Dokumentacja techniczna OVH

Informacje techniczne związane z hostingiem WWW

Przewodnik dotyczący informacji technicznych związanych z hostingiem www.

Program FTP - Pasywny

Możesz zaktualizować swój program FTP w ten sposób:

Dla programu FileZilla:

Przejdź do zakładki "Edytuj" -- "Ustawienia..." -- "Połączenie" -- "FTP"

Zaznacz pole "Tryb pasywny".

Dla programu Cyberduck:

Kliknij na "Nowe połączenie".

Wybierz "Więcej opcji" i "Pasywny" w części "Tryby połączenia".

Jednoczesne połączenia do bazy danych

 • Aktualnie bazy danych na hostingu www ("Perso" // "Pro" // "Moduł") mają ograniczenie do 30 jednoczesnych połączeń.

Połączenia z zewnętrznego serwera

 • Ze względów bezpieczeństwa nie można łączyć się z bazą danych na hostingu www z zewnętrznego serwera.

Tylko serwery hostingu www OVH mogą łączyć się z serwerem MySQL.

Każde inne połączenie spowoduje następujący błąd:

Warning: MySQL Connection Failed: Host "ip.votre.connexion" is not allowed to connect ...
 • Zasada ta dotyczy również oferty Prywatnego Serwera SQL.

Zmienne serwera SQL na hostingu www

Jak znaleźć wartość max_allowed_packet?

Przejdź do interfejsu PhpMyAdmin i w konsoli zapytań SQL wpisz: show variables;

Wyświetli się lista zmiennych.

PHP-FPM

Aby przyspieszyć odpowiedzi PHP, dostosowaliśmy PHP-FPM do naszej infrastruktury www.

Podczas testów otrzymaliśmy 7 razy szybsze wyniki niż na poprzednim mechanizmie.

Udostępniamy przewodnik dotyczący zastosowania PHP-FPM:

Niektóre zmienne serwerów zmieniają się podczas korzystania z PHP-FPM:

|Zmienna|bez PHP-FPM|z PHP-FPM| |max_execution_time|120s|300s| |max_input_vars|2000|16000| |memory_limit|128M|512M|

 • W przypadku domeny głównej plik .ovhconfig działa w katalogu głównym hostingu lub w podkatalogu poziomu 1 (na przykład: /www/) ale nie w katalogach poziomu 2 i wyższego (na przykład: /www/test/ , /www/test/test2/)

 • PHP-FPM jest domyślnie aktywne w ofercie hostingu www 2014.

Ścieżka do serwera

Po aktualizacji zabezpieczeń na serwerze (04/06/2014), ścieżka do serwera zmieniła się.

Poprzez użycie skryptu:

<?php
echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
?>

Zwracana wcześniej ścieżka tona przykład: /homez.XXX/USER/Nazwa_KATALOGU/test.php

Aktualnie główne konto to: /home/USER/Nazwa_KATALOGU/test.php

 • Kompatybilność jest zachowana dzięki linkom symbolicznym (/homez.XXX/USER to link do /home/USER)

Linki symboliczne będą zawsze działać.

Host serwera

Nie można pobrać hosta bezpośrednio przez funkcję REMOTE_HOST:

<?php
echo $_SERVER['REMOTE_HOST'] ;
?>

Możesz skorzystać z funkcji gethostbyaddr()

<?php
echo gethostbyaddr($_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
?>

FTP przez PHP

Po aktualizacji zabezpieczeń na serwerach współdzielonych (04/06/2014), połączenie z FTP przez PHP w trybie aktywnym nie jest już możliwe.

Błąd PHP, który może się pojawić:

Warning: ftp_put() [function.ftp-put]: bind() failed: Permission denied (13)

Funkcja bind() nie jest już dostępna.

Aby uniknąć takiej sytuacji wystarczy włączyć tryb pasywny:

Kod PHP:

$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
# switch to passive mode (mandatory on Ovh shared hosting)
ftp_pasv( $conn_id, true );
 • Tryb aktywny FTP nie jest już dostępny. Należy korzystać z trybu pasywnego

Biblioteki

Informacje o dostępnych bibliotekach:

|Biblioteka|Dostępność| |Django Python|nie aktywna| |FFmepg|nie aktywna| |memcached|nie aktywna| |apc|nie aktywna| |imagik|nie aktywna| |GD|aktywna| |zend (opcache)|aktywna| |PDO|aktywna| |Zip - Gzip|aktywna|

Informacje na temat klastra można uzyskać poprzez link: http://cluster015.ovh.net/infos/

Zamiast wprowadzone klastra wpisz swój klaster. Informację tą uzyskasz w panelu manager: "Hosting" - "Podsumowanie". Uwaga: w przypadku korzystania z PHP-FPM, ze względów bezpieczeństwa, poniższe opcje są wyłączone:

 • register_globals
 • magic_quotes_gpc

Wykonanie skryptu PHP przez ssh

Aktualnie na hostingach www z SSH domyslna wersja PHP to 4.4.9.

 • Poniżej znajduje się przykład polecenia do wykonania pliku test.php z wersją PHP 4.4.9.
php test.php
 • Jeśli chcesz korzystać z wersji PHP 5.3 dla skryptu test.php.
php.ORIG.5_3 test.php
 • Jeśli chcesz korzystać z wersji PHP 5.4 dla skryptu test.php.
php.ORIG.5_4 -c /usr/local/lib/php.ini-2 test.php

Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...