Dokumentacja techniczna OVH

Instalacja oprogramowania "Composer" na hostingu

Instalacja oprogramowania "Composer" na hostingu www

Wstępne wymagania

"Composer" może byc instalowany na hostingu www od oferty Pro. Należy dysponować dostępem przez SSH, ponieważ jest to narzędzie działające z linii poleceń.

Instalacja

Połącz się przez SSH

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji PHP (5.6) w linii poleceń:

php --version

Jeśli nie jest to prawidłowa wersja, możesz skonfigurować alias:

alias php='/usr/local/php5.6/bin/php'

Zalecamy pozostanie w katalogu głównym hostingu, aby pliki programu "Composer" nie były dostępne publicznie.

Pobierz i zainstaluj

Wykonaj tę komendę:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Program "Composer" został zainstalowany na Twoim hostingu www!

Przykłady zastosowania

Jeśli chcesz zainstalować Symfony 2, możesz uruchomić tę komendę:

php composer.phar create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name "2.7.*"

Możesz również skorzystać z API OVH korzystając z oficjalnej funkcji. W tym celu wystarczy dodać plik o nazwie composer.jso z listą zależności, których potrzebujesz. Oto przykład tego pliku z funkcją API OVH:

{
"name": "Example Application",
"description": "This is an example of OVH APIs wrapper usage",
"require": {
"ovh/ovh": "1.1.*"
}
}

Aby dokonać instalacji, wystarczy uruchomić poniższą komendę w tym samym katalogu:

php composer.phar install

Aby korzystać z tej biblioteki, skorzystaj z dokumentacji oraz z kodu dostępnego na github.