Dokumentacja techniczna OVH

Hosting www: Konfiguracja filtrów e-mail w panelu klienta

Hosting www: Konfiguracja filtrów e-mail w panelu klienta

Czym jest filtr e-mail?

Filtr pozwala na skonfigurowanie warunków i operacji do wykonania.

Przykładowo możesz wybrać taką konfigurację: Jeśli

 • Warunek=[e-mail zawiera SPAM]

to

 • Operacja=[usunięcie e-maila].

Wymagania

Jeśli nie masz dostępu do panelu klienta, możesz skorzystać z tego przewodnika.

Gdzie można skonfigurować filtr e-mail?

Zaloguj się do panelu klienta.

Po zalogowaniu wybierz nazwę domeny w zakładce E-maile w menu z lewej strony.

W tabeli z listą adresów e-mail odnajdziesz kolumnę "Filtry".

Kliknij na ikonkę w kształcie trójkąta w tej kolumnie. Uzyskasz dostęp do listy filtrów skonfigurowanych dla tego konta e-mail.

Jeśli chcesz dodać filtr, kliknij na przycisk Dodaj filtr.

Informacje

 • Nazwa filtra: Dzięki nazwie będziesz mógł rozróżnić poszczególne filtry w tabeli z podsumowaniem.

 • Priorytet: Ten parametr określa kolejność wykonywania filtrów dla tej samej skrzynki e-mail. Filtr z priorytetem 1 będzie wykonywany przed filtrem z priorytetem 5.

 • Włącz filtr: Ten parametr określa, czy filtr będzie działał czy nie. Możesz utworzyć filtr odznaczając tę opcję, jeśli chcesz włączyć filtr później.

Reguły

Na tym etapie możesz zdefiniować warunki i reguły działania filtrów.

Pierwszy wybór (Nagłówek):

 • Od: Dotyczy nadawcy, na przykład: "Jeśli nadawca"...
 • Do: Dotyczy adresata, na przykład: "Jeśli adresat"...
 • Temat wiadomości: Dotyczy tematu wiadomości, na przykład: "Jeśli temat wiadomości"...
 • Inne: Inne parametry

Drugi wybór (Reguła):

 • spf: Parametr, który zależy od pola SPF, na przykład: Jeśli nadawca nie posiada pola SPF ...
 • zawiera: przykład: Jeśli temat wiadomości "zawiera"...
 • nie zawiera: przykład: Jeśli temat wiadomości "nie zawiera"...

Trzeci wybór (Wartość):

 • Przykład: Jeśli temat wiadomości zawiera [SPAM]...

Czwarty wybór (+):

 • Ta opcja pozwala na zdefiniowanie wielu warunków dla tego samego filtra (sprawdź część wiele reguł).

Operacje

W tej części możesz skonfigurować operacje, czyli to co zostanie wykonane przez filtr, jeśli powyższe warunki zostaną spełnione. Masz do wyboru takie opcje:

 • Akceptuj: E-mail jest akceptowany i normalnie dostarczany na Twoją skrzynkę.
 • Przekierowanie na adres lokalny: E-mail jest przekierowywany na jedną ze skrzynek e-mail przypisanych do tej samej domeny.
 • Usuwanie: E-mail zostanie usunięty.
 • Przekierowanie na zdalny adres: E-mail jest przekierowywany na wybrany przez Ciebie adres e-mail.

Usuwanie spamu

||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |---|---|---|---| ||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |Parametry filtra|Temat wiadomości|zawiera|[SPAM]|usuwanie| |Czynność wykonana przez filtr|Jeśli temat wiadomości|zawiera|oznaczenie "[SPAM]",|usuń wiadomość|

Przekierowanie e-maili od danego nadawcy

||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |---|---|---|---| ||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |Parametry filtra|Od|zawiera|contact@test.com|przekierowanie na zdalny adres: compta@finance.com| |Czynność wykonana przez filtr|Jeśli nadawca wiadomości|to|contact@test.com,|przekieruj e-mail na compta@finance.com|

Przekierowanie e-maili wysyłanych na listę mailingową

||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |---|---|---|---| ||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |Parametry filtra|Do|zawiera|ML@mailing.com|Przekierowanie na adres lokalny: lui@mypersonaldomain.ovh| |Czynność wykonywana przez filtr|Jeśli wiadomość została wysłana na listę mailingową |o nazwie|ML@mailing.com|przekieruj wiadomość na inny adres:lui@mypersonaldomain.ovh|

Usuwanie e-maili zawierających słowo "sex" oprócz wiadomości od przyjaciela

||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |---|---|---|---| ||Nagłówek|Reguła|Wartość|Operacja| |Parametry filtra 1|Temat wiadomości|zawiera|"sex"|usuwanie| |Parametry filtra 2|Od|nie zawiera|ami@domaine.com|usuwanie| |Czynność wykonywana przez filtr 1|Jeśli temat wiadomości|zawiera|słowo "sex",|i| |Czynność wykonywana przez filtr 2|nadawca wiadomości|to nie|ami@domaine.com|usuń wiadomość|

W tym przypadku należy skonfigurować dwie reguły:


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...