Dokumentacja techniczna OVH

Przyczyny wyświetlania się "białej strony"

W przewodniku tym znajdziesz pomoc dotyczącą diagnozowania przyczyn wyświetlania się białej strony.

Informacje ogólne

Dlaczego na mojej stronie pojawia się biała strona?

W przeciwieństwie do tego, co moglibyśmy myśleć, biała strona jest przydatna.

  • Pozwala ona na ukrywanie błędów generowanych przez stronę www. Dzięki temu nie ujawniamy hakerowi ważnych informacji na temat strony.

Jak naprawić białą stronę?

  • Biała strona służy do ukrywania błędów pojawiających się na stronie www. W pierwszej kolejności należy więc wyświetlić błędy, aby móc jest następnie poprawić.

  • Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy pojawiła się biała strona: po instalacji lub aktualizacji pluginu lub motywu, po zaktualizowaniu strony.

Włącz błędy PHP

Do plików swojej strony dodaj taką linię kodu:

ini_set('display_errors',1);

Warto dodać taką linię do pliku "index.php" lub do pliku często odpytywanego przez Twoją stronę, jak na przykład plik konfiguracyjny strony.

Uwaga: ta linia poleceń musi zostać dodana po tagu otwarcie PHP:

<?php

Dzięki temu strona wyświetli błąd, który należy poprawić. Biała strona nie będzie się wyświetlać.

.ovhconfig w trybie development

Inna opcja pozwalająca na poprawne wyświetlanie błędów:

  • Uruchom plik ".ovhconfig" w trybie development:

Plik ".ovhconfig" powinien zawierać kod:

app.engine=php
app.engine.version=5.4
http.firewall=none
environment=development

Udostępniamy przewodnik na temat phpfpm:

Uwaga

  • W przypadku strony opartej o moduł WordPress, zastanów się nad zmianą linii poleceń define('WP_DEBUG', false); zmieniając zmienną false na true obecną w pliku wp-config.php.

Sprawdź błędy związane z pamięcią cache

Sprawdzanie, czy biała strona jest jeszcze widoczna bez używania pamięci cache serwera:

  • Na końcu adresu strony www dodaj dostęp poprzez specyficzny port :82

Przykład: http://twoja-strona.pl:82

Dzięki temu połączysz się bezpośrednio ze stroną na klastrze bez korzystania z funkcji "Geocache".

Możesz podać porty od 81 do 85.

Wykorzystanie funkcji Firebug - Błąd 429 - 500 - 200

Informacje ogólne

Zalecamy skorzystanie z funkcji FireBug, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat białej strony.

Błąd 429

FireBug pozwala na znalezienie interesujących błędów.

Przykład: sprawdź, czy błąd 429 jest widoczny w zakładce sieci.

Błąd 429 wskazuje na zbyt dużą liczbę zapytań na stronie www.

  • Aktywacja funkcji phpfpm może pomóc w rozwiązaniu tego problemu:

Udostępniamy przewodnik na temat phpfpm: .

Aktualnie ten błąd jest widoczny bezpośrednio na stronie poprzez stronę informacyjną generowaną przez OVH.

  • Jeśli aktywacja PHP-FPM nie rozwiąże problemu, możesz wziąć pod uwagę upgrade oferty.

Błąd 500

W tym przypadku może się pojawić biała strona.

Po skorzystaniu z narzędzia FireBug na tej stronie, odnajdziemy błąd 500 w części sieć.

Nie można sprawdzić, skąd pochodzi problem. Należy więc włączyć błędy jak zostało to wskazane wcześniej.

Następnie należy usunąć napotkany błąd.

Informacja 200 ok

W tym przypadku może się pojawić biała strona.

Po skorzystaniu z narzędzia FireBug na tej stronie, odnajdziemy informację "200 OK" w części sieć.

Informacja 200 ok nie jest komunikatem błędu.

Komunikat ten wskazuje, że strona załadowała się poprawnie, ale pojawia sie biała strona.

  • W tym przypadku aktywacja komunikatów z błędami będzie bezużyteczna, ponieważ nie pojawi się żaden błąd.

Należy więc usunąć problem bez dostępu do komunikatów z błędami. Ten przypadek pojawia się często na stronach z modułem WordPress.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...