Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja konta e-mail na urządzeniu iPhone lub iPad

Dowiedz się, jak skonfigurować konto e-mail MX Plan na urządzeniu iPhone lub iPad

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-29

Wprowadzenie

Konta e-mail usługi MX Plan mogą być skonfigurowane w jednej z kompatybilnych aplikacji lub programów pocztowych. Dzięki temu możesz wysyłać i odbierać wiadomości, korzystając z wybranej przez Ciebie aplikacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować konto e-mail MX Plan na urządzeniu iPhone lub iPad.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie konta e-mail MX Plan (zawartego w pakiecie MX Plan lub w usłudze hostingu OVH)
  • Instalacja aplikacji Mail na Twoim urządzeniu
  • Dane do logowania do konta e-mail, które chcesz skonfigurować

Niniejszy przewodnik dotyczy konfiguracji wersji iOS 7 i późniejszych.

W praktyce

Konfigurację można przeprowadzić na dwa różne sposoby:

Od tego momentu niniejszy przewodnik opisuje jedynie konfigurację kont e-mail na Twoim urządzeniu.

Etap 1: dodanie konta

Otwórz Ustawienia Twojego urządzenia. Możesz dodać konto, korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod, w zależności od wersji iOS:

  • wersja iOS 7, 8, 9 i 10: kliknij Poczta, Kontakty, Kalendarz, następnie Dodaj konto. Wybierz Inne, następnie Dodaj konto Mail;

  • wersja iOS 11: kliknij Konta i hasła, następnie Dodaj konto. Wybierz Inne, następnie Dodaj konto Mail.

mxplan

Wpisz informacje dotyczące Twojego konta:

Informacja Opis
Nazwa Wpisz nazwę nadawcy, która będzie się wyświetlać podczas wysyłki wiadomości e-mail przy użyciu tego konta.
Konto e-mail Wpisz pełny adres e-mail.
Hasło Wpisz hasło przypisane do tego konta e-mail.
Opis Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić to konto od Twoich pozostałych kont wyświetlających się w aplikacji Mail.

Kliknij Dalej, po czym wpisz informacje, o które zostaniesz poproszony:

Informacja Opis
IMAP lub POP Rekomendujemy użycie protokołu IMAP (ustawiony domyślnie). Możesz również wybrać POP (przechowywanie e-maili lokalnie w aplikacji Mail).
Nazwa hosta (poczta przychodząca) Wpisz serwer « ssl0.ovh.net ».
Nazwa użytkownika (poczta przychodząca) Wpisz pełny adres e-mail.
Hasło (poczta przychodząca) Wpisz hasło przypisane do tego konta e-mail.
Nazwa hosta (poczta wychodząca) Wpisz serwer « ssl0.ovh.net ».
Nazw użytkownika (poczta wychodząca) Wpisz pełny adres e-mail.
Hasło (poczta wychodząca) Wpisz hasło przypisane do tego konta e-mail.

Kliknij Dalej. Jeśli wpisane informacje są poprawne, logowanie zakończy się sukcesem.

Exchange

Na etapie wyboru aplikacji upewnij się, że zaznaczyłeś aplikację Mail, aby mogła ona używać tego konta, następnie kliknij Zapisz.

Wykonaj test wysyłki e-maili, aby sprawdzić, czy konto zostało poprawnie skonfigurowane.

Jeśli wprowadzasz ręcznie dane techniczne w ustawieniach konta, poniżej znajdziesz parametry, których należy użyć w przypadku oferty MX Plan:

  • konfiguracja IMAP
Typ serwera Nazwa serwera SSL Port
Serwer poczty przychodzącej ssl0.ovh.net Tak 993
Serwer poczty wychodzącej ssl0.ovh.net Tak 465
  • konfiguracja POP
Typ serwera Nazwa serwera SSL Port
Serwer poczty przychodzącej ssl0.ovh.net Tak 995
Serwer poczty wychodzącej ssl0.ovh.net Tak 465

Etap 2: korzystanie z konta e-mail

Po zakończeniu konfiguracji konto jest gotowe do użytku. Możesz teraz zacząć wysyłać i odbierać wiadomości.

OVH oferuje aplikację internetową dostępną pod adresem https://www.ovh.pl/mail/ umożliwiającą korzystanie z Twojego konta e-mail przy użyciu przeglądarki. Możesz się do niej zalogować, używając tych samych danych, których użyłeś do logowania się do konta e-mail.

Sprawdź również

Konfiguracja konta Exchange na urządzeniu iPhone lub iPad.

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...