Webmail - Przewodnik dotyczący interfejsu RoundCube

Zarządzanie e-mailami, kontaktami i folderami

Wprowadzenie

Wprowadziliśmy usługę Webmail Roundcube, abyś miał dostęp do swoich maili z dowolnego miejsca. Za pomocą interfejsu WWW możesz odbierać, wysyłać i zarządzać wiadomościami email, wystarczy dostęp do Internetu. Usługa OVH Webmail działa w oparciu o protokół HTTPS z szyfrowaniem SSL. Taka forma połączenia zapewnia pełne bezpieczeństwo w przypadku logowania z publicznej sieci WIFI.

W praktyce

Dostęp do interfejsu

 • Poprzez stronę OVH.pl

Wejdź na stronę OVH.pl i kliknij na "Webmail" w górnej części strony.

 • Interfejs logowania

Dotarłeś do interfejsu wpisywania adresu e-mail. Interfejs ten pozwala na bezpośrednie przekierowanie do interfejsu Webmail związanego z usługą OVH, a której korzystasz.

Jeśli znasz typ swojej usługi w OVH, możesz zalogować się bezpośrednio do wybranego Webmaila klikając na .

Klikając na , otrzymasz dostęp do przewodników związanych z wybranym interfejsem Webmail.

Zaznaczając opcję "Zapamiętaj ten adres e-mail" poszczególne wpisywane adresy zostaną zapisane w menu kontekstowym w górnym prawym rogu strony. Możesz w prosty sposób zalogować się bezpośrednio do wybranego adresu.

 • Interfejs logowania Roundcube Po dokonaniu wyboru pojawi się strona interfejsu Webmail. Jeśli adres nie jest wpisany, wpisz go od nowa.

Wpisz adres e-mail i hasło i kliknij na "Zaloguj".

Skrzynka odbiorcza

Po zalogowaniu będziesz miał dostęp do skrzynki odbiorczej oraz do wysyłanie e-maili.

W kolumnie po lewej stronie znajdują się główne katalogi konta e-mail: wiadomości otrzymane i wysłane.

W tej samej kolumnie w stopce strony znajduje się dostęp do ustawień katalogów i do informacji na temat miejsca zajętego przez konto e-mail.

Z prawej strony można sprawdzić wszystkie otrzymane e-maile oraz następujące informacje:

 • nadawca
 • temat
 • status wiadomości (przeczytana lub nie przeczytana)
 • ewentualne znaki przypisane do wiadomości
 • rozmiar każdej wiadomości
 • obecność załącznika

Domyślnie niektóre kolumny się nie pojawiają. Jest tak w przypadku priorytetów nadanych wiadomościom. Można jednak zmienić sposób wyświetlania za pomocą opcji opisanej poniżej.

Opcje wyświetlania i sortowania

Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij na ikonkę koła zębatego z lewej strony głównej listy e-maili, obok Tematu.

Opcja ta pozwala na:

 • Dodawanie kolumn do wyświetlania (priorytety e-maili, itp.);
 • Wybieranie kolumny, dla której będzie wykonywane domyślne sortowanie;
 • Wybieranie kolejności sortowania (rosnąco lub malejąco).

Po dokonaniu wyboru kliknij na "Zapisz".

E-maile i ich statusy

Webmail RoundCube bardzo dobrze zarządza głównymi opcjami związanymi z e-mailami (potwierdzenie przeczytania, załączniki, ochrona życia prywatnego). Zrzut ekranu przedstawia globalny widok wszystkich funkcji.

Liczba nie przeczytanych e-maili pojawia się w kolumnie z lewej strony obok tekstu Odebrane. Nie przeczytana wiadomość jest oznaczona grubszą czcionką w części z prawej strony.

W przypadku każdej wiadomości można skorzystać z następujących funkcji:

 • Odpowiedz: można odpowiedzieć bezpośrednio nadawcy;
 • Odpowiedz wszystkim: można odpowiedzieć wszystkim adresatom widocznym w polu "Do" i "Kopia";
 • Przekaż: pozwalana na przekazanie wybranej wiadomości wybranym adresatom;
 • Usuń: pozwala na przeniesienie wybranej wiadomości do "Kosza" ;
 • Spam: pozwala na umieszczenie wybranej wiadomości w folderze Spam;
 • Oznacz: zobacz kolejny paragraf.
 • ...Więcej: zobacz kolejny paragraf.

Jeśli dana wiadomość jest oznaczona jako przetwarzana, pojawi się czerwona flaga w kolumnie przetwarzania.

Jeśli dana wiadomość ma przypisany priorytet, wyświetla się strzałka ustawiona w górę lub w dół.

Jeśli osoba pisząca do Ciebie skonfiguruje potwierdzenie przeczytania wiadomości, otrzymasz następujący komunikat: i]Nadawca tej wiadomości chce zostać powiadomiony o przeczytaniu tej wiadomości. Czy chcesz powiadomić nadawcę?

Oznaczenie wiadomości

Gdy klikniesz na opcję "Oznacz", otrzymasz to menu.

Możesz więc oznaczyć wiadomość, usunąć oznaczenie i oznaczyć jako nie przeczytaną wiadomość, która została przeczytana.

...Więcej

Po kliknięciu na opcję blue]"...Więcej", otrzymasz takie menu.

Możesz więc wybrać opcję:

 • Drukuj wiadomość: otwiera wiadomość w nowym oknie i proponuje wydrukowanie jej;
 • Pobierz: pozwala na pobranie wiadomości w formacie .eml ;
 • Edytuj jako nową: pozwala na edycję wiadomości e-mail z zachowaniem oryginalnego formatu;
 • Pokaż źródło: pozwala na wyświetlenie pełnego źródła wiadomości.
 • Otwórz w nowym oknie: pozwala na wyświetlenie wiadomości w nowym oknie (użyteczne w przypadku sprawdzania kilku wiadomości jednocześnie).

Ustawienia

Zaloguj się do interfejsu Webmail RoundCube, aby uzyskać dostęp do tej funkcji. Kliknij na ikonkę koła zębatego w górnym prawym rogu.

Interfejs użytkownika

Po kliknięciu na ikonkę koła zębatego pojawi się przycisk Interfejs użytkownika. W tej części można zmieniać elementy takie jak język, format daty i godziny, wygląd interfejsu.

Widok skrzynki pocztowej

W części Widok skrzynki pocztowej można zmieniać liczbę e-maili wyświetlanych w interfejsie. Można również zadecydować o nie wyświetlaniu bezpośrednio wybranych e-maili.

Wyświetlanie wiadomości

W części Wyświetlanie wiadomości można wybrać sposób wyświetlania w interfejsie (HTML, wyświetlanie obrazków, kodowanie znaków).

Tworzenie wiadomości

W części Tworzenie wiadomości można wybrać różne elementy związane z redagowaniem wiadomości takie jak format, potwierdzenie otrzymania, itp.

Pozostałe opcje są widoczne na zrzucie ekranu.

 • W nowym interfejsie Roundcube ("Larry") opcja "Tworzenie wiadomości w formacie HTML" jest ustawiona domyślnie tylko w przypadku "odpowiedzi na wiadomości HTML".

Można zmienić tą wartość na "zawsze", żeby wysyłać wiadomości w formacie HTML.

Książka adresowa

W części Książka adresowa można wybrać domyślną książkę adresową (jeśli utworzono kilka książek adresowych) oraz opcje sortowania i wyświetlania kontaktów.

Informacje na temat innych dostępnych opcji znajdują się na zrzucie ekranu.

Foldery specjalne

W części Foldery specjalne można zdefiniować, gdzie mają być umieszczane e-maile uważane za Kopie robocze, Wysłane/b], Spam oraz e-maile wrzucane do Kosza.

Ustawienia serwera

W części Ustawienia serwera można skonfigurować opcje związane z usuwaniem e-maili z serwera (z poziomu Webmaila).

Przykład usuwania: Nie otrzymujesz e-maili. Twoja skrzynka jest przepełniona. Chcesz usunąć wiadomości, aby zrobić porządek i ponownie otrzymywać e-maile. Otrzymujesz jednak komunikat z błędem. Co się dzieje? Podczas usuwania wiadomości e-mail została ona skopiowana do kosza zanim usunięto ją z folderu wiadomości odebranych (w sposób niewidoczny dla użytkownika). Skrzynka była już pełna, wykonanie kopii nie było możliwe. Stąd komunikat z błędem! Jak temu zapobiec? W części Ustawienia serwera zaznacz opcję "Usuń wiadomości, gdy przenoszenie do Kosza zawiedzie". Od tej pory będziesz mógł usuwać e-maile bez żadnych problemów.

Foldery

Tworzenie foleru

 • Krok 1:

Aby utworzyć własny folder, kliknij na "+".

 • Krok 2:

Utworzymy folder "Test OVH". Zostanie on umieszczony w INBOX. E-maile będą się wyświetlały w formie listy.

INBOX to folder "Odebrane". Katalog "Test OVH" zostanie utworzony w skrzynce odbiorczej.

Kliknij na Zapisz.

 • Krok 3:

Otrzymujemy informację, że Folder został utworzony.

Będzie on widoczny wraz z następującymi folderami: . Drafts: Kopie robocze; . Junk: Spam; . Sent: Wysłane; . Trash: Kosz;

Są to elementy INBOX.

Edycja - Usuwanie folderu

Usuwanie i edycja folderu też jest bardzo prosta.

Aby przystąpić do usunięcia, wybierz folder i kliknij na ikonkę koła zębatego w dolnej części strony. Masz do wyboru następujące opcje: usuń folder lub opróżnij. Możesz również sprawdzić poziom zajętości skrzynki (w procentach).

Aby zmodyfikować folder, kliknij na wybrany folder. Możesz zmienić nazwę folderu, folder nadrzędny, sposób wyświetlania. Możesz sprawdzaćliczbę wiadomości oraz zajętą przestrzeń. Link "Kliknij, aby otrzymać rozmiar folderu" pozwala na obliczenie rozmiaru e-maili z tego folderu (jeśli jest to liczba większa niż 0).

/!\ Uwaga: Foldery Odebrane, Wysłane i Kosz nie mogą zostać zmodyfikowane.

Właściwości katalogów głównych

Foldery Odebrane, Wysłane i Kosz nie mogą zostać zmodyfikowane.

Można zmienić tylko sposób wyświetlania listy. Dostępne są 2 opcje: "Lista" i "Wątki".

Tworzenie podpisu

Aby utworzyć podpis, który będzie się pojawiał w każdej wysłanej wiadomości, kliknij na Ustawienia i Tożsamości.

Kliknij na adres e-mail i wpisz elementy związane z podpisem. Domyślnie Nazwa i E-mail są już wpisane. Pozostałe opcje: . Organizacja: możesz wpisać nazwę firmy, stowarzyszenia lub innego podmiotu; . Odpowiedź do: chcesz, aby Twój rozmówca odpowiedział na inny adres e-mail niż ten, z którego piszesz; . Ukryta kopia: chcesz umieścić adres e-mail w ukrytej kopii dla całej wysyłki; . Domyślna: utworzyłeś jedną lub kilka tożsamości (podpisów) i chcesz, żeby ta była domyślną; . Podpis: chcesz spersonalizować stopkę swoich e-maili (nazwisko, imię, zajmowane stanowisko, zdania, obrazki,...); . Podpis w HTML: to co zostało zapisane w części Podpis zawiera kod HTML i/lub chcesz, aby podpis był kompatybilny z programami pocztowymi osób, które odbierają e-maile w HTML.

Kliknij na Zapisz.

Aby wprowadzić podpis przypisany do tej tożsamości, przejdź do sekcji Wprowadzenie podpisu w formacie HTML.

Utworzenie podpisu z obrazkiem

 • Krok 1:

Obrazek powinien być zainstalowany na serwerze (hosting OVH lub inny).

Zaznaczając Podpis w HTML pojawia się edytor WYSWYG*. Kliknij na kwadrat HTML, żeby otworzyć okno, które pozwoli na wprowadzenie kodu HTML. Aby dodać obrazek, można dodać następujący kod:

<img src="url-do-obrazka" border="0" alt="tekst-jeśli-obrazek-się-nie-wyświetla" />

Kliknij na Aktualizuj, aby potwierdzić zmiany.

 • What You See is What You Get: To, co widzisz będzie tym, co otrzymasz.

 • Krok 2:

Po potwierdzeniu aktualizacji obrazek wyświetla się w strefie edycji podpisu.

Możesz również edytować tekst, dzięki różnym opcjom takim jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównanie akapitów, czcionka, rozmiar i kolor czcionki, itp.

Kliknij na Zapisz. Pojawi się komunikat "Zapisano pomyślnie".

Aby wprowadzić podpis przypisany do tej tożsamości, przejdź do sekcji Wprowadzenie podpisu w formacie HTML.

Nowa tożsamość / nowy podpis

 • Krok 1:

Masz tylko jeden adres e-mail (na przykład w ofercie Start 10 M) lub chcesz zarządzać tylko jednym adresem e-mail przez interfejs Webmail. Możesz tworzyć tożsamości i/lub podpisy. Dzięki temu możesz wysyłać wiadomości z innego konta e-mail nie wylogowując się ze swojej skrzynki e-mail.

Podajemy następujący przykład: Mam konto e-mail support@ovh.net i chcę wysłać wiadomości jako no-reply@ovh.netale nie chcę się logować na konto e-mail no-reply@ovh.net poprzez interfejs Webmail.

W części Tożsamości kliknij na "+", aby dodać nową tożsamość.

 • Krok 2:

W tym przykładzie utworzyliśmy tożsamość o nazwie Guides OVH. Jest ona przypisana do adresu no-reply@ovh.net, który będzie widoczny o odbiorców wiadomości. Odpowiedź zostanie wysłana na adres support@ovh.net. Klikamy na Zapisz.

Po zapisaniu nowa tożsamość pojawi się w kolumnie z tożsamościami.

Aby wprowadzić podpis przypisany do tej tożsamości, przejdź do sekcji Wprowadzenie podpisu w formacie HTML.

Wiadomość e-mail

Tworzenie nowej wiadomości

Aby napisać nową wiadomość, kliknij na Utwórz.

Opcje

Po kliknięciu na "Utwórz" pojawią się opcje niezbędne do napisania wiadomości e-mail takie jak dodanie kontaktu z książki adresowej, załączniki i ustawienia wiadomości. Możesz wyszukiwać zarejestrowanych adresatów klikając na typ kopii:

 • To+: dodaj kontakt jako bezpośredniego adresata;
 • Cc+: dodaj komtakt w kopii;
 • Bcc+: dodaj kontakt w ukrytej kopii. Inni odbiorcy wiadomości nie będą widzieć adresatów z Bcc.

Wprowadzenie podpisu w formacie HTML

Aby wprowadzić podpis w formacie HTML, wystarczy wybrać Typ edytora: HTML. Kliknij na Podpis (przycisk ołówka w górnej części). Pojawi się obrazek zawarty w podpisie.

 1. W menu możesz wybrać tożsamość, jeśli ją utworzyłeś (patrz sekcja Tożsamość);
 2. Możesz zdefiniować głównych adresatów;
 3. Możesz tutaj kliknąć, aby dodać adresata w kopii, w kopii ukrytej lub w opcji "Odpowiedz do";
 4. Wpisz temat wiadomości;
 5. Skorzystaj z edytora WYSWYG*.

 6. What You See is What You Get: To, co widzisz będzie tym, co otrzymasz.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, kliknij na przycisk Wyślij.

Odbieranie wiadomości

Jeśli nowy e-mail nie pojawił się automatycznie, kliknij na przycisk "Odśwież" w lewym górnym roku.

Dodawanie załącznika

 • Krok 1:

Aby dodać dokument do wiadomości, wystarczy kliknąć na "Załącz" w górnym menu. Przycisk "Dołącz plik" jest dostępny z prawej strony. Otworzy się to samo okno dodawania dokumentu.

Ostatnia możliwość to wykonanie operacji przeciągnij-upuść z pliku do zarządzania plikami na komputerze.

 • Krok 2:

Jeśli wybrałeś opcję przeciągnij-upuść i kliknąłeś na przycisk "Załącz plik", otworzy się okno do załadowania wybranego pliku.

Postanowiliśmy dodać plik MaConfig_win. Kliknij na Otwórz.

 • Krok 3:

Po kliknięciu na Otwórz pojawi się interfejs z nazwą wybranego pliku. Możesz zatwierdzić dodanie tego pliku lub dodać kolejne pliki klikając na "+". Kliknij na Prześlij.

/!\ Maksymalny rozmiar pliku dodawanego przez Webmaila to 20 MB.

Konfiguracja książki adresowej

Możesz utworzyć własna książkę adresową z katalogami (grupami kontaktów). W naszym przykładzie utworzymy 2 grupy .

Kliknij na ikonkę Książka adresowa (w górnym prawym rogu).

Aby dodać grupę kontaktów należy kliknąć na "+" w dolnej części strony.

Kursor zostanie automatycznie umieszczony w pasku, w którym należy wpisać nazwę.

Można utworzyć kontakty bezpośrednio w "grupie" utworzonej domyślnie (Kontakty osobiste) bez przechodzenia przez tworzenie nowej grupy kontaktów. W tym celu kliknij na "+" w dolnej części drugiej kolumny (Dodaj nowy kontakt).

Operacje na grupach kontaktów

Po utworzeniu grupy uzyskasz dostęp do funkcji związanych z grupą:

 • Zmień nazwę grupy;
 • Usuń grupę ;
 • Zapisz wyszukiwanie (aktywne, jeśli wykonujesz wyszukiwanie w grupie);
 • Usuń wyszukiwanie (aktywne, jeśli wykonujesz wyszukiwanie w grupie).

Dodawanie kontaktu

 • Krok 1: Właściwości

Aby dodać kontakt do grupy, należy najpierw kliknąć na "+" w drugiej kolumnie (w kolumnie kontaktów).

Kliknij na Dodaj nowy kontakt, aby wpisać informacje dotyczące kontaktu w 4 różnych strefach:

 • Część ogólna: tutaj można podać nazwisko, imię, firmę, itp.
 • Właściwości: tutaj można podać różne adresy e-mail, telefony, itp.
 • Informacje osobiste: tutaj można podać datę urodzenia, płeć, nazwisko panieńskie, itp.
 • Notatki: tutaj można dodać różne informacje dotyczące kontaktu.

W części z informacjami ogólnymi są dostępne następujące opcje:

 • Prefiks
 • Drugie imię
 • Sufiks
 • Nazwa
 • Pseudonim
 • Organizacja
 • Oddział
 • Zawód

Po podaniu informacji kliknij na "Zapisz".

Uwaga Inna szybsza możliwość: podczas pobierania wiadomości możesz kliknąć bezpośrednio na ikonkę w postaci "+".

 • Krok 2 : Informacje osobiste

W części z informacjami ogólnymi oraz w części "Informacje osobiste" dostępne są menu "Dodaj pole", które dają możliwość dodania dodatkowych pól.

Po podaniu informacji kliknij na "Zapisz".

 • Krok 3: Notatki

W sekcji "Notatki" można dodawać informacje dotyczące kontaktu.

Kliknij na "Zapisz".

 • Krok 4: Avatar

Jeśli chcesz dodać do kontaktu obrazek/zdjęcie (avatar), kliknij na "Dodaj". Otworzy się okno. Kliknij na "Wybierz plik". Pobierz plik ze swojego komputera i zatwierdź wybór. Następnie kliknij na "Prześlij.

 • Krok 5: Zapisywanie

Obrazek został dodany. Adres e-mail i inne informacje na temat kontaktu został podane. Można zatwierdzić dodawanie kontaktu klikając na "Zapisz".

Możesz zmienić obrazek klikając na "Zmień".

 • Krok 6: Weryfikacja

Kontakt został zapisany. Pojawi się informacja "Zapisano pomyślnie". Możesz sprawdzać informacje o kontakcie klikając na jego nazwę na liście kontaktów (po wybraniu dobrej grupy lub po wykonaniu wyszukiwania). Domyślnie zakładka właściwości jest aktywna i wyświetla informacje podane w tej sekcji.

Po dodaniu kontaktu do grupy możesz usunąć ten kontakt klikając na ikonkę w dolnej części kolumny kontaktów (postać ze znakiem "-").

Modyfikacja kontaktu

Możesz również modyfikować kontakt.

W tym celu wybierz kontakt i kliknij na "Edytuj kontakt" (przycisk w prawym górnym rogu). Uzyskasz dostęp do wszystkich informacji.

W naszym przykładzie kliknęliśmy na zakładkę "Grupy", aby wyświetlić grupy, do których należy kontakt.

W tej zakładce można dodać kontakt do grupy zaznaczając odpowiednie pole.

Możesz również użyć techniki przeciągnij i upuść, aby przenieść wybrany kontakt do danej grupy. Zakładka "Grupy" zostanie więc zaktualizowana.

Wyszukiwanie

Chcesz wyszukać dany kontakt. Kliknij na "Zaawansowane" w górnej części strony. Wyświetlą się wszystkie możliwe pola, z których można skorzystać do wyszukiwania.

Wpisz kryteria wyszukiwania i kliknij na "Szukaj".

Eksportowanie książki adresowej

Chcesz pobrać wszystkie kontakty z Webmaila RoundCube OVH poprzez eksport pliku z książki adresowej.

Kliknij na opcję "Eksportuj" w górnej części strony.

Wygeneruje się plik rcube_contacts.vcf, który można pobrać.

Importowanie książki adresowej

Korzystałeś z innego programu do obsługi poczty i udało Ci się wyeksportować kontakty. Możesz je zaimportować klikając na "Importuj".

Dozwolony format pliku to blue].vcf. W przypadku importowania adresów obsługiwany jest również format vCard i CSV (rozdzielone przecinkiem).

Pojawi się taki interfejs. Kliknij na "Przeglądaj", aby pobrać plik vCard lub CSV z książką adresową do zaimportowania.

Możesz zastąpić całą książkę adresową lub nie.

Kliknij na "Importuj". Rozpocznie się importowanie książki adresowej.

Odpowiadanie wszystkim

W przypadku, gdy Twoja lista adresatów zawiera listę mailingową oraz klasycznych adresatów, kliknij na odpowiedz wszystkim w menu widocznym powyżej narzędzia.

Opcja ta pozwala na przesłanie odpowiedzi do wszystkich adresatów (z listy mailingowej i do adresatów klasycznych).

Możesz również odpowiedzieć tylko abonentom listy mailingowej klikając na ikonkę z lewej strony i wykluczając klasycznych adresatów.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).