Ręczna migracja Twojego konta e-mail

Dowiedz się, jak ręcznie przenieść Twoje konto e-mail na inny adres e-mail

Ostatnia aktualizacja z dnia 27-10-2020

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Wprowadzenie

Automatyczna migracja konta e-mail jest możliwa przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator. Możesz również ręcznie przenieść Twoje konto e-mail za pomocą programu pocztowego.

Dowiedz się, jak przenieść ręcznie Twoje konto e-mail.

OVHcloud udostępnia różnorodne usługi, jednak to Ty odpowiadasz za ich konfigurację i zarządzanie nimi. Ponosisz więc odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.

Oddajemy w Twoje ręce niniejszy przewodnik, którego celem jest pomoc w wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego webmastera lub kontakt z producentem oprogramowania. Niestety firma OVH nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji "Sprawdź również" niniejszego przewodnika.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie usługi e-mail w OVHcloud, takiej jak oferta Exchange, E-mail Pro lub MX Plan (w postaci pakietu MX Plan lub w postaci pakietu hostingowego OVHcloud)
 • Posiadanie danych dostępowych do kont e-mail, które chcesz przenieść (konta źródłowe)
 • Posiadanie danych dostępowych do kont e-mail OVHcloud, na które przeniesione zostaną dane (konta docelowe)

W praktyce

Sprawdź najpierw, czy automatyczna migracja jest możliwa przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator. W tym celu skorzystaj z przewodnika Migracja kont e-mail przez OVH Mail Migrator.

W tym przewodniku przeprowadziliśmy operacje na 3 najczęściej używanych programach pocztowych, Outlook, Mail na Mac OS i Thunderbird.

Poniższe instrukcje są podzielone na dwie części:

 • Eksport. Dzięki temu możesz pobrać kompletną kopię zapasową Twojego konta e-mail, aby przenieść ją na inne konto, program pocztowy lub na inne konto. Jeśli musisz przenieść elementy z jednego konta e-mail na inny adres skonfigurowany w tym samym programie pocztowym, możesz skopiować/wkleić lub przeciągnąć/upuścić jedno do drugiego. Zalecamy użycie systemu eksportu oprogramowania, którego używasz.

 • Import. Dzięki temu możesz zastosować kopię zapasową utworzoną na Twoim nowym komputerze lub nowym oprogramowaniu. Sprawdź, czy plik kopii zapasowej, który chcesz importować jest kompatybilny z używanym przez Ciebie oprogramowaniem poczty elektronicznej.

Outlook

Jeśli posiadasz konto e-mail Exchange OVHcloud, możesz je wyeksportować bezpośrednio w formacie PST w Panelu klienta.

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji Web Cloud. Wybierz Microsoft, a następnie Exchange. Kliknij nazwę odpowiedniej usługi Hosted Exchange.

W karcie Konta e-mail kliknij przycisk ... po prawej stronie konta e-mail, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz opcję Eksportuj w formacie PST.

emails

Następnie należy poczekać na eksport, który może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od wielkości eksportu. Po zakończeniu operacji wystarczy powrócić do przycisku Eksportuj w formacie PST, aby pobrać link do pobrania pliku.

emails

Eksport z systemu Windows

 • Kliknij plik w lewym górnym rogu, a następnie Otwórz i wyeksportuj, a następnie wybierz import/eksport.

emails

 • Wybierz Eksportuj dane do pliku, po czym kliknij Dalej.

emails

 • Wybierz Plik danych Outlook (.pst) i kliknij Dalej.

emails

 • Wybierz nazwę konta e-mail, które chcesz wyeksportować.

Możesz wyeksportować tylko jedno konto jednocześnie.

Zaznacz dobrze Dodaj podkatalogi, a następnie kliknij Dalej.

emails

 • Wybierz docelowy folder kopii zapasowej i podaj nazwę kopii zapasowej klikając Przeglądaj. Wybierz odpowiednią opcję i kliknij Zakończ.

emails

Rozpoczyna się eksport pliku. Podczas tworzenia pliku zostaniesz poproszony o określenie hasła. Jest on opcjonalny.

emails

Import z systemu Windows

 • Kliknij plik w lewym górnym rogu, a następnie Otwórz i wyeksportuj, a następnie wybierz import/eksport.

emails

 • Wybierz Importuj z innego programu lub pliku, a następnie kliknij Dalej.

emails

 • Wybierz Plik danych Outlook (.pst) i kliknij Dalej.

emails

 • Wybierz plik kopii zapasowej, klikając Przeglądaj. Wybierz odpowiednią opcję i kliknij Zakończ.

emails

 • Jeśli ustaliłeś hasło do pliku kopii zapasowej, wprowadź je i kliknij OK.

 • Wybierz Importuj elementy do aktywnego folderu, a następnie kliknij Zakończ.

Rozpoczyna się import kopii zapasowej.

Eksportuj z systemu Mac OS

W zakładce Narzędzia w oknie Outlook kliknij Eksportuj.

emails

W oknie "Eksport do pliku archiwum (.olm)" zaznacz elementy, które chcesz dodać do pliku kopii zapasowej, następnie kliknij Dalej.

emails

Następnie wybierz docelowy folder dla kopii zapasowej, a następnie kliknij Zapisz.

emails

Pojawi się okno postępu, kliknij Dalej po zakończeniu operacji. Twój plik kopii zapasowej znajdziesz w wybranym wcześniej katalogu.

Import z systemu Mac OS

W zakładce Narzędzia w oknie Outlook kliknij Importuj.

emails

Wybierz format kopii zapasowej, którą chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.

emails

Wybierz Twój plik kopii zapasowej, po czym kliknij importuj.

emails

Pojawi się okno postępu, kliknij Dalej po zakończeniu operacji. Twoja kopia zapasowa jest wdrażana w programie Outlook.

Mail na Mac OS

Eksport

W kolumnie z lewej strony wybierz jedno lub kilka kont e-mail. Kliknij Skrzynka na listy w menu poziomym, a następnie kliknij Eksportuj skrzynkę na listy.

emails

Wybierz lub utwórz nowy folder, następnie kliknij Wybierz.

emails

Twój eksport to plik ".mbox".

Import

Kliknij Plik w menu poziomym, a następnie kliknij Importuj skrzynki na listy.

emails

Wybierz plik kopii zapasowej w formacie.mbox, po czym kliknij Dalej.

emails

Z lewej strony, importowane e-maile znajdują się na nowym koncie e-mail o nazwie "Import". Możesz przeciągnąć foldery i wiadomości z konta "Import" na Twoje skonfigurowane konta e-mail. Po zakończeniu transferu będziesz mógł usunąć konto "Import".

Thunderbird

Aktualnie nie istnieje funkcjonalność umożliwiająca eksportowanie lub importowanie konta e-mail z Thunderbird. Można jednak zapisać profil Thunderbirda. Zawiera ona wszystkie konta i e-maile znajdujące się lokalnie na Twoim komputerze. Zobaczymy, jak zapisać profil Thunderbird i ponownie włączyć go do nowej instancji Thunderbird.

Eksport

W oknie głównym kliknij menu w prawym górnym rogu, następnie Pomoc, a następnie Informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

emails

Pojawi się tabela. Wyszukaj linię Katalog Profilowy i kliknij przycisk Otwórz odpowiedni katalog.

emails

Zostaniesz przekierowany do folderu profilu. Przejdź z folderu do drzewa.

emails

Skopiuj folder profilu za pomocą prawym przyciskiem myszy, a następnie wklej ten folder do wybranego folderu lub pomocy.

emails

Import

Zamiast importowania, będzie tu o ładowanie profilu. Jeśli konta e-mail zostały już skonfigurowane w docelowej instancji Thunderbird, zostaną one wyświetlone w profilu A. Gdy Thunderbird załaduje nowy profil (profil B), może załadować tylko elementy tego profilu B. Dlatego zalecamy załadowanie najpierw nowego profilu (profil B), a następnie skonfigurowanie kont e-mail pochodzących z profilu A.

Najpierw należy uruchomić Thunderbird za pomocą menedżera profili.

 • W systemie Windows przejdź do menu Start, a następnie do programu Uruchom. Wpisz thunderbird.exe -ProfileManager i kliknij OK.

emails

 • W systemie Mac OS uruchom aplikację Terminal i przeciągnij i upuść aplikację Thunderbird w oknie terminala, dodając ją do linii /Contents/MacOS/thunderbird-bin -ProfileManager. Wpisz przycisk Enter ( ⏎), aby zatwierdzić.

emails

W następnym oknie wyświetlą się istniejące profile. Kliknij Utwórz profil, a następnie Dalej, gdy pojawi się komunikat informacyjny.

emails

Na następnym etapie nadaj nazwę profilowi i podaj folder, w którym utworzony zostanie profil, poniżej zdania "Twoje ustawienia użytkownika, preferencje i wszystkie dane osobowe będą zapisane w":

emails

Zalecamy skopiowanie kopii zapasowej Twojego profilu Thunderbird do folderu z profilami Thunderbirda.

Kliknij Wybierz katalog... aby wybrać folder z kopią zapasową. Kliknij Zakończ, aby utworzyć profil z kopii zapasowej.

Okno wyboru profilu znajdziesz w nowym, wybranym profilu. Kliknij Uruchom Thunderbird, Thunderbird zostanie uruchomiony z wszystkimi elementami, które posiadasz w kopii zapasowej.

Sprawdź import na nowy adres e-mail

Po wykonaniu czynności zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importu sprawdź, czy Twoje dane są zainstalowane na serwerze.

Zaloguj się do interfejsu Webmail.

foldery i e-maile zapisane adresu e-mail znajdziesz w skrzynce odbiorczej oraz w kolumnie z lewej strony.

Pamiętaj, że po upływie tego czasu elementy zainstalowane na Twoim komputerze muszą zostać przesłane na serwer e-mail. Może to potrwać kilka minut lub godzin, w zależności od połączenia z Internetem.

Sprawdź również

Przeniesienie kont e-mail za pomocą OVH Mail Migrator

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).