Dokumentacja techniczna OVH

Generowanie adresów za pomocą mod_rewrite w pliku .htaccess

Mod_rewrite jest dostępny na wszystkich hostingach www OVH (z wyjątkiem 20gp).

Przekierowanie proste

  • Edytuj plik .htaccess:
RewriteEngine On
RewriteRule .* testing.php

Ta formuła przekieruje każde zapytanie na skrypt testing.php.

  • lub:
RewriteEngine On
RewriteRule letstest /test_wslash/testing.php

Ta formuła przekieruje każde zapytanie /letstest na skrypt /test_wslash/testing.php.

Przekierowanie exemple.com na www.exemple.com

  • Ta formuła wymusza adres strony typu www.exemple.com, co jest użyteczne w zakresie pozycjonowania:
RewriteEngine on
Rewritecond %{HTTP_HOST} ^exemple.com$
Rewriterule ^(.*) http://www.exemple.com/$1 [QSA,L,R=301]

Przekierowanie na określony katalog bez wyświetlania nazwy katalogu

  • Jeśli Twoja strona znajduje się w katalogu docelowym, formuła ta wymusza adres strony typu www.exemple.com, podczas gdy prawidłowy adres strony to: www.exemple.com/MonSite.
RewriteEngine on
Rewritecond %{HTTP_HOST} ^exemple.com
Rewritecond %{REQUEST_URI} !^/MonSite
Rewriterule ^(.*)$ /MonSite/

Generowanie adresów

Moduł mod_rewrite pozwala na generowanie adresów URL.

  • .htaccess:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !testing.php
RewriteRule (.*) testing.php?var=$1

Reguły te uruchamiają skrypt testing.php ze zmienną GET zawierającą URL podany przez użytkownika.

  • php:
<?
print("testing server <br/>\n");
print("var: {$_GET['var']}\n");
?>

Automatyczne przekierowanie użytkownika na stronę z SSL, gdy odwiedza on stronę nie zabezpieczoną.

Moduł mod_rewrite pozwala na generowanie adresów URL.

RewriteEngine on
Rewritecond %{HTTP_HOST} ^nom_domaine.tld$
Rewriterule ^(.*) https://ssl5.ovh.net/~login_ftp/$1 [QSA,L,R=301]
  • Przekierowanie na stronę zabezpieczoną tylko w przypadku odwiedzania określonej strony:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^nom_domaine.tld$
RewriteCond %{REQUEST_URI} ~094/page.php
RewriteRule ^(.*) https://ssl5.ovh.net/~login_ftp/$1 [QSA,L,R=301]

Uwaga:

Aby poznać zabezpieczony adres Twojej oferty, kliknij tutaj.

Aby przejść do przewodnika z ogólnymi informacjami o pliku .htaccess, kliknij tutaj


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...