Tutorial - Korzystanie z FileZilla na Twoim hostingu OVHcloud

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym korzystania z oprogramowania Filezilla na hostingu

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 13/09/2022

Wprowadzenie

FileZilla to oprogramowanie dostępne bezpłatnie w wielu systemach operacyjnych (Windows, macOS, etc). Umożliwia on umieszczanie w Internecie plików lub Twojej strony WWW, zalogując się do przestrzeni FTP Twojego hostingu.

Dowiedz się, jak korzystać z oprogramowania Filezilla na hostingu.

OVHcloud udostępnia różnorodne usługi, jednak to Ty odpowiadasz za ich konfigurację i zarządzanie nimi. Ponosisz więc odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.

Oddajemy do Twojej dyspozycji niniejszy tutorial, którego celem jest pomoc w jak najlepszym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty lub kontakt z producentem oprogramowania. Niestety firma OVHcloud nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji "Sprawdź dalej" niniejszego tutoriala.

Wymagania początkowe

Prezentacja interfejsu

hosting

 • W górnej ramce możesz szybko połączyć się z hostingiem podając nazwę hosta, nazwę użytkownika, hasło oraz numer portu.
 • strefa 1: szczegółowe informacje na temat historii operacji, logowania do przestrzeni FTP, transferów plików, błędów itp. Więcej informacji znajdziesz w oficjalnej dokumentacji Filezilla.
 • strefa 2: drzewo katalogów/plików lokalnych na komputerze.
 • strefa 3: drzewo zdalnych katalogów/plików po zalogowaniu się do hostingu.
 • strefa 4: lista katalogów/plików w katalogu wybranym lokalnie na Twoim komputerze.
 • strefa 5: lista zdalnych katalogów/plików w wybranym katalogu na Twoim hostingu.
 • strefa 6: lista operacji transferu w trakcie, oczekujących lub z błędem między Twoim komputerem i hostingiem.

W praktyce

Połączenie z Filezilla przez FTP

hosting

W tabeli poniżej wpisz informacje korzystając z paska szybkiego połączenia:

Dane do uzupełnienia Szczegóły
Host Adres serwera pozwalający na dostęp do przestrzeni dyskowej Twojego hostingu.

Dla hostingu współdzielonego zazwyczaj ma taką formę: ftp.clusterXXX.hosting.ovh.net (XXX to numer klastra, w którym znajduje się Twój hosting)
Użytkownik Identyfikator pozwalający na dostęp do przestrzeni dyskowej Twojego hostingu.
Hasło Hasło przypisane do użytkownika.
Port Jest to zazwyczaj uzupełniane automatycznie przez oprogramowanie. W przeciwnym razie wprowadź:

- port "21" dla połączenia FTP;
- port "22" dla połączenia SFTP (w przypadku gdy połączenie jest włączone). Więcej informacji o SFTP znajdziesz w sekcji poświęconej temu tutorialu.

Jeśli nie posiadasz wskazanych wyżej informacji, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud w sekcji "Web Cloud" i kliknij Hosting. Wybierz odpowiedni hosting i przejdź do zakładki FTP - SSH. Wyświetlą się wówczas informacje dotyczące Twojej przestrzeni dyskowej:

hosting

Niektóre oferty OVHcloud nie używają portu 22 do połączenia przez SFTP i/lub SSH. Użyj więc portów, które wyświetlają się w Twoim Panelu klienta OVHcloud.

Po poprawnym wpisaniu wszystkiego w ramce 1 poniższego obrazka kliknij Szybkie połączenie.

hosting

Jeśli logowanie przebiegło pomyślnie, zostaniesz o tym poinformowany poprzez status w ramce 2. Możesz wyświetlić katalogi, katalogi i pliki już zainstalowane na Twoim hostingu (patrz ramka 3).

Połączenie z Filezilla przez SFTP

SFTP (Secure File Transfer Protocol) to protokół podobny do protokołu FTP**. Podobnie jak SSH, używa domyślnego portu 22 zamiast portu 21. Jeśli korzystasz z hostingu Cloud Web, powinieneś użyć portu, który wyświetla się w Twoim Panelu klienta OVHcloud. Port 22 został dezaktywowany przez bezpieczeństwo poprzez SSH i SFTP dla hostingu Cloud Web.

Usługa SFTP jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich ofert hostingu OVHcloud (z wyjątkiem starych ofert 60free/demo1g).

Sprawdź aktywację SFTP

Sprawdź najpierw, czy SFTP jest aktywny dla Twojego Login FTP.

Przejdź do Panelu klienta OVHcloud, w sekcji "Web Cloud", następnie kliknij Hosting. Wybierz odpowiedni hosting i przejdź do zakładki FTP - SSH.

Następnie sprawdź, czy SFTP jest aktywny w tabeli na dole strony.

Aktywacja SFTP oferuje start

Jeśli nie jest aktywny:

 • Kliknij przycisk ... po prawej stronie tabeli, a następnie Edytuj.

Włączenie SFTP 1

 • W oknie, które się wyświetla sprawdź, czy aktywowana jest jedna z 2 poniższych opcji:
  • FTP i SFTP: aby włączyć tylko SFTP poza FTP.
  • FTP, SFTP i SSH: aby włączyć FTP, SFTP i SSH.

Włączenie SFTP 2

 • Następnie kliknij Dalej, a następnie Zatwierdź

Uruchom połączenie SFTP

hosting

W górnej części Filezilla i w celu nawiązania połączenia z zdalnym serwerem (hosting) wprowadź następujące elementy:

 • Host: ftp.clusterXXX.hosting.ovh.net (pamiętaj, aby zastąpić X X klastrem hostingowym)
 • Identyfikator: swój login FTP
 • Hasło: hasło FTP przypisane do loginu
 • Port: 22

Po kliknięciu przycisku Szybki Logowanie otworzy się okno dialogowe (patrz zdjęcie poniżej), w celu potwierdzenia logowania do hosta, do którego zamierzasz się zalogować. Po zalogowaniu się do hosta OVHcloud możesz zaznaczyć kratkę Zawsze zaufaj temu hoście, dodaj ten klucz do pamięci cache, aby w przyszłości program nie zapytany o to ponownie.

hosting

Błędy połączenia

Wyświetlony poniżej komunikat wskazuje błąd w identyfikacji podczas logowania przez FTP lub SFTP do hostingu:

hosting

Ten rodzaj wiadomości jest generowany przez błąd w momencie połączenia Login/Hasło.

Sprawdź dane do logowania, aby upewnić się, że nie został wyświetlony żaden błąd. Możesz zmienić hasło do FTP Twojego hostingu bezpośrednio w Panelu klienta OVHcloud.

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym zmiany hasła FTP na hostingu.

W poniższym przypadku błąd jest generowany przez nieprawidłową nazwę hosta:

hosting

Sprawdź nazwę hosta zadeklarowaną w Twoim Panelu klienta OVHcloud.

Transfer plików

Aby wykonać transfer plików przez FTP, możesz je wybrać, a następnie przeciągnąć i upuścić katalogi/pliki z lewego okna (komputer) do prawego okna (hosting) (strefy 4 i 5 opisane w sekcji niniejszego tutoriala dotyczącej interfejsu Filezilla).

Pamiętaj, aby wybrać docelowy katalog w prawym oknie.

Po przeprowadzeniu tej operacji Twoje pliki zostaną automatycznie uruchomione w kolejce, po czym zostaną złożone na serwerze.

hosting

Widok kolejki

Dostępny jest widok kolejki (strefa 6 opisana w sekcji niniejszego tutoriala dotyczącej interfejsu Filezilla).

W tej strefie znajdziesz:

 • pliki oczekujące na złożenie na zdalnym serwerze jeszcze obecnym w kolejce;
 • pliki, w przypadku których przeniesienie nie powiodło się;
 • pliki, dla których operacja transferu została wykonana na zdalnym hostingu.

hosting

Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z plików znajdujących się w strefie 5 (opisanych w sekcji niniejszego tutoriala dotyczącej interfejsu Filezilla).

Pojawi się menu kontekstowe i masz do wyboru kilka opcji:

 • Pobierz: pobierz plik do otwartego lokalnego folderu.
 • Dodaj pliki do kolejki: dodaj plik do kolejki oczekujących, możesz na przykład odroczyć pobieranie danych.
 • Wyświetl/Edytuj: pozwala na bezpośrednie wyświetlanie lub edytowanie pliku znajdującego się na Twoim hostingu. Musisz mieć program, który potrafi odczytać plik zainstalowany na komputerze.
 • Utwórz katalog: umożliwia utworzenie nowego katalogu bezpośrednio na zdalnym hostingu.
 • Aktualizacja: aktualizuje wyświetlanie danych, aby poprawnie wyświetlać różne pliki.
 • Usuń: pozwala usunąć wybrany plik.
 • Zmień nazwę: pozwala zmienić nazwę wybranego pliku.
 • Skopiuj adres (adresy) do schowka: umożliwia automatyczne skopiowanie bezpośredniego linku do wybranego pliku. Przykład URL, który może zostać wygenerowany: ftp://loginftp@ftp.cluster0XX.hosting.ovh.net/www/mondossier1/monfichier.jpg
 • Uprawnienia pliku: daje możliwość zmiany uprawnień dla plików (Chmod)

hosting

Przydatne informacje

Prawa dostępu (Chmod) do plików i folderów

Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z plików znajdujących się na serwerze, a następnie wybierz Uprawnienia do pliku ....

Możesz zmienić uprawnienia dostępu (Chmod) do plików i katalogów znajdujących się na hostingu.

Na ogół łatwiej jest zarządzać uprawnieniami Chmod, używając wartości XXX (składającej się z 3 cyfr, od 0 do 7). Panel uprawnień może wówczas wahać się od 000 (bez uprawnień) do 777 (wszystkie prawa).

Uwaga, nie zaleca się umieszczania uprawnień Chmod 000 na folderach lub plikach. Nie będziesz już miał możliwości (przynajmniej w przypadku FTP) zarządzania tym elementem (w tym jako administrator FTP).

To samo dotyczy praw Chmod 777, ponieważ w przeciwieństwie do Chmod 000, każdy może działać na folderze lub pliku, co powoduje istotną lukę w zabezpieczeniach dla hostowanych danych.

Pierwsza z trzech cyfr XXX definiujących chmod odpowiada prawom właściciela/administratora, druga - prawom grup (rzadko używane i zazwyczaj równe 0), a trzecia - użytkownikom strony WWW na hostingu.

Domyślnie zalecamy, aby nie przekraczać praw Chmod 705 do akt i praw Chmod 604 do plików.

Im wyższa liczba, tym większe uprawnienia.

hosting

Wpisz uprawnienia, które chcesz przyznać, wartość Chmod zostanie automatycznie zaktualizowana.

Możesz zaznaczyć kratkę "Rekurencja w podfolderach".

W ten sposób prawa do akt sprawy oraz katalogi i pliki, które mogą być w nim przechowywane, ulegną zmianie.

Odblokowanie

Niezależnie od podjętych przez Ciebie działań, Twój hosting może zostać wyłączony po wykryciu przez nasze systemy bezpieczeństwa złośliwych lub nieautoryzowanych plików na Twoim hostingu.

Następnie należy zabezpieczyć Twoje rozwiązania, usuwając luki bezpieczeństwa wskazane w powiadomieniu o blokadzie otrzymanym na e-mail.

Następnie kliknij Serwer, a następnie wybierz Wpisz spersonalizowane polecenie (ta opcja może się również nazywać Wprowadź polecenie FTP).

Wpisz następujące polecenie:

SITE CHMOD 705 /

To zamówienie nie działa w przypadku SFTP.

hosting

Jeśli otrzymasz błąd 550 would not change perms on /. not such file or directory, użyj następującego polecenia:

SITE CHMOD 705 .

Aby sprawdzić, czy ponowne otwarcie strony zostało wykonane, przetestuj ją w przeglądarce internetowej po kilku minutach.

Przetestuj wyświetlacz maksymalnie po 3 godzinach.
Nasze roboty spędzają co najmniej 3 godziny, aby sprawdzić zmiany stanu.
W zależności od tego, kiedy zostanie przeprowadzona powyższa operacja, przywrócenie prawidłowego wyświetlania Twojej strony będzie możliwe.
Jeśli upłynęło 3 godzin, Twoja strona WWW nie jest jeszcze dostępna w sieci, sprawdź, czy podane zamówienie zostało zrealizowane i czy operacja została ponownie uruchomiona.
Jeśli to nadal nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Transfer plików binarnych

W przypadku plików typu binarnego, takich jak pliki typu CGI, warto wybrać sposób, w jaki zostanie zrealizowany transfer.

Aby zmienić typ transferu, wybierz Transfer w menu głównym, a następnie Typ transferu.

hosting

Porównanie plików

hosting

Opcja porównywania plików wyświetla kolory w strefach 4 i 5 (przedstawione w sekcji niniejszego tutoriala w interfejsie Filezilla). Ta opcja pozwala na podkreślenie różnic między plikami i folderami lokalnymi i na serwerze.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę, możesz zmienić sposób porównania. Będziesz mógł włączyć lub wyłączyć opcję, ale również:

 • porównanie rozmiaru plików;
 • porównanie czasu;
 • ukryć identyczne pliki.

Znaczenie kolorów:

 • Żółty: plik istnieje tylko z jednej strony.
 • Zielony: plik jest nowszy niż niekolorowy plik po drugiej stronie.
 • Czerwony: rozmiar plików jest inny.

Sprawdź również

Poniżej znajdziesz link do naszej dokumentacji, aby usunąć powtarzające się błędy podczas korzystania z programu FTP.

Zapoznaj się z przewodnikami dotyczącymi hostingu współdzielonego.

Zapoznaj się z oficjalną stroną Filezilli.

Skontaktuj się z partnerami OVHcloud, jeśli szukasz zaawansowanych rozwiązań (indeksowanie, rozwój, etc).

Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i korzystania z rozwiązań OVHcloud, sprawdź naszą ofertę wsparcia.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).