Korzystanie z dostępu do hostingu WWW przez SSH

Dowiedz się jak się podłączyć i korzystać z dostępu do Twojego hostingu OVHcloud przez protokół SSH

Ostatnia aktualizacja z dnia 19/01/2022

Wprowadzenie

Wraz z pakietami hostingowymi OVHcloud zyskujesz dostęp do przestrzeni dyskowej umożliwiającej umieszczanie w Internecie plików z Twoich stron www lub Twoich aplikacji. Do przestrzeni dyskowej możesz zalogować się używając, między innymi, protokołu FTP lub SSH oraz odpowiadających im haseł.

Odkryj jak się podłączyć i korzystać z dostępu do Twojego hostingu OVHcloud przez protokół SSH.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie hostingu WWW OVHcloud z dostępem przez protokół SSH.
 • Posiadanie informacji umożliwiających logowanie się do przestrzeni dyskowej za pomocą SSH.
 • Mieć dostęp do panelu klienta OVHcloud, sekcja Web Cloud.

W praktyce

Etap 1: upewnij się, że dostęp przez SSH jest aktywny

Rozpocznij od zalogowania się do panelu klienta OVHcloud w sekcji Web Cloud i kliknij Hostingi na pasku usług po lewej stronie. Wybierz odpowiedni hosting i przejdź do zakładki FTP - SSH. Wyświetlą się wówczas dane dotyczące Twojej przestrzeni dyskowej.

Odnajdź w tabeli kolumnę „SSH”, aby sprawdzić, czy dany użytkownik SSH (lub „Login”) posiada aktywny dostęp przez protokół SSH. Jeżeli tak nie jest, pojawi się informacja „Wyłączony”.

usessh

Jeżeli dostęp nie jest aktywny, kliknij przycisk ... po prawej stronie wybranego użytkownika, a następnie Zmień. W oknie, które się wyświetli, włącz dostęp SSH, a następnie dokończ procedurę zmiany ustawienia. Jeżeli nie znajdujesz opcji aktywacji, sprawdź, czy Twoja oferta hostingowa www OVHcloud posiada dostęp przez protokół SSH.

Etap 2: pobranie informacji niezbędnych do logowania

Aby zalogować się przez SSH do Twojej przestrzeni dyskowej, przejdź do sekcji FTP - SSH:

 • Aktywny użytkownik SSH: Znajdź go w kolumnie "Login" w tabeli. Przypominamy, że użytkownik ten musi posiadać aktywny dostęp przez SSH.
 • Hasło użytkownika SSH: Jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz je zmienić klikając przycisk ..., a następnie Zmień hasło.
 • Adres serwera SSH: Znajdź opcję "Serwer SSH".
 • Port połączenia z serwerem SSH: Znajdź opcję "Port SSH"

Etap 3: zaloguj się do przestrzeni dyskowej przez protokół SSH

Aby zalogować się przez SSH, użyj terminala, dzięki któremu będziesz mógł(mogła) działać bezpośrednio na Twojej przestrzeni dyskowej za pomocą wierszy poleceń.

Narzędzie to jest zainstalowane domyślnie na MacOS, Linuxie i Windows 10. Starsza wersja środowiska Windows wymagać będzie instalacji programu, takiego jak PuTTY lub dodania funkcji OpenSSH.

Masz teraz dwie możliwości zalogowania się, w zależności od używanej przez Ciebie metody:

3.1 Za pośrednictwem terminala

Nasza oferta hostingowa na posiada dostępu „super użytkownik” (lub „root”) przez protokół SSH.

Po otworzeniu terminala użyj następującego polecenia, zastępując elementy "yourlogin", "ssh.cluster000.hosting.ovh.net" i "22" elementami odpowiadającymi Twojemu identyfikatorowi SSH.

ssh yourlogin@ssh.cluster000.hosting.ovh.net -p 22

Po wysłaniu polecenia zostaniesz poproszony(-a) o wpisanie hasła użytkownika SSH. Po zalogowaniu przejdź do etapu kolejnego: „Operacje na przestrzeni dyskowej za pomocą SSH”.

usessh

3.2 Za pomocą oprogramowania

Po otwarciu danego oprogramowania (np. PuTTY), wpisz dane do logowania SSH. Ponieważ operacja ta jest nieodłącznie związana z tym oprogramowaniem, nie możemy opisać jej szczegółowo w niniejszej dokumentacji. W ramach przypomnienia zamieszczamy poniżej informacje, które należy wprowadzić:

 • Serwer SSH: Podaj adres serwera SSH otrzymany w trakcie realizacji etapu 2. W zależności od użytego oprogramowania, jego nazwa może być określona jako: „Adres serwera”, „Nazwa hosta” lub „Host name”.
 • Port połączenia: Wpisz port połączenia SSH otrzymany w trakcie realizacji etapu 2.
 • Login SSH: Podaj użytkownika SSH. W zależności od użytego oprogramowania, może być on nazwany „Nazwa użytkownika”, „Identyfikator”, „Login” albo „Username”.
 • Hasło użytkownika SSH: Wpisz hasło powiązane z loginem SSH. W zależności od użytego oprogramowania, jego nazwa może również przybrać formę angielskiego „Password”.

Po zalogowaniu, przejdź do następnego etapu.

Etap 4: przeprowadzanie operacji na przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem SSH

Do przeprowadzania operacji na przestrzeni dyskowej musisz posłużyć się odpowiednimi poleceniami. Polecenia te mają konkretne znaczenie w języku angielskim. Dla ułatwienia możesz posłużyć się zamieszczoną poniżej listą. Uwaga, lista nie jest kompletna.

Zamówienie Znaczenie w języku angielskim Opis
pwd Print working directory Wyświetla katalog roboczy, w którym aktualnie się znajdujesz.
cd arg Change directory Umożliwia przejście do katalogu roboczego wskazanego w miejsce arg.
cd .. Change directory Umożliwia zmianę katalogu roboczego i przejście o jeden poziom wyżej w hierarchicznej strukturze Twoich katalogów.
cd Change directory Bez wskazywania argumentu, pozwala na przejście do katalogu głównego Twojej przestrzeni dyskowej (home).
ls List Wyświetla w formie listy zawartość Twojego katalogu roboczego. Dodaj atrybuty, aby zmienić wyświetlanie rezultatu polecenia (np.ls -ulhG).
chmod droit arg Change mode Zmienia uprawnienia do pliku lub katalogu wskazanego jako argument arg.
mkdir arg Make directory Pozwala utworzyć katalog noszący nazwę argumentu arg.
touch arg Touch Tworzy pusty plik o nazwie wskazanej jako argument arg, jeżeli taki plik jeszcze nie istnieje.
rm arg Remove Usuwa plik wskazany jako argument arg.
rm -r arg Remove Usuwa w sposób rekurencyjny katalog wskazany jako argument arg wraz z całą jego zawartością
mv arg1 arg2 Move Zmienia nazwę lub przenosi dany element (określony jako arg1) do nowej lokalizacji (określonej jako arg2).

Za pomocą specjalnego polecenia możesz również uruchomić skrypt korzystający z określonej wersji PHP. Przykładowo, w przypadku wersji PHP 7.1, użyj następującego polecenia, dostosowując jego elementy do Twojej profilu:

/usr/local/php7.1/bin/php myscript.php

W zależności od wersji PHP, której chcesz używać, środowisko uruchomieniowe może wymagać modyfikacji, aby zagwarantować kompatybilność. Sprawdź naszą dokumentację”>.

Sprawdź również

Zmiana konfiguracji hostingu.

Konfiguracja pliku .ovhconfig w hostingu.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).