Tworzenie przekierowania e-mail

Hosting www: Przekierowania e-mail

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-01-2019

Wprowadzenie

W tym przewodniku znajdziesz różne informacje i pomoce dotyczące konfiguracji przekierowania wiadomości e-mail, na przykład aby e-maile otrzymane na adres A przekierowywać na adres B.

Informacje ogólne

Co to jest przekierowanie wiadomości e-mail?

Przekierowanie polega na przeadresowaniu e-maila otrzymanego na pierwszy adres na jeden lub kilka innych adresów.

Na przykład możesz ustawić, aby wiadomości wysyłane na adres publiczny@mojadomena.com były przekierowywane na adres prywatny@mojadomena.com. Opcja ta pozwala na podanie nadawcy pierwszego adresu (publiczny@mojadomena.com) bez ujawniania prawdziwego adresu (prywatny@mojadomena.com).

Istnieją dwa rodzaje przekierowań:

  • Przekierowanie proste (schemat 1): e-mail jest bezpośrednio przesyłany na adres przekierowania, a adresat nie dostaje wiadomości.

  • Przekierowanie z kopią lokalną (schemat 2): e-mail jest wysyłany do adresata oraz na adres przekierowania.

emails

Możliwe jest ustawienie przekierowania na kilka adresów e-mail.

Wymagania początkowe

W praktyce

W zależności od daty aktywacji oferty MX Plan lub jeśli oferta została niedawno przeniesiona, możliwe, że dysponujesz jej starszą lub nową wersją. Zanim przejdziesz dalej, ustal, jaką wersję posiadasz.

W tym celu zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji Web Cloud. Kliknij E-maile, po czym wybierz odpowiednią usługę. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się do wersji, którą posiadasz.

Poprzednia wersja usługi MX Plan Nowa wersja usługi MX Plan
email
Znajdź nazwę oferty w polu „Abonament”
email
Znajdź Oznaczenie serwera w polu „Podsumowanie”
Przejdź do Starszej wersji usługi MX Plan Przejdź do Nowej wersji usługi MX Plan

Poprzednia wersja usługi MX Plan

Etap 1: Dostęp do zarządzania przekierowaniami

Domyślnie znajdujesz się w karcie Informacje ogólne oferty MX Plan. Kliknij kartę E-maile, a następnie przycisk Zarządzaj przekierowaniami po prawej.

emails

Etap 2: Dodawanie przekierowania

Pojawia się tabela już aktywnych przekierowań. Kliknij przycisk Dodaj przekierowanie znajdujący się po prawej.

emails

Uzupełnij zgodnie z trzema poniższymi parametrami:

Informacja Opis
Z adresu Tutaj wpisz adres e-mail, z którego chcesz przekierowywać wiadomości.
Na adres Tutaj wpisz docelowy adres e-mail przekierowania. Może to być jeden z Twoich adresów e-mail OVHcloud lub adres zewnętrzny.
Wybierz tryb kopii Wybierz jedną z opcji:
- Zachowaj kopię e-maila w OVHcloud (otrzymasz e-mail na swój adres główny oraz na adres przekierowania)
- Nie zachowuj kopii e-maila (e-mail zostanie przesłany bezpośrednio na adres przekierowania, z pominięciem adresu głównego)
por. schemat na początku tego przewodnika.

Następnie kliknij przycisk Zatwierdź, aby potwierdzić dodanie tego adresu przekierowania.

emails

Jeśli wybrano opcję Zachowaj kopię e-maila w OVHcloud, na liście przekierowań automatycznie tworzone jest przekierowanie z adresu e-mail na ten sam adres — w ten sposób tworzona jest kopia lokalna.

Nowa wersja usługi MX Plan

W przypadku nowej wersji oferty MX Plan zarządzanie przekierowaniami nie odbywa się w Panelu klienta, lecz bezpośrednio w interfejsie webmail danego adresu e-mail.

Przejdź do interfejsu webmail pod adresem webmail. Podaj adres e-mail i hasło, aby się zalogować. emails

Etap 1: Dostęp do zarządzania przekierowaniami

Po zalogowaniu się do swojego adresu e-mail przez interfejs webmail, w prawym górnym rogu kliknij symbol koła zębatego, a następnie pozycję Opcje.

emails W lewej kolumnie okna Opcje przejdź do kategorii Automatyczne przetwarzanie w sekcji Poczta, a następnie kliknij pozycję Reguły skrzynki odbiorczej i porządkowania wiadomości.

emails

W tym oknie możesz zarządzać przekierowaniami, a także filtrować wszystkie przychodzące wiadomości e-mail.

Etap 2: Dodawanie przekierowania

W oknie zarządzania Reguły skrzynki odbiorczej w lewym górnym rogu kliknij ikonę +.

emails

W tym oknie określisz reguły konieczne do utworzenia przekierowania:

Informacja Opis
Nazwa Określ nazwę przekierowania (pole 1).
Gdy wiadomość przychodzi i spełnia wszystkie warunki Przekierowanie ma zastosowanie do wszystkich wiadomości, dlatego wybierz pozycję [Zastosuj do wszystkich wiadomości] (pole 2).
Wykonaj wszystkie następujące czynności To tutaj odbywa się przekierowanie. Wybierz pozycję Przekaż, przekieruj lub wyślij, a następnie Przekieruj wiadomość do… (pole 3). Następnie w polu Przekieruj wiadomość do… wpisz adres, na który chcesz przekierowywać e-maile, i kliknij przycisk Zapisz (pole 4).

emails

W przykładzie mamy do czynienia z przekierowaniem z zachowaniem kopii lokalnej (por. schemat 2 na początku tego przewodnika). Jeśli to spełnia Twoje potrzeby, w lewym górnym rogu kliknij OK (ikona dyskietki), a reguła zostanie zastosowana. W przeciwnym razie przejdź do poniższego etapu.

Aby zastosować przekierowanie proste (schemat 1 na początku tego przewodnika), dodaj w oknie kolejną regułę do przekierowania z kopią lokalną. Kliknij pozycję Dodaj akcję (pole 1), następnie Przenieś, skopiuj lub usuń, a na końcu Usuń wiadomość. Ta reguła spowoduje umieszczenie wiadomości bezpośrednio w koszu po przekierowaniu jej na adres przekierowania.

emails

Po uzupełnieniu informacji w oknie w lewym górnym rogu kliknij przycisk OK (ikona dyskietki).

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).