Konfiguracja konta e-mail w programie Outlook 2010

Dodanie konta (część 1)

Aby dodać konto e-mail w programie Outlook 2010, przejdź do interfejsu"Ustawienia konta...".

Dodanie konta (część 2)

Kliknij na Nowe....

Masz wybór między konfiguracją ręczną i automatyczną.

Część 1: Wybór konfiguracji

Zaznacz Ręczna konfiguracja parametrów serwera lub typy dodatkowych serwerów i kliknij na Dalej >.

Część 2: Wybór usługi

Zaznacz Poczta internetowa i kliknij na Dalej >.

Część 3: Ustawienia poczty

Na tej stronie należy podać następujące informacje:

 1. Nazwa: wpisz nazwę, która ma się wyświetlać u odbiorców wiadomości;
 2. Adres: cały adres e-mail;

 3. Typ konta:POP3 (dla IMAP patrzPrzypomnienie parametrów POP - IMAP);

 4. Serwer poczty przychodzącej: ssl0.ovh.net;
 5. Serwer poczty wychodzącej (SMTP) : ssl0.ovh.net;

 6. Nazwa użytkownika: cały adres e-mail;

 7. Hasło: hasło przypisane do konta klienta.

Część 4: Informacje ogólne

 1. Kliknij na Dodatkowe ustawienia.... Możesz wpisać wybrane konto. Domyślnie chodzi o adres e-mail. Tutaj wpisaliśmy Pomoc OVH. Nazwa ta będzie widoczna w zarządzaniu kontami e-mail w programie Outlook.

 2. Kliknij na zakładkę Serwer poczty wychodzącej .

Część 5: Serwer poczty wychodzącej i opcje zaawansowane

W zakładce Serwer poczty wychodzącej zaznacz "Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelniania" i Używaj takich samych parametrów jak dla serwera poczty przychodzącej.

Należy używać portu 587 dla SMTP i zaznaczyć opcję uwierzytelniania, aby połączyć się z serwerem poczty wychodzącej.

 • Uwierzytelnianie dla serwera poczty wychodzącej jest parametrem niezbędnym, aby wysyłka e-maili mogła działać na naszych serwerach SMTP.

 • Jeśli uwierzytelnianie nie jest włączone, może zostać otwarte zgłoszenie Open SMTP informujące, że uwierzytelnianie "POP before SMTP" nie jest obsługiwane. Należy obowiązkowo włączyć uwierzytelnienie serwera poczty wychodzącej, aby móc wysyłać e-maile.

W zakładce "Zaawansowane opcje" podaj te parametry:

Serwer poczty przychodzącej (POP3): 110.

Ten serwer wymaga szyfrowanego połączenia (SSL) musi być odznaczone.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): 587.

Używaj następującego typu połączenia szyfrowanego musi wskazywać na Brak

Kliknij na "OK", aby kontynuować.

Na tym etapie możesz również określić, czy e-maile maja być usuwane z serwera.

Część 6: test ustawień

Na tym etapie możesz przetestować ustawienia klikając na "Przetestuj ustawienia konta ...".

Część 7: Zakończenie konfiguracji

 1. Po sprawdzeniu ustawień kliknij na Dalej >.
 2. Zostanie wykonany nowy test ustawień Kliknij na Zamknij.

Część 8: Gratulacje!

Konto zostało prawidłowo skonfigurowane w programie Outlook 2010. Kliknij na Zamknij.

1. Wpisanie informacji

 1. Nazwa: wpisz nazwę, która ma się wyświetlać u odbiorców wiadomości;
 2. Adres poczty elektronicznej: cały adres e-mail;
 3. Hasło: wpisz hasło przypisane do konta e-mail i potwierdź je w poniższej linii.

Kliknij na Dalej >.

2. Autoryzacja

Aplikacja Outlook szuka elementów domeny niezbędnych do dokończenia automatycznej konfiguracji. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, pojawi się ten komunikat.

Chcesz dodać kilka adresów e-mail związanych z ta domeną? Zaznacz opcję Nie pytaj więcej o tę stronę www. Nie będziesz musiał zaznaczać tego pola podczas dodawania kolejnych konta e-mail.

Następnie kliknij na Zezwalaj.

Jeśli komunikat ten nie pojawił się, sprawdź poprawność hasła na stronie Webmail. Jeśli hasło jest prawidłowe, upewnij się, czy w strefie DNS domeny znajdują się 3 poniższe wpisy:

_submission._tcp.votredomaine SRV 0 0 465 SSL0.OVH.NET
_imaps._tcp.votredomaine SRV 0 0 993 SSL0.OVH.NET
_autodiscover._tcp.votredomaine SRV 0 0 443 mailconfig.ovh.net.

W tym celu zaloguj się do panelu klienta, wybierz domenę i kliknij na zakładkę Strefa DNS. Upewnij się, że korzystasz z Trybu Expert.

3. Zakończenie konfiguracji

Aplikacja Outlook zakończyła konfigurację. Kliknij na Zakończ.

Konfiguracja POP

Oto informacje do konfiguracji konta e-mail POP.

Konfiguracja POP z zabezpieczeniem SSL włączonym/green] lub wyłączonym:

Adres Email : Cały adres e-mail Hasło: Hasło zdefiniowane w panelu klienta. Nazwa użytkownika: Cały adres e-mail Serwer poczty przychodzącej:ssl0.ovh.net Port serwera poczty przychodzącej:995 lub 110 Serwer poczty wychodzącej:ssl0.ovh.net Port serwera poczty wychodzącej:465 lub 587

Porty 110 i 587 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest wyłączone.

Porty 995 i 465 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest włączone.

|Porty|SSLwłączony|SSLwyłączony| |Wchodzący|995|110| |Wychodzący|465|587|

Konfiguracja IMAP

Oto informacje do konfiguracji konta e-mail IMAP.

Konfiguracja IMAP z zabezpieczeniem SSL włączonym/green] lub wyłączonym:

Adres Email : Cały adres e-mail Hasło: Hasło zdefiniowane w panelu klienta. Nazwa użytkownika: Cały adres e-mail Serwer poczty przychodzącej:ssl0.ovh.net Port serwera poczty przychodzącej:993 lub 143 Serwer poczty wychodzącej:ssl0.ovh.net Port serwera poczty wychodzącej:465 lub 587

Porty 143 i 587 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest wyłączone.

Porty 993 i 465 są podawane, gdy zabezpieczenie SSL jest włączone.

|Porty|SSLwłączony|SSLwyłączony| |Wchodzący|993|143| |Wychodzący|465|587|

Informacje ogólne

Możemy wykonać niektóre operacje w ramach interwencji płatnej.

Informacje na temat interwencji płatnych wykonywanych przez OVH oraz na temat procedury znajdują się w tym przewodniku:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).