Dokumentacja techniczna OVH

Przewodnik dotyczący aktywacji autorespondera

Przewodnik dotyczący aktywacji autorespondera

Wstępne wymagania

  • dostęp do panelu klienta
  • dysponowanie ofertą OVH pozwalającą na tworzenie kont e-mail
  • korzystanie z serwerów MX* OVH

  • Przewodnik na temat serwerów MX:

Logowanie do panelu klienta

  • Zaloguj się do panelu klienta za pomocą identyfikatora klienta i hasła.

  • Kliknij na "Login".

Wybór domeny, do której przypisana jest usługa kont e-mail.

Wybierz sekcję E-maile i nazwę domeny.

Zakładka E-maile

Wybierz zakładkę "E-maile" (1) i kliknij na "Zarządzanie autoresponderami" (2).

Kliknij na "Dodaj autoresponder".

Konfiguracja autorespondera

Typ autorespondera (1):

  • "Przypisany do skrzynki e-mail" (jeśli dotyczy istniejącego adresu e-mail a nie aliasu).
  • "Wolny" (jeśli dotyczy aliasu).

Skrzynka e-mail: - Adres e-mail lub alias, dla którego chcesz utworzyć autoresponder.

Czas aktywności autorespondera (2): - "Tymczasowy": pozwala na określenie daty początku i końca działania autorespondera (użyteczne w przypadku wyjazdu na wakacje). - "Stały": autoresponder będzie działał do momentu jego wyłączenia.

Nie usuwaj wiadomości (3): - Pozwala na zachowanie kopii otrzymanej wiadomości, jeśli opcja ta jest zaznaczona. Jeśli wybrałeś autoresponder "wolny", będziesz mógł wybrać adres e-mail, na który będzie przesyłana kopia otrzymanej wiadomości.

Wiadomość (4): - Wiadomość autorespondera. Chodzi o wiadomość, którą otrzymają odbiorcy po wysłaniu wiadomości e-mail.

Potwierdzenie (5): - Kliknij na "Zatwierdź", aby uruchomić autoresponder.

  • Pojawi się komunikat o trwającej operacji dodawania autorespondera.

Widoczność autorespondera

Autoresponder pojawi się na liście. Ikonka koła zębatego pozwoli na jego usunięcie lub modyfikację.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...