Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie konta e-mail w ramach usługi MX Plan

Dowiedz się, jak utworzyć konto e-mail w ramach pakietu MX Plan

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-04-11

Wprowadzenie

Dzięki kontom e-mail MX Plan możesz wysyłać i odbierać wiadomości, korzystając z dowolnego urządzenia.

Dowiedz się, jak utworzyć konto e-mail w ramach usługi MX Plan.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie konta e-mail MX Plan (zawartego w pakiecie hostingowym OVH lub wykupionego odrębnie)
  • Możliwość tworzenia kont e-mail w ramach Twojej usługi
  • Dostęp do interfejsu zarządzania usługą MX Plan w Panelu klienta

W praktyce

Etap 1: Dostęp do interfejsu zarządzania usługą e-mail

Aby rozpocząć operację, zaloguj się do Panelu klienta. Kliknij E-maile na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz nazwę domeny, dla której wykupiona została usługa MX Plan. Teraz przejdź do zakładki E-mail.

Tabela, która się wyświetla zawiera listę wszystkich kont e-mail utworzonych w ramach Twojej usługi MX Plan.

E-mail

Etap 2: tworzenie konta e-mail

Aby utworzyć nowe konto e-mail, kliknij przycisk Załóż adres E-mail. W oknie, które się wyświetla, wprowadź wymagane informacje:

Informacja Opis
Nazwa konta Wprowadź nazwę, którą wybrałeś dla Twojego konta e-mail (np. Twoje imie.nazwisko). Nazwa wybranej domeny jest już wprowadzona domyślnie.
Opis konta Wpisz krótką nazwę pozwalającą odróżnić to konto od Twoich pozostałych kont wyświetlających się w Panelu klienta.
Rozmiar konta Wybierz wielkość skrzynki pocztowej. Wielkość skrzynki pocztowej jest rozumiana jako przestrzeń przeznaczona do przechowywania wiadomości e-mail.
Hasło Wybierz hasło dla tego konta, następnie potwierdź je.

Kliknij Dalej. Sprawdź informacje, które wyświetlają się w podsumowaniu. Jeśli są poprawne, kliknij Dalej.

Kliknij Zatwierdź, aby uruchomić proces tworzenia konta e-mail. Powtórz tę operację tyle razy, ile będzie to konieczne, aby utworzyć kilka kont e-mail.

Przy wyborze nowego hasła zalecamy zastosowanie zwyczajowych zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również:

  • nie używać dwa razy tego samego hasła;

  • wybrać hasło, które nie ma żadnego związku z Twoimi danymi osobistymi (takimi jak nazwisko, imię czy data urodzenia);

  • regularnie zmieniać hasła;

  • nie zapisywać haseł na kartce ani nie przesyłać ich na Twój adres e-mail;

  • nie zapisywać haseł w przeglądarce internetowej, nawet jeśli wyświetli się taka sugestia.

E-mail

Etap 3: korzystanie z konta e-mail

Zacznij używać Twoich kont e-mail. W tym celu możesz użyć udostępnionej przez OVH aplikacji online (webmail): RoundCube. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://www.ovh.pl/mail/. Zaloguj się, wprowadzając dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta e-mail utworzonego w OVH.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z RoundCube, zapoznaj się z przewodnikiem: Korzystanie z RoundCube. Jeśli chcesz skonfigurować Twoje konto e-mail w programie pocztowym lub urządzeniu typu smartfon lub tablet, skorzystaj z naszej dokumentacji dostępnej tutaj: https://docs.ovh.com/pl/emails/.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...