Przewodnik dotyczący korzystania z programu FileZilla

Przewodnik ten wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z programu FileZilla.

Prezentacja

FileZilla to program dostępny dla kilku systemów operacyjnych (Windows, MacOS, itp).

Program ten pozwala na zainstalowanie strony internetowej po zalogowaniu do przestrzeni dyskowej hostingu (FTP).

Aby skorzystać z tego programu, przejdź na stronę: filezilla.pl

FileZilla

Interfejs

Prezentacja

Strefa 1 zawiera informacje o statusie połączenia, transferu, błędach, itp.

Strefa 2 pobiera informacje o katalogach, aby dotrzeć do katalogu strony (lub do plików) na Twoim komputerze.

Strefa 3 pobiera informacje o katalogach, aby dotrzeć do katalogu na serwerze.

Strefa 4 pokazuje katalog otwarty na komputerze, pobierając nazwę, rozmiar, rodzaj i datę modyfikacji plików.

Strefa 5 pokazuje katalog otwarty na serwerze, pobierając nazwę, rozmiar, rodzaj i datę modyfikacji, uprawnienia i właściciela plików.

Strefa 6 wskazuje oczekującą listę plików, które zostaną przetransferowane (lub w trakcie transferu) na serwer lub komputer.

Część w górnej części interfejsu (w zielonej ramce) pobiera nazwę hosta (serwer, z którym się łączysz), nazwę użytkownika FTP, hasło i port.

FileZilla

Główne menu

Główne menu zawiera podstawowe ikonki. Nie używamy wszystkich przycisków, aby przenieść pliki. Poniżej krótki opis ikonek.

Otwórz Menedżera stron Włącz/wyłącz okno logu wiadomości (1) Włącz/wyłącz okno lokalnego drzewa katalogów (2) Włącz/wyłącz okno drzewa katalogów na serwerze (3) Włącz/wyłącz okno kolejki transferów (6) Odśwież plik i listę katalogów Uruchom/zatrzymaj przetwarzanie kolejki transferów Anuluje bieżącą operację Odłącza od aktualnie widocznego serwera Łączy z ostatnio używanym serwerem Otwiera okno filtrów nazw. Włącz/wyłącz porównywanie katalogów Włącz/wyłącz synchronizowane przeglądanie Rekursywne wyszukiwanie plików

Połączenie FTP

Do połączenia z serwerem niezbędne są poniższe informacje:

Dane do uzupełnienia Szczegóły
Serwer FTP Adres serwera umożliwiający dostęp do Twojej przestrzeni dyskowej.

W zależności od użytego programu adres ten może być określony jako: „Serwer”, „Adres serwera”, „Host” lub „Nazwa hosta”.
Login FTP Jest to identyfikator, który umożliwia dostęp do przestrzeni dyskowej.

W zależności od użytego programu identyfikator ten może być określony jako: „Użytkownik”, „Nazwa użytkownika”, „Identyfikator”, „Login” lub „Username”.
Hasło użytkownika FTP Hasło powiązane z loginem FTP.

W zależności od użytego programu możesz zostać poproszony o „Hasło” lub z angielskiego „Password”.
Port połączenia Jest on zazwyczaj uzupełniany automatycznie przez program. Jeśli jednak zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie:

- użyj portu „21”, aby połączyć się przez protokół FTP;
- użyj portu „22”, aby połączyć się przez protokół SFTP (w przypadku gdy jest on aktywny);

Jeśli nie posiadasz wskazanych wyżej informacji, zaloguj się do Panelu klienta i kliknij Hosting. Wybierz odpowiedni hosting i przejdź do zakładki FTP - SSH. Wyświetlą się wówczas informacje dotyczące Twojej przestrzeni dyskowej oraz tabela zawierająca nazwy użytkowników FTP i SSH utworzonych na Twoim hostingu.

Po wpisaniu danych kliknij na Szybkie łączenie, aby uzyskać połączenie z serwerem.

FileZilla

Połączenie SFTP

SFTP (SSH File Transfer Protocol) to połączenie FTP na porcie 22, które pozwala na logowanie szyfrowane. Protokół ten pozwala na modyfikowanie uprawnień do plików, którego nie można wykonać będąc zalogowanym na FTP na porcie 21.

Do połączenia z serwerem niezbędne są poniższe informacje:

 • Serwer: ftp.twoja-domena.tld lub ftp.cluster0XX.ovh.net lub newftp.cluster0XX.ovh.net
 • Użytkownik: login FTP
 • Hasło: hasło FTP przypisane do loginu
 • Port: 22

Po kliknięciu na przycisk Szybkie łączenie pojawi się okno dialogowe do potwierdzenia połączenia z serwerem.

FileZilla

Błędy dotyczące połączenia

Podana wiadomość wskazuje na błędne dane do połączenia FTP.

Ten rodzaj wiadomości jest generowany w przypadku błędu pary: Login // Hasło.

Sprawdź dane do logowania. Hasło do FTP na hostingu www możesz zmienić w panelu klienta.

Przewodnik na temat zmiany hasła do FTP na hostingu www:

FileZilla W tym przypadku błąd jest generowany przez nieprawidłową nazwę serwera.

W tym przypadku błąd dotyczy nieprawidłowego hosta.

FileZilla

Transfer plików

Aby przenieść pliki, należy je wybrać w oknie z lewej strony (pliki lokalne) i przenieść do okna z prawej strony (przestrzeń hostingu).

 • Uwaga: wybierz odpowiedni katalog docelowy w prawym oknie.

Po wykonaniu tej operacji pliki zostaną automatycznie umieszczone w kolejce transferów.

FileZilla

Widok kolejki oczekującej

Możliwe jest sprawdzenie kolejki transferów.

Na tym poziomie można odnaleźć:

 • pliki oczekujące na przeniesienie na serwer.

 • pliki, których transfer się nie powiódł.

 • Pliki, których transfer się powiódł.

FileZilla

Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na jeden z plików (strefa 5), pojawi się menu z kilkoma opcjami:

Pobierz : pobiera plik do otwartego katalogu lokalnego.

Dodaj pliki do kolejki : dodaje plik do kolejki.

Otwórz/Edytuj : pozwala na wyświetlenie lub edycję pliku na hostingu.

Utwórz katalog : pozwala na utworzenie nowego katalogu bezpośrednio na hostingu.

Odśwież : aktualizuje wyświetlanie danych

Usuń : pozwala na usunięcie wybranego pliku.

Zmień nazwę : pozwala na zmianę nazwy wybranego pliku

Skopiuj adres do schowka : pozwala na automatyczne skopiowanie bezpośredniego linku do wybranego pliku. Przykład adresu: ftp://loginftp@ftp.cluster0XX.ovh.net/www/mondossier1/monfichier.jpg

Uprawnienia dla pliku : daje możliwość zmiany uprawnień do plików (CHMOD)

FileZilla

Uprawnienia do plików i katalogów

Aby uzyskać dostęp do tego interfejsu, kliknij prawym przyciskiem myszy na jeden z plików dostępnych na serwerze i wybierz "Uprawnienia do pliku".

W tym interfejsie możesz zmienić uprawnienia (CHMOD) do plików i katalogów dostępnych na hostingu.

Wpisz uprawnienia, które chcesz przyznać. Wartość CHMOD zostanie automatycznie zaktualizowany.

FileZilla

Odblokowanie strony

Otwórz program FileZilla, kliknij na "Serwer" i wybierz "Wpisz własne polecenie".

Zamiast takiej opcji może być dostępna opcja "Wpisz polecenie FTP".

Wpisz polecenie:

SITE CHMOD 705 /

Jeśli otrzymasz taki błąd:

550 would not chance perms on /. not such file or directory

W tym przypadku należy wpisać polecenie:

SITE CHMOD 705 .

Aby sprawdzić, czy strona została odblokowana, otwórz ją w przeglądarce.

Polecenie to nie działa przez SFTP.

FileZilla Przetestuj wyświetlanie strony po około 3 godzinach. Nasze roboty przechodzą co 3 godziny i sprawdzają zmiany statusów.

Jeśli 3 godziny minęły i strona się nie wyświetla, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Transfer plików binarnych

W przypadku plików binarnych (pliki CGI) można wybrać sposób transferowania.

Aby to zmienić, wybierz w menu głównym "Transfer" i "Tryb transferu".

FileZilla

Porównywanie katalogów

Ta funkcja wyświetla kolory w strefie 3 i 4, w celu porównania różnic między plikami i katalogami lokalnymi i na serwerze.

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonkę , możesz zmieniać tryb porównywania. Można włączyć lub wyłączyć opcję. Można również:

 • porównać rozmiar plików
 • porównać sygnaturę czasową
 • ukryć identyczne pliki

Kolory:

 • Żółty: plik istnieje tylko z jednej strony
 • Zielony: plik jest nowszy niż plik nie zaznaczony z drugiej strony
 • Czerwony: rozmiary plików są różne

FileZilla

Ustawienia

Logowanie

Można zmienić parametry ponownego połączenia z serwerem.

Uwaga: niektóre serwery mogą uznać to za nadużycie i zablokować Twój adres IP.

Aby zmienić te ustawienia, przejdź do zakładki "Edytuj", "Ustawienia" i Połączenie".

FileZilla

Transfer

Można zmienić ustawienia dotyczące domyślnych operacji do wykonania podczas modyfikowania istniejącego pliku.

Aby zmienić te ustawienia, przejdź do zakładki "Edytuj", "Ustawienia" i "Transfery".

FileZilla

Informacje o serwerze do połączenia

W niektórych przypadkach nasz dział techniczny może spytać o serwer, z którym łączy się FileZilla.

Tego typu pytanie może się pojawić w sytuacji, gdy stwierdzisz spowolnienia lub anomalie na przestrzeni FTP. Aby odnaleźć serwer:

 • Sprawdź ramkę poniżej danych do logowania
 • Przejdź do górnej części logów
 • Pobierz webmXXX

FileZilla


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).