Dokumentacja techniczna OVH

Zaawansowane korzystanie z e-maili OVH

Zaawansowane korzystanie z e-maili OVH

Co należy sprawdzić w przypadku problemu z e-mailami?

W przypadku problemów z wysyłką lub odbieraniem e-maili można sprawdzić poniższe punkty:

 • Czy moja usługa e-mail została włączona?Aby konta e-mail działały, musisz dysponować aktywną usługą e-mail. Jeśli posiadasz konta e-mail przypisane do oferty hostingu, sprawdź czy oferta ta nie wygasła. Informacja ta jest widoczna w panelu klienta. Domena również musi być aktywna.

 • Czy e-maile działają z poziomu interfejsu webmail?Jeśli chcesz się upewnić, że problem nie jest związany z konfiguracją, wykonaj test wysyłki i pobrania bezpośrednio z interfejsu webmail OVH. Jeśli wszystko działa prawidłowo, sprawdź konfigurację programu pocztowego korzystając z udostępnionych przewodników.

 • Nie możesz się zalogować do interfejsu webmail? Sprawdź, czy posiadasz prawidłowe hasło. Możesz również je zmienić.

 • Czy na mojej usłudze wykonywane są prace?Możesz sprawdzać prace w trakcie na tej stronie.

 • Czy moja domena jest prawidłowo przekierowana?Sprawdź, czy domena korzysta z prawidłowych serwerów e-mail (wpisy MX). Zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Kody odpowiedzi serwera SMTP

Polecenia SMTP

Polecenia SMTP są używane do przekazywania poczty elektronicznej. Aby odpytać serwer SMTP, należy komunikować się z nim wysyłając "polecenia". Gdy serwer otrzyma polecenie, prześle odpowiedź SMTP.

Odpowiedzi SMTP

Odpowiedzi na polecenia SMTP służą do zapewnienia synchronizacji zapytań i operacji w procesie trasferu poczty elektronicznej, w celu zagwarantowania klientowi SMTP znajomości stanu serwera SMTP. Każde polecenie powinno generować odpowiedź.

Odpowiedź SMTP składa się z trzy cyfrowej liczby i tekstu. Liczba jest używana przez serwery do określenia kolejnego etapu. Tekst jest użyteczny jedynie dla użytkownika.

Trzy cyfry w odpowiedzi mają określone znaczenie:

 • Pierwsza cyfra wskazuje, czy odpowiedź jest dobra, zła czy niekompletna. Klient SMTP będzie mógł określić kolejna operację po sprawdzeniu tej pierwszej cyfry.

 • Druga i trzecia cyfra dostarczają informacji uzupełniających.

Szybka analiza odpowiedzi SMTP

W przypadku pierwszej cyfry w kodzie odpowiedzi możliwe są cztery wartości:

 • 2xx Odpowiedź pozytywna:

Zlecona operacja została wykonana. Można zlecić kolejną operację.

 • 3xx Tymczasowa odpowiedź pozytywna:

Polecenie zostało zaakceptowane, ale zlecona operacja oczekuje na dokładniejsze informacje. Klient SMTP powinien przesłać inne polecenie z tą informacją.

 • 4xx Negatywna odpowiedź przejściowego zakończenia:

Polecenie nie zostało zaakceptowane i zlecona operacja nie została wykonana. Warunek błędu jest tymczasowy, operacja może zostać ponownie zlecona.

 • 5xx Odpowiedź negatywna:

Polecenie nie zostało zaakceptowane i zlecona operacja nie została wykonana. Klient SMTP nie powtórzy tego samego zlecenia.

Interpretacja

Poniżej znajduje się większość kodów odpowiedzi SMTP używanych przez serwery:

Kody odpowiedzi Szczegóły Operacje
211 Komunikat stanu systemu lub odpowiedź pomocy Komunikat jest poprzedzony dodatkowymi informacjami.
214 Komunikat pomocy Zawiera informacje na temat serwera i przekierowuje na stronę pomocy FAQ.
220 Serwer jest gotowy. Komunikat wskazujący, że serwer jest gotowy.
221 Kanał transmisji zamknięty Oznacza to, że serwer zamyka połączenie na skutek udanej komunikacji.
250 Transmisja wiadomości zakończona E-mail został przekazany.
251 Użytkownik końcowy nie jest obecny na tym serwerze, ale wiadomość zostanie przekazana. Oznacza to, że wiadomość zostanie przekazana na inny serwer (przekierowanie, inny serwer MX, ...)
252 Serwer nie może zweryfikować użytkownika końcowego, ale spróbuje przekazać wiadomość. Aktualnie nie można zweryfikować użytkownika końcowego, ale wiadomość zostanie prawdopodobnie przekazana później.
354 Serwer uzyskał adresy wysyłki i odbioru. Oznacza to, że serwer czeka na odebranie treści wiadomości, aby ją przekazać.
420 Przekroczony czas, problem z połączeniem Ten komunikat błędu jest zwracany tylko przez serwery GroupWise. Skontaktuj się z administratorem tych serwerów.
421 Usługa niedostępna, trwa zamykanie kanału transmisyjnego. Nieokreślone pochodzenie błędu. Sprawdź, czy działa wysyłanie wiadomości na inną domenę. Jeśli tak, spróbuj później wysłać wiadomość jeszcze raz.
432 Wstrzymany odbiór wiadomości na serwerze Exchange. Ten komunikat błędu jest zwracany tylko przez serwery mailowe Microsoft Exchange. Skontaktuj się z administratorem serwera docelowego.
449 Błąd routingu Ten komunikat błędu jest zwracany tylko przez serwery mailowe Microsoft Exchange. Microsoft zaleca wykonanie diagnostyki za pomocą narzędzia WinRoute
450 Zlecona operacja nie została wykonana: skrzynka e-mail niedostępna (na przykład skrzynka e-mail zajęta lub tymczasowo zablokowana ze względów bezpieczeństwa Sprawdź, czy adres IP Twojego serwera poczty elektronicznej nie jest zblacklistowany (SpamHaus) lub czy Twoja wiadomość nie zawiera słów odnoszących się do SPAM-u.
451 Operacja została przerwana: Błąd lokalnego przetwarzania Błąd ten może być związany z chwilowym przeciążeniem, z weryfikacją wpisu SPF domeny. Sprawdź pełną informację dostarczoną przez serwer lub skontaktuj się z administratorem serwera, jeśli problem się powtarza.
452 Zlecona operacja nie została wykonana: niewystarczający system przestrzeni dyskowej. Twój serwer poczty elektronicznej jest przeciążony. Błąd ten może również być spowodowany zbyt dużą liczbą wiadomości, które były wysyłane jednocześnie. Sprawdź swoja skrzynkę nadawczą i spróbuj ponownie.
455 Serwer nie może pobrać ustawień. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. W przypadku problemu, skontaktuj się z administratorem serwera odbiorcy.
500 Błąd składni, nierozpoznane zlecenie Błąd ten jest często spowodowany przez program antywirusowy lub przez firewalla nadawcy. Sprawdź to i spróbuj ponownie.
501 Błąd składni w ustawieniach lub argumentach Błąd ten jest często spowodowany nieprawidłowym adresem e-mail odbiorcy lub problemem z programem antywirusowym lub z firewallem nadawcy. Sprawdź adres e-mail odbiorcy oraz swój antywirus i firewall.
502 Polecenie nie zaimplementowane Ustawienia lub opcje wykorzystywane podczas wysyłania e-maila przez serwer SMTP są rozpoznawane ale wyłączone w jego konfiguracji. Skontaktuj się z dostawcą usługi.
503 Serwer rozpoznał nieprawidłową sekwencję poleceń. Jest to błąd związany z uwierzytelnianiem. Sprawdź uwierzytelnianie na serwerze SMTP na poziomie konfiguracji swojego programu pocztowego.
504 Parametr polecenia nie zaimplementowany Ustawienia lub opcje wykorzystywane podczas wysyłania e-maila przez serwer SMTP są rozpoznawane ale wyłączone w jego konfiguracji. Skontaktuj się z dostawcą usługi.
550 Zlecona operacja nie została wykonana: skrzynka e-mail niedostępna. Serwer poczty elektronicznej odbiorcy nie mógł sprawdzić używanego adresu e-mail. Jest to najczęściej spowodowane nieprawidłowym adresem e-mail odbiorcy, ale może również oznaczać, że serwer poczty elektronicznej odbiorcy ma problemy z firewallem lub z łącznością. Sprawdź adres e-mail odbiorcy i spróbuj ponownie.
551 Użytkownik nie jest użytkownikiem lokalnym. Jest to strategia ochrony przed spamem. Komunikat ten wskazuje, że nie można przesyłać poczty na inny serwer. Skontaktuj się z dostawcą usługi.
552 Zlecona operacja została przerwana: przekroczono limit przestrzeni. Użytkownik, z którym chcesz się skontaktować, nie może odbierać wiadomości, z powodu przekroczenia limitu dostępnej przestrzeni dyskowej. Należy skontaktować się z odbiorcą w inny sposób.
553 Zlecona operacja nie została wykonana: nie autoryzowany adres e-mail. Błąd ten jest spowodowany nieprawidłowym adresem e-mail odbiorcy. Sprawdź poprawność tego adresu.
554 Transakcja nie powiodła się, brak serwera SMTP. Błąd ten jest związany z blacklistą. Sprawdź, czy adres IP Twojego serwera poczty elektronicznej nie znajduje się na czarnej liście (SpamHaus)
555 MAIL FROM / RCPT TO, ustawienia nie rozpoznane lub nie zrealizowane Serwer SMTP nie rejestruje prawidłowo używanego adresu e-mail w ustawieniach "Od" lub "Do". Sprawdź, czy wskazane adresy e-mail są prawidłowe. Sprawdź również, czy nie przekroczyłeś zdefiniowanych przez OVH limitów: 200 maili / godzina / konto i 300 maili / godzina / ip

Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...