Dokumentacja techniczna OVH

Dostęp przez SSH na hostingu

Hosting www: SSH na hostingu

Czy jest SSH i jak korzystać z tej funkcjonalności?

Z SSH na hostingu www można korzystać od oferty Pro (w przypadku starych ofert od hostingu z gamy plan).

Uwaga: W starych ofertach dostęp jest możliwy tylko za pomocą głównego konta FTP. Oznacza to, że dodatkowi użytkownicy FTP nie mają dostępu przez SSH.

SSH pozwala na logowanie się na hosting i na wykonywanie operacji na plikach (jak przez FTP).

Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu SSH, kliknij tutaj.

Wymagania

  • Opcja SSH jest dostępna na:

Hostingach www od oferty PRO.

  • Program umożliwiający logowanie się przez SSH

  • Otwarty na firewallu lub na routerze port 22

Włączanie / Wyłączanie SSH dla danego użytkownika

W panelu klienta możesz zarządzać loginami SSH. Wystarczy wybrać hosting z menu po lewej stronie i przejść do zakładki "FTP - SSH".

Nowi użytkownicy FTP mają również dostęp przez SSH.

Możesz wyłączyć dostęp SSH dla wybranego użytkownika klikając na koło zębate z prawej strony loginu i wybierając opcję "Zmień".

Zmiana zostanie wykonana w ciągu kilku minut.

Linia poleceń

W systemie Linux:

  • W KDE: Otwórz główne menu (domyślnie na dole z lewej strony ekranu), w pasku wyszukiwania wpisz "konsole" i kliknij na pierwszy wynik wyszukiwania.

W systemie Mac: - Kliknij na dysk twardy na pulpicie, wybierz folder aplikacji, następnie folder użytkowy i aplikację "Terminal".

W systemie Windows:

  • W systemie Windows nie ma domyślnie zainstalowanego klienta SSH. Należy pobrać taki program. Najpopularniejszym tego typu programem jest Putty. Do pobrania tutaj.

Logowanie do hostingu za pomocą SSH

W systemach Linux i Mac:

  • Aby zalogować się na hosting przez SSH, otwórz konsolę i wpisz takie polecenie: SSH LoginFtp@SerwerFtp

Informacje na temat uzyskania danych do FTP znajdziesz w tym przewodniku.

W systemie Windows:

  • W przypadku systemu Windows zapoznaj się z przewodnikiem na temat Putty.

Lista najważniejszych poleceń

Wystarczy zastąpić słowo arg nazwą katalogu lub pliku, dla którego chcesz wykonać operację.

|Polecenie|Tłumaczenie (w języku angielskim)|Wyjaśnienie| |pwd|print working directory|Wyświetla katalog roboczy| |cd arg|change directory|Zmienia katalog roboczy; arg odnosi się do nowego katalogu. Polecenie cd bez dodawania arg otwiera katalog home.| |cd ..|change directory to ..|Zmienia katalog roboczy przechodząc do wyższego poziomu w strukturze katalogów.| |ls arg|list|Listuje zawartość arg, jeśli jest to katalog. Bez wpisu arg, ls listuje zawartość katalogu roboczego.| |ll arg|long list|Wyświetla szczegółowe informacje na temat pliku arg.| |ls -a arg|list all|Wyświetla wszystkie pliki katalogu arg, nawet te rozpoczynające się od .., jeśli jest to katalog. Opcje ls mogą się łączyć: ls -al.| |chmod droit arg|change droits|Zmienia uprawnienia plików arg, zgodnie z uprawnieniem.| |mkdir arg|make directory|Tworzy katalog arg.| |rmdir arg|remove directory|Usuwa katalog arg, jeśli jest pusty.| |rm arg|remove|Usuwa plik arg.| |rm -r arg|remove recursively|Usuwa arg i wszystkie zawarte w nim pliki.| |mv arg1 arg2|move|Zmienia nazwę lub przenosi arg1 na arg2.| |touch arg|touch|Tworzy pusty plik o nazwie arg, jeśli taki plik nie istnieje. W przeciwnym razie aktualizuje datę ostatniej modyfikacji na aktualną datę.|

Uruchomienie skryptu ze specyficzną wersją PHP

Aby wykonywać skrypty z poziomu polecenia SSH i korzystać ze specyficznej wersji PHP, należy użyć określonych poleceń.

|Polecenie|Wersja| |php.ORIG.4 (cgi)|4.4.9| |php.ORIG.5_2 (cgi)|5.2.17| |php.ORIG.5_3 (cgi-fcgi)|5.3.29| |/usr/local/php5.3/bin/php (cli)|5.3.29| |php.ORIG.5_4 (cgi-fcgi)|5.4.38| |/usr/local/php5.4/bin/php (cli)|5.4.38| |/usr/local/php5.5/bin/php (cli)|5.5.22| |/usr/local/php5.6/bin/php (cli)|5.6.6|

Przykładowo, aby wykonać skrypt "mojskrypt.php" z PHP w wersji 5.3, należy uruchomić to polecenie:

php.ORIG.5_3 mojskrypt.php

Przed nazwą skryptu należy wpisać jego lokalizację. Jeśli plik "mojskrypt" znajduje się w katalogu "WWW" i chcesz go wykonać w wersji PHP 5.3, należy uruchomić to polecenie:

php.ORIG.5_3 www/mojskrypt.php
lub
php.ORIG.5_3 /www/mojskrypt.php

Informacje na temat naszych kluczy publicznych (do zaakceptowania podczas pierwszego logowania przez SSH)

Podczas pierwszego logowania na serwer będziesz musiał zatwierdzić klucz publiczny.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...