Rozwiąż najczęstsze błędy związane z bazami danych

Zdiagnozuj najczęstsze przypadki błędów związanych z bazami danych

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-02-2022

Wprowadzenie

Korzystanie z baz danych może spowodować pewne nieprawidłowości na Twojej stronie WWW lub w Panelu klienta OVHcloud, jak również w interfejsie phpMyAdmin.

Dowiedz się, jak usunąć błędy związane z bazami danych na hostingu www OVHcloud.

OVHcloud udostępnia różnorodne usługi, jednak to Ty odpowiadasz za ich konfigurację i zarządzanie nimi. Ponosisz więc odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.

Oddajemy w Twoje ręce niniejszy przewodnik, którego celem jest pomoc w wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego webmastera lub kontakt z producentem oprogramowania. Niestety firma OVH nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sprawdź również ten przewodnik.

Wymagania początkowe

W praktyce

"Błąd podczas logowania do bazy danych"

Zweryfikuj zdarzenia w trakcie

Sprawdź najpierw na stronie https://web-cloud.status-ovhcloud.com/, że Twoje centrum danych, klaster hostingu, Twój CloudDB lub Cloud Databases nie są związane z awariami infrastruktury OVHcloud.

Aby odnaleźć te informacje, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, w części Web Cloud :

  • Aby znaleźć Datacenter Twojego hostingu, wraz z Filer (serwer plików), wybierz Hosting, a następnie wybierz odpowiedni hosting. Informacje te można znaleźć w zakładce Informacje ogólne.
  • Aby odnaleźć cluster serwerów, na których hostowany jest Twój hosting, kliknij zakładkę FTP-SSH. Informacja ta pojawi się w nazwie Twojego Serwer FTP.
  • Aby odnaleźć nazwę serwera CloudDB, kliknij przycisk Bazy danych, a następnie wybierz odpowiednią ofertę. Informacja ta znajduje się pod pozycją Nazwa hosta w polu SQL Informacje na temat połączenia.

Sprawdź dane do logowania do bazy danych

Zaloguj się przez FTP do przestrzeni dyskowej plików na Twoim hostingu i znajdź plik konfiguracyjny Twojej strony (np. w przypadku strony WordPress plik wp-config.php znajduje się w folderze zawierającym Twoją stronę).

Wybór i konfiguracja pliku zawierającego dane do logowania do bazy danych jest ściśle związana z wybranym edytorem treści, a nie z OVHcloud.

Zalecamy zatem skontaktowanie się z wydawcą CMS używanym do założenia strony lub do skorzystania z pomocy [wyspecjalizowanego usługodawcy](https://partner.ovhcloud.com/pl/directory/) w razie potrzeby. Nie będziemy w stanie udzielić wsparcia w tym zakresie.

Następnie sprawdź zgodność dokładna między identyfikatorami logowania do phpMyAdmin a danymi w pliku konfiguracyjnym Twojej strony.

W razie potrzeby zmień hasło do Twojej bazy danych.

Przykład dla WordPress

Jeśli Twoja strona wyświetla komunikat "Błąd podczas logowania do bazy danych" i nie dotyczy jej problem, zaloguj się przez FTP do hostingu, a następnie otwórz katalog zawierający Twoją stronę (domyślnie jest to folder www).

Jeśli jest to strona WordPress, otwórz plik wp-config.php.

define('DB_NAME', 'my_database');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'my_user');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'my_password');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'my_server.mysql.db:port');

W Panelu klienta OVHcloud, w części Hosting, kliknij zakładkę Bazy danych, następnie sprawdź zgodność między elementami wyświetlanymi i znajdującymi się w pliku wp-config.php:

  • my_database musi odpowiadać temu, co jest zapisane w Nazwa bazy;
  • my_user musi odpowiadać temu, co jest zapisane w Nazwa użytkownika;
  • my_password odnosi się do hasło do bazy danych;
  • my_server.mysql.db musi odpowiadać temu, co jest zapisane w Adres serwera.

Jeśli operacje te nie pozwalają przywrócić dostępu do Twojej strony WWW, zapisz bazę danych, a następnie przywróć ją w wcześniejszej dacie w Panelu klienta OVHcloud.

W razie potrzeby należy skontaktować się z wyspecjalizowanym dostawcą usług. Nie będziemy w stanie udzielić wsparcia w tym zakresie.

Przekroczenie dozwolonego rozmiaru bazy danych

Otrzymałeś e-mail z naszych usług informujący, że ilość danych na Twojej bazie przekracza dozwolony limit. Twoja baza została przeczytana w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu nie można wprowadzać modyfikacji na Twojej stronie WWW.

mail_overquota

Odblokuj bazę danych na trzy sposoby:

Metoda 1: przejdź na wyższą ofertę

Jeśli posiadasz wzór Personal lub Pro, w tej sytuacji zalecamy przejście na górną ofertę hostingową. Zmiana abonamentu zwiększy rozmiar bazy danych, dzięki czemu będzie ona automatycznie odnawiana. Metoda ta jest najprostsza i nie wymaga szczególnych kompetencji technicznych.

Zwiększenie rozmiaru bazy danych może być związane z nieprawidłowym działaniem wewnętrznego kodu Twojej strony WWW.

Nieprawidłowości mogą spowodować stały wzrost rozmiaru bazy danych. W takim przypadku zmiana oferty hostingowej byłaby nieskuteczna.

Zalecamy zatem, aby w przypadku zaobserwowania nagłego wzrostu rozmiaru bazy danych lub gdy posiadasz stronę typu "blog", która w normalnych warunkach nie jest konsumentem danych, niezwłocznie skontaktował się z wyspecjalizowanym dostawcą. Nie będziemy w stanie udzielić Ci wsparcia w tym zakresie.

W celu dokonania tej zmiany zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, następnie kliknij przycisk Hosting, a następnie wybierz odpowiedni hosting. Kliknij przycisk ... w rubryce Pakiet po prawej stronie ekranu, a następnie kliknij Zmień ofertę.

Jeśli korzystasz z oferty Performance, sprawdź metoda 2.

Metoda 2: migracja danych na wyższą bazę danych

Możesz również przenieść dane na nową bazę:

Jeśli dysponujesz hostingiem Performance, możesz również włączyć za darmo CloudDB.

Metoda 3: usuń niepotrzebne dane

Po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych zaloguj się do swojego interfejsu phpMyAdmin, aby usunąć niepotrzebne dane za pomocą poleceń Drop, Delete i Truncate.

Następnie upamiętaj obliczenie rozmiaru używanego w zakładce Bazy danych dla wybranego hostingu: kliknij przycisk ... a następnie na Przelicz rozmiar.

Operacja ta wymaga wysokich umiejętności technicznych. W razie potrzeby zalecamy skorzystanie z pomocy [wyspecjalizowanego usługodawcy](https://partner.ovhcloud.com/pl/directory/). Nie będziemy w stanie udzielić wsparcia w tym zakresie.

Metoda 4: zoptymalizuj bazę danych

Aby zoptymalizować bazę danych, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku "Konfiguracja serwera baz danych". Następnie ponownie zastosuj rozmiar w zakładce 'Bazy danych{.action} Twojego hostingu, klikając przycisk ... odpowiedniej bazy danych.

Jeśli dostarczone porady dotyczące optymalizacji Twojej bazy danych nie wystarczą, aby odblokować dostęp do Twojej strony, zalecamy kontakt z naszym społecznością użytkowników lub partnerami OVHcloud. Niestety firma OVH nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie.

Przekroczenie pojemności pamięci RAM

Poniższy komunikat w części Bazy danych Twojego Panelu klienta OVHcloud wskazuje, że Twój serwer CloudDB wykorzystał zbyt dużą ilość zasobów w infrastrukturze OVHcloud:

quota_exceeding

W tej sytuacji możesz zwiększyć ilość pamięci RAM dostępny w części Bazy danych Panelu klienta OVHcloud. W karcie Informacje ogólne kliknij przycisk ... w rubryce RAM.

Możesz również zoptymalizować bazę danych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku "Konfiguracja serwera baz danych".

Jeśli napotkasz trudności z ograniczeniem wykorzystania zasobów na serwerze baz danych i nie chcesz ich zwiększać, skontaktuj się z naszym społecznością użytkowników lub partnerami OVHcloud. Nie będziemy w stanie udzielić wsparcia w tym zakresie.

Błędy w imporcie baz danych

"Access denied for user to database"

"#1044 - Access denied for user to database"

Upewnij się, że baza danych jest pusta w zakładce Bazy danych odpowiedniego hostingu (kliknij przycisk ... a następnie na Przelicz kwotę) w celu zapisz obecne dane.

Możesz również zaznaczyć kratkę Wyczyść aktualną bazę danych tuż przed uruchomieniem importu:

database-import-empty

Ten komunikat błędu oznacza, że baza danych, którą chcesz importować zawiera nieautoryzowane elementy na infrastrukturze współdzielonej OVHcloud. W razie potrzeby skontaktuj się z społecznością użytkowników lub wyspecjalizowanym dostawcą. Nie będziemy w stanie udzielić wsparcia w zakresie korekty tej nieprawidłowości.

Jakie elementy w skrypcie importu bazy danych mogą spowodować błąd "#1044 - Access denied for user to database"?

Posiadanie "trigger" w skrypcie importu bazy danych nie jest dozwolone na serwerach hostingu www OVHcloud. W takiej sytuacji zaimportuj bazę danych na serwer CloudDB.

Ponadto nie zezwala się na następujące zapytanie:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `Database-Name` DEFAULT CHARACTER SET LATIN1 COLLATE LATIN1_swedish_ci; 

Zastąp ją:

USE `Database-Name`;

(Database-Name: wpisz nazwę bazy danych Panel klienta OVHcloud

"MySQL server has gone away"

"ERROR MySQL server has gone away"

Ten komunikat błędu pojawia się podczas importu bazy danych na serwerze CloudDB. Wiąże się to głównie z zbyt dużą ilością danych do importu lub z brakiem optymalizacji zapytań SQL w skrypcie importu.

Aby usunąć tę anomalię, możesz:

Nie można uzyskać dostępu do PhpMyAdmin

"Access denied for user"

"mysqli::real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user"

Ten komunikat błędu może pojawić się podczas logowania do bazy danych przez phpMyAdmin. Wskazuje ona, że dane identyfikacyjne są błędne.

access_denied_for_user

W takiej sytuacji sprawdź wpisane dane i w razie potrzeby zmień hasło do bazy danych.

"Too many connections"

"mysqli_real_connect(): (HY000/1040): Too many connections"

Maksymalna liczba aktywnych połączeń dla baz danych dostarczanych na hostingu (StartSQL) wynosi 30.

Liczba ta wynosi 200 dla baz serwerów CloudDB (Ten parametr można zmienić w części Konfiguracja twojego serwera bazy danych).

Wiadomość ta pojawia się podczas logowania do phpMyAdmin, gdy ta maksymalna liczba połączeń jest przekroczona.

W takiej sytuacji powinieneś zoptymalizować bazy danych, aby zmniejszyć liczbę aktywnych połączeń.

W przypadku pytań dotyczących operacji, które należy przeprowadzić, aby zmniejszyć liczbę aktywnych połączeń na Twojej bazie danych, skontaktuj się z naszą społecznością użytkowników lub partnerami OVHcloud. Niestety firma OVH nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie.

"Name or service not known"

"mysqli::real_connect(): (HY000/2002): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known"

Ten komunikat błędu pojawia się podczas logowania do phpMyAdmin, gdy podana nazwa serwera jest nieprawidłowa.

name_or_service_not_known

Sprawdź nazwę serwera, który chcesz zarejestrować w Panelu klienta OVHcloud.

Jeśli baza danych, do której chcesz się zalogować, wyświetla się w zakładce Bazy danych w części Hosting w Twoim Panelu klienta OVHcloud, nazwa, którą należy wpisać jest wpisana w kolumnie Adres serwera.

Jeśli chcesz zalogować się do bazy danych na serwerze CloudDB, nazwa serwera, która ma zostać wprowadzona jest w zakładce Informacje ogólne, w części Informacje na temat połączenia, SQL i w sekcji Nazwa hosta.

Sprawdź również

Pierwsze kroki z usługą CloudDB

W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój, etc.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).