OVH Guides

Utworzenie strefy DNS dla zewnętrznej domeny

Utworzenie strefy DNS dla zewnętrznej domeny

Wymagania

Jeśli chcesz utworzyć strefę DNS dla zewnętrznej domeny, sprawdź, czy spełnia one poniższe wymagania:

 • Dla domeny tej nie może być wykonywana żadna operacja ani żadne zamówienie w OVH.
 • Domena musi istnieć.
 • SOA domeny musi byc poprawnie wprowadzone w strefie DNS domeny.

Etap 1: Weryfikacja domeny

 • W panelu klienta w menu "Domeny" kliknij na "Dodaj strefę DNS".

 • W ramce "Domena" wpisz domenę, dla której chcesz utworzyć strefę DNS.

Uwaga:

 • Jeśli wpisana domena nie spełnia podanych wymagań, nie będzie można utworzyć dla niej strefy DNS.

Uwaga:

Jeśli posiadasz domenę bez żadnego serwera DNS, możesz skorzystać z tymczasowych serwerów DNS OVH, aby dodać * w strefie DNS:

 • parking1.ovh.net
 • parking2.ovh.net

(*) Propagacja serwerów DNS trwa około 48 godzin.

Etap 2: Wybór typu strefy

Następnie wybierz typ strefy DNS:

 • Minimalna: Strefa DNS z minimalnymi wpisami wystarczającymi do działania (A, MX, CNAME, ...)
 • Normalna: Strefa DNS z dodatkowymi wpisami (CNAME dla serwera POP/IMAP/SMTP, ...)

Etap 3: Potwierdzenie

 • Zaznacz pole "Przeczytałem i akceptuję regulaminy".
 • Kliknij na "Złóż zamówienie".

 • Kliknij na "Zamów".

 • Na zamówieniu kliknij na "Dalej" na dole w części Darmowa realizacja zamówienia.

Informacja:

Utworzenie strefy DNS jest całkowicie darmowe.

 • Wpisz kod i zatwierdź.

Etap 4: Potwierdzenie zlecenia

Zlecenie utworzenia strefy DNS zostało zatwierdzone.

Informacja:

Instalacja trwa około 30 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...