Dokumentacja techniczna OVH

Informacje o metrykach dla Prywatnego serwera SQL w programie Grafana

Informacje o metrykach dla Prywatnego serwera SQL w programie Grafana

Czym jest Docker?

Docker to oprogramowanie, które automatyzuje wdrażanie aplikacji w kontenerach oprogramowania.

Czym jest Grafana?

Grafana to rozwiązanie open-source pozwalające na przedstawienie danych w formie graficznej.

Instancja

Aby móc zainstalować oprogramowanie Grafana, należy używać usługi Docker. Usługa ta może zostać zainstalowana na różnych produktach proponowanych przez OVH:

Docker

Jak zainstalować?

Skorzystaj z dokumentacji dostępnej na tej stronie.

Na serwerze VPS

Jeśli dysponujesz serwerem VPS w OVH, możesz wybrać zainstalowanie dystrybucji "Docker on Ubuntu".

Grafana

Instalacja oprogramowania Grafana na Docker

Jeśli chcesz używać oprogramowania Grafana na porcie 80 swojego serwera, użyj poniższego polecenia:

docker run -i -p 80:3000 grafana/grafana

Więcej informacji znajduje się na tej stronie. Aby zainstalować oprogramowanie Grafana bez posiadania dystrybucji Docker, skorzystaj z tej dokumentacji.

Prywatny serwer SQL

Typ prywatnego serwera SQL

Musisz posiadać prywatny serwer SQL typu "Docker", aby móc uzyskać metryki.

Bezpłatna aktywacja na hostingach Performance

Jeśli dysponujesz hostingiem Performance, możesz włączyć za darmo prywatny serwer SQL. Skorzystaj z tego przewodnika.

Zamówienie prywatnego serwera SQL

Możesz zamówić prywatny serwer SQL bezpośrednio w panelu klienta.

  • Wszystkie nowo uruchamiane prywatne serwery SQL to serwery typu "Docker".

Mój prywatny serwer SQL to serwer typu "Legacy" czy "Docker"?

Stare prywatne serwery SQL to serwery typu "Legacy" (przykład: sqlprive-kx11111-009). Nowe serwery to serwery typu "Docker" (przykład: sx11111-012). Są to dwie różne infrastruktury.

Uzyskanie tokena przez API OVH

Logowanie do API OVH

Aby się zalogować do API OVH, wejdź na poniższą stronę i kliknij na "Login".

https://api.ovh.com/console/

Uzyskanie tokena

Aby pobrać listę prywatnych serwerów SQL przypisanych do konta klienta, należy skorzystać z poniższej funkcji i kliknąć na "Execute":

/hosting/privateDatabase

Korzystając z poniższej funkcji wpisz nazwę prywatnego serwera SQL typu "Docker":

/hosting/privateDatabase/{serviceName}

W "graphEndpoint" znajdują się dwie niezbędne informacje:

  • readToken
  • host

Korzystanie z oprogramowania Grafana

Logowanie do oprogramowania Grafana

Zaloguj się korzystając z przeglądarki. Domyślne dane do logowania to:

  • admin / admin

Dodawanie źródła danych

Kliknij na "Data Sources" w kolumnie z lewej strony i na "Add new" w górnej części.

Wypełnij poniższe pola:

  • Name: Nazwa źródła danych (w naszym przykładzie "private SQL").
  • Default: Tak
  • Type: "OpenTSDB"
  • URL: Wpisz zawartość pola "host" uzyskaną wcześniej przez API OVH.
  • Access: "proxy"
  • Http Auth: Zaznacz "Basic Auth", odznacz "With Credentials".
  • User: Wpisz zawartość pola "readToken" uzyskaną wcześniej przez API OVH.
  • Password: Wpisz zawartość pola "readToken" uzyskaną wcześniej przez API OVH.

Wykonaj test połączenia. Jeśli test się powiedzie, dodaj źródło danych.

Konfigurowanie "Dashboard"

W kolumnie z lewej strony kliknij na "Dahboards" a następnie w górnej części na "Home" i na "New".

  • Pojawi się panel, dla którego możesz zmienić nazwę klikając na ikonkę "Manage Dashboard" i na "Settings".
  • W każdej chwili możesz zapisać zmiany klikając na ikonkę dyskietki w górnej części.

Panel składa się z linii ("Row") do dodawania pierwszych wykresów. Kliknij na zielony przycisk, na "Add Panel" i na "Graph".

W zakładce "General" wpisz tytuł wykresu (w naszym przykładzie będzie to "RAM").

  • W zakładce "Metrics" sprawdź, czy źródło danych zostało prawidłowo wybrane (w dolnej prawej części).

Pierwsza metryka do wpisania to "memory.hierarchical_memory_limit". Odnosi się ona do maksymalnej pamięci RAM przypisanej do prywatnego serwera SQL.

Kliknij na "+ Query", aby dodać drugą metrykę "memory.rss". Odnosi się ona do pamięci RAM wykorzystanej przez serwer.

W zakładce "Axes & Grid" w części "Left Y" wybierz jednostkę ""data" i "Bytes".

  • W górnej części z prawej strony wybierz okres czasu obserwacji. Oto informacje z ostatnich 60 dni.

Metryki

Poniżej znajdują się 3 przykłady metryk stałych, za pomocą których możesz monitorować wydajność ma swoim prywatnym serwerze SQL:

|Maksymalna pamięć RAM|memory.hierarchical_memory_limit| |Wykorzystana pamięć RAM|memory.rss| |Liczba aktywnych połączeń MySQL|mysql.active_connections|

Na poniższej stronie znajduje się oficjalna dokumentacja na temat metryk Docker:


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...