Dokumentacja techniczna OVH

Korzystanie z SVN na hostingu

  • Posiadanie hostingu www z dostępem przez SSH (od oferty Pro)
  • Umiejętność zalogowania się przez SSH

Po zalogowaniu na hosting przez SSH, należy utworzyć katalog główny dla repozytoriów svn oraz repozytorium.

Wpisz polecenie:

mkdir svn

i

svnadmin create svn/depot_test

Korzystając z poniższej komendy, będziesz mógł sprawdzić, czy katalogi zostały utworzone:

ls -la

Powinieneś otrzymać katalogi tak, jak to widać na tym obrazku:

Linux z openssh

Ta część odbywa się na komputerze, który będzie się łączył z repozytorium svn (klient svn). Należy utworzyć parę kluczy dsa. W tym celu wpisz w konsoli to polecenie:

ssh-keygen -t dsa

i pobierz linię znajdującą się domyślnie w pliku .ssh/id_dsa.pub. Aby wyedytować plik, użyj polecenia vi.

vi .ssh/id_dsa.pub

Odnajdziesz klucz składający się z trzech ciągów znaków: typ, klucz i komentarz.

Windows z putty

Ta część odbywa się na komputerze, który będzie się łączył z repozytorium svn (klient svn). Pobierz pliki instalacyjne programu windows putty i zainstaluj ten program. Należy utworzyć parę kluczy dsa. W tym celu uruchom program PuTTYGen, wygeneruj parę kluczy i je zapisz:

Po uzyskaniu klucza należy dodać klucz na hostingu w pliku .ssh/authorized_keys2. W tym celu wystarczy wpisać poniższe polecenie:

mkdir .ssh
chmod 700 .ssh
vi .ssh/authorized_keys2

Po otwarciu pliku należy wpisać w nim następującą linię:

command="/usr/bin/svnserve --root=/homez.XXX/loginFTP/svn --tunnel --tunnel-user=marc",no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty

Wszystko powinno zostać wpisane w tej samej linii. Zastąp "/home.XXX/loginFTP" i "marc" odpowiednimi informacjami! Aby uzyskać informację na temat cyfr, których należy użyć zamiast /home.XXX/loginFTP", wpisz polecenie "pwd" przez ssh.

Będzie więc można pobrać zawartość repozytorium bez logowania przez ssh na maszynę. Uwaga: Nie można używać tego samego klucza dla usługi svn i dla ssh.

Linux

Możesz wykonać test z komputera łączącego się z repozytorium svn wpisując w linii poleceń:

svn checkout svn+ssh://loginFTP@clusterXXX/depot_test

Windows z TortoiseSVN

  • Pobierz i zainstaluj program tortoisesvn (http://tortoisesvn.net/downloads)
  • Kliknij dwa razy na klucz prywatny. Na dole z prawej strony pojawi się ikonka. Klucz został pobrany przez program uwierzytelniający.
  • Utwórz katalog. Kliknij prawym przyciskiem na ten katalog i wybierz "SVN Checkout". Wpisz:
svn+ssh://loginFTP@clusterXXX/depot_test

w polu "URL of repository" i kliknij na OK:

Na tej stronie znajduje się bardzo dobra dokumentacja w języku angielskim na temat SVN: http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/index.html

Utworzenie kilku kont

W pierwszej kolejności należy utworzyć kilka kluczy ssh. Następnie podczas dodawania publicznego klucza na hostingu:

command="/usr/bin/svnserve --root=/home.XXX/loginFTP/svn --tunnel --tunnel-user=marc",no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty

Należy zmienić poniższy parametr dodając poszczególnych użytkowników:

--tunnel-user

Można również przyznać dostęp tylko do odczytu dodając parametr:

--read-only.

Lokalna weryfikacja z poziomu serwera

Jeśli chcesz dokonać weryfikacji lokalnie, podane przykłady nie będą działać. Należy użyć:

svn+ssh://login@ftp.nazwa_strony.tld/home.XXX/login/svn/depot_test

Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...