Przewodnik dotyczący korzystania z programu Cyberduck (MAC)

Przewodnik dotyczący korzystania z programu Cyberduck (MAC)

Wprowadzenie

Cyberduck to aplikacja dostępna dla systemu MAC.

Za pomocą tego programu masz możliwość umieszczenia swojej strony w Internecie poprzez połączenie z przestrzenią hostingu (FTP).

Aby skorzystać z tego programu, przejdź na oficjalną stronę aplikacji:

cyberduck macOS Cyberduck to aplikacja dla użytkowników korzystających z systemu MAC. Jeśli masz system Windows, skorzystaj z programu FileZilla:

Interfejs

Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji, pojawi się to okno.

 • Strefa w górnej części pozwala na utworzenie nowego połączenia i na dostęp do poszczególnych operacji po zalogowaniu do przestrzeni FTP (zmiana nazwy, edycja, itp.).

 • W strefie środkowej widać dodane przez Ciebie zakładki (wstępnie zarejestrowane połączenia FTP) i po zalogowaniu zawartość przestrzeni dyskowej.

 • Dolna strefa pozwala na uzyskanie informacji na temat aktualnie wykonywanej operacji (połączenie z serwerem FTP) oraz logów do dodania nowej zakładki.

cyberduck macOS Personalizacja wyświetlania w aplikacji Cyberduck Można spersonalizować wyświetlanie w aplikacji Cyberduck.

Aby tego dokonać, kliknij na Prezentacja i na Personalizacja paska narzędzi....

W ramce, która się pojawi, przenieś wybrane elementy na pasek narzędzi. Aby zatwierdzić zmiany, kliknij na Zakończone

cyberduck macOS

Logowanie do FTP

Aby się zalogować do przestrzeni hostingu (FTP), przejdź poniższe etapy:

 1. Kliknij na Nowe połączenie w lewym górnym rogu.

 2. W nowym oknie wpisz dane do logowania do przestrzeni FTP:

 3. Serwer FTP

 4. Nazwa użytkownika
 5. Hasło
 6. Port (21)

 7. Zaznacz pole zapamiętaj hasło, jeśli chcesz, aby Cyberduck zapamiętał hasło.

 8. Kliknij na Połączenie, aby się zalogować do przestrzeni dyskowej hostingu (FTP).

cyberduck macOS

 • Możesz zarejestrować hasło w programie Cyberduck zaznaczając pole Zapamiętaj hasło. Wybór ten nie jest obowiązkowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, będziesz musiał podawać hasło, aby zalogować się do przestrzeni dyskowej hostingu.

 • Jeśli nie znasz danych do logowania do FTP, zapoznaj się w tym przewodnikiem: Dane do logowania do FTP.

Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem informujący, że serwer obsługuje połączenia szyfrowane (SSL).

 • Nasz serwer nie jest kompatybilny z FTP-SSL. Należy zaznaczyć Nie wyświetlaj więcej tej informacji i wybrać Kontynuuj.

 • Jeśli chcesz używać szyfrowanego połączenia, skorzystaj z połączenia SFTP. Połączenie tego typu jest dostępne tylko, gdy Twoja oferta hostingu www ma dostęp SSH.

cyberduck macOS

 • Jeśli nie wiesz, czy Twój hosting posiada dostęp SSH, przejdź do opisu naszej oferty.

 • Jeśli nie jesteś pewny swojego wyboru, wybierz Kontynuuj. Serwer odrzuci połączenie, jeśli nie posiadasz w ofercie dostępu SSH.

 • Zalecamy zarejestrowanie danych do logowania za pomocą Zakładki. Dzięki temu zapiszesz w pamięci niektóre dane do logowania.

 • Zapoznaj się z tą częścią przewodnika: Czym jest zakładka?.

Logowanie SFTP

Jeśli Twój hosting jest kompatybilny z dostępem SSH,masz możliwość logowania przez SFTP.

 • Jeśli nie wiesz, czy Twój hosting posiada dostęp SSH, przejdź do opisu naszej oferty.

 • Jeśli nie jesteś pewny swojego wyboru, wybierz Połączenie FTP. Serwer odrzuci połączenie, jeśli nie posiadasz w ofercie dostępu SSH.

Aby się zalogować do przestrzeni hostingu (FTP), przejdź poniższe etapy:

 1. Kliknij na Nowe połączenie w lewym górnym rogu.

 2. Z menu rozwijalnego wybierz SFTP (protokół transferu plików przez SSH) (pomarańczowa ramka na obrazku)

 3. W nowym oknie wpisz dane do logowania do przestrzeni FTP:

 4. Serwer FTP

 5. Nazwa użytkownika
 6. Hasło
 7. Port (22)

 8. Zaznacz pole zapamiętaj hasło, jeśli chcesz, aby Cyberduck zapamiętał hasło.

 9. Kliknij na Połączenie, aby się zalogować do przestrzeni dyskowej hostingu (FTP).

cyberduck macOS

 • Możesz zarejestrować hasło w programie Cyberduck zaznaczając pole Zapamiętaj hasło. Wybór ten nie jest obowiązkowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, będziesz musiał podawać hasło, aby zalogować się do przestrzeni dyskowej hostingu.

 • Jeśli nie znasz danych do logowania do FTP, zapoznaj się w tym przewodnikiem: Dane do logowania do FTP.

Po pierwszym zalogowaniu się do przestrzeni dyskowej hostingu pojawi się okno Nieznany host.

 • Zaznacz pole Zawsze i kliknij na Zezwalaj. Pozwoli to na zatwierdzenie hosta, z którym się łączysz (serwer OVH).

cyberduck macOS

 • Zalecamy zarejestrowanie danych do logowania za pomocą Zakładki. Dzięki temu zapiszesz w pamięci niektóre dane do logowania.

 • Zapoznaj się z tą częścią przewodnika: Czym jest zakładka?.

Błędy w połączeniu

Podczas próby logowania do przestrzeni dyskowej hostingu w programie Cyberduck może pojawić się błąd. Poniżej opisaliśmy 2 najczęstsze błędy, które mogą się pojawić. Otwarcie sesji nie powiodło się Do komunikatu tego dołączana jest informacja 530 Login authentification failed. W większości przypadków błąd ten jest związany z podanymi danymi do logowania: dane te są błędne.

 • Musisz sprawdzić dane podane do połączenia.

 • Jeśli to konieczne, musisz zmienić utworzoną zakładkę (wybierając ją i klikając na logo w formie ołówka).

cyberduck macOS

Połączenie nie powiodło się Do komunikatu tego dołączana jest informacja blue]Timed out waiting for initial connect reply. W większości przypadków komunikat ten oznacza, że host jest niedostępny: host jest nieprawidłowy lub niedostępny.

 • Musisz sprawdzić dane podane do połączenia.

 • Jeśli to konieczne, musisz zmienić utworzoną zakładkę (wybierając ją i klikając na logo w formie ołówka).

Przyczyną błędu może być również firewall lub sieć lokalna blokująca port 21 lub 22, które są używane do połączenia z FTP. Należy sprawdzić ich konfigurację.

cyberduck macOS

 • Przypominamy, że host do połączenia z przestrzenią dyskową hostingu to ftp.twoja_domena.tld (z Twoją nazwą domeny) lub ftp.clusterXXX.ovh.net (zastąp XXX numerem klastra).

 • Jeśli nie znasz danych do logowania do FTP, zapoznaj się w tym przewodnikiem: Dane do logowania do FTP.

Czym jest zakładka?

Jeśli chcesz sobie ułatwić dostęp do przestrzeni FTP, skorzystaj z systemu Zakładek. Możesz wstępnie zapisać dane do logowania.

Aby dodać zakładkę:

 • Zaloguj się do przestrzeni dyskowej hostingu (FTP lub SFTP).
 • Przejdź do wyświetlania Zakładek (niebieska ramka, następnie zielona ramka).
 • Kliknij na logo w formie [+] (pomarańczowa ramka) w dolnej lewej części okna.

cyberduck macOS Pojawi się nowe okno z danymi do logowania. Przy kolejnym uruchamianiu aplikacji Cyberduck będziesz mógł dwa razy kliknąć na zakładkę, aby w szybki sposób się zalogować.

Transferowanie plików

Transfer plików pozwala na umieszczenie strony internetowej na przestrzeni dyskowej hostingu. Domyślnie pliki należy umieścić w katalogu www.

Pliki można przenieść na kilka sposobów. Za pomocą funkcji przeciągnij i upuść Aby przenieść pliki na FTP, możesz wybrać pliki i wykonać operację przeciągnij i upuść w oknie katalogu lokalnego (pliki znajdujące się na komputerze) do okna Cyberduck (przestrzeń dyskowa na hostingu).

 • Po wykonaniu tej operacji pliki zostaną automatycznie umieszczone w kolejce oczekującej na umieszczenie na serwerze. Następnie pojawi się okno.

cyberduck macOS Poprzez interfejs transferowania plików Masz możliwość skorzystania z interfejsu Transferuj. Otworzy się okno. należy wybrać pliki i kliknąć na Transferuj.

 • Po wykonaniu tej operacji pliki zostaną automatycznie umieszczone w kolejce oczekującej na umieszczenie na serwerze. Następnie pojawi się okno.

cyberduck macOS Wyświetlanie transferów w trakcie Możesz sprawdzać historię transferów na przestrzeń dyskową hostingu. Znajdziesz tutaj:

 • pliki oczekujące na umieszczenie na zdalnym serwerze jeszcze obecne w kolejce oczekującej (lub w trakcie wysyłania),
 • pliki, dla których transfer się nie powiódł,
 • pliki, dla których transfer się powiódł.

To okno wyświetla się na dwa różne sposoby:

 • automatycznie po zainicjowaniu transferu,
 • klikając na Okno i Transfery

cyberduck macOS

Operacje dostępne dla pliku/katalogu

Wybierając plik lub katalog dostępny w ramach przestrzeni dyskowej hostingu (w oknie aplikacji Cyberduck), masz możliwość wykonywania różnych Operacji.

Pozwalają one na:

 • Odczytywanie informacji o pliku lub katalogu i modyfikowanie ich uprawnień (CHMOD)
 • Edytowanie pliku za pomocą wybranej aplikacji
 • Zmianę nazwy pliku lub katalogu
 • Usunięcie pliku lub katalogu
 • Pobieranie wybranych elementów
 • Tworzenie nowego pliku lub katalogu

Lista ta nie jest pełna. Istnieją inne dostępne operacje.

cyberduck macOS

Uprawnienia dla plików i katalogów

Możesz zmieniać uprawnienia (CHMOD) dla plików i katalogów znajdujących się na hostingu.

Uprawnienia dzielą się na 3 rodziny:

 • Właściciel
 • Grupa
 • Publiczne (inne).

Aby przejść do tego interfejsu, zaznacz wybrane pliki lub katalogi i w części Operacje kliknij na "Czytaj informacje".

W nowym oknie kliknij na Uprawnienia i dokonaj zmian:

 • Uprawnienia UNIX: wartość zaktualizuje automatycznie pola 3 rodzin.

 • zaznacz wybrane pola: wartość zaktualizuje się automatycznie dla Uprawnień UNIX

cyberduck macOS

Odblokowanie strony

Za pomocą spersonalizowanego polecenia możesz odblokować stronę.

W większości przypadków operacja ta jest następstwem zablokowania strony przez OVHcloud ze względów bezpieczeństwa w następstwie włamania.

Aby skorzystać z polecenia:

 • Kliknij na Przejdź
 • Kliknij na Wyślij polecenie...

cyberduck macOS W nowym oknie wpisz polecenie:

 • CHMOD 705 /
 • Kliknij na Wyślij

Pojawi się komunikat 200 Permissions changed on /.

 • Sprawdź, czy strona otwiera się w przeglądarce internetowej.

cyberduck macOS

 • Polecenie to nie działa przez SFTP. Aby użyć tego polecenia, skorzystaj z połączenia FTP.

 • Przypominamy, żeby sprawdzić wyświetlanie się strony po około 3 godzinach. Nasze roboty sprawdzają status stron co 3 godziny.

 • Jeśli po 3 godzinach strona nadal nie jest dostępna, skontaktuj się z naszą pomocą.

Informacje o serwerze

W niektórych przypadkach pomoc techniczna może zapytać o serwer, z którym łączy się aplikacja Cyberduck.

Weryfikacja tego typu może mieć miejsce, gdy zauważasz spowolnienia lub problemy dotyczące przestrzeni FTP.

W tym celu należy najpierw włączyć dziennik:

 • Kliknij na Prezentacja
 • Kliknij na Wyświetlanie/ukrywanie dziennika

Pod oknem aplikacji Cyberduck powinna pojawić się ramka. Następnie:

 • Zaloguj się do przestrzeni FTP.
 • Pobierz webmXXX

cyberduck macOS


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).