwery, które otrzymują Twoje wiadomości e-mail (serwery MX), jeżeli mogą one również wysyłać wiadomości. Dzięki temu zostaną one oznaczone jako uprawnione źródło.
ptr Tutaj wpisz nazwy serwerów, których reverse jest funkcjonalny (dzięki rekordowi PTR w strefie DNS). Dzięki temu zostaną one oznaczone jako uprawnione źródło.
ip4 Wskaż adresy IP lub zakresy adresów IP (IPv4) uprawnionych do wysyłania wiadomości e-mail przy pomocy Twoich adresów.
ip6 Wskaż adresy IP lub zakresy adresów IP (IPv6) uprawnionych do wysyłania wiadomości e-mail przy pomocy Twoich adresów.
include Tutaj wpisz nazwy domen. Umożliwi to wykorzystywanie pola SPF tych domen dla Twojej własnej domeny. Na przykład OVH wykorzystuje tę metodę w swoich ustawieniach SPF: "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all", co umożliwia OVH zarządzanie SPF mx.ovh.com i pozwala klientom z niego korzystać.

Na pytanie: "Czy podane informacje opisują wszystkie hosty, które wysyłają pocztę elektroniczną z Twojej domeny?", istnieją trzy możliwe odpowiedzi:

Szczegóły Opis
Tak, jestem pewien Serwery otrzymujące wiadomości e-mail wysyłane z Twojej domeny odrzucą je, jeżeli pochodzą one z nieuprawnionego źródła (nie znajdującego się w SPF).
Tak, jednak skorzystaj z trybu bezpiecznego Serwery otrzymujące wiadomości e-mail wysyłane z Twojej domeny przyjmą je, jeżeli pochodzą one z nieuprqwnionego źródła (nie znajdującego się w SPF), jednak odpowiednio je oznaczą, by były rozpoznawalne jako potencjalnie nieuprawnione(np. jako „spam”).
Nie Serwery otrzymujące wiadomości e-mail wysyłane z Twojej domeny przyjmą je, jeżeli pochodzą one z nieuprawnionego źródła (nie znajdującego się w SPF), nie wykonując żadnych szczególnych działań.

Pole SPF jest wskazówką dla serwerów, które otrzymują wiadomości e-mail, w tym także Twoje wiadomości. Serwery te stosują, lub nie, wytyczne określone w polu SPF domen, dla których wiadomości otrzymują.

Po uzupełnieniu informacji kliknij Dalej, upewnij się, że wyświetlane informacje są poprawne, a następnie kliknij Zatwierdź.

Zmiana stanie się widoczna po czasie wynoszącym od 4 do maksymalnie 24 godzin.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.