Dokumentacja techniczna OVH

Instalacja kilku stron WWW na jednym hostingu

Dowiedz się, jak zainstalować kilka stron WWW na hostingu

Ostatnia aktualizacja z dnia 02-07-2019

Wprowadzenie

Istnieje możliwość instalacji kilku stron WWW na jednym hostingu. Dotyczy to zarówno domen zarejestrowanych w OVH, jak i u innych operatorów.

Dowiedz się, jak zainstalować kilka stron WWW na Twoim hostingu.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: zarządzanie opcją MultiSite

Przed rozpoczęciem operacji zaloguj się do Panelu klienta, kliknij Hosting na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz nazwę odpowiedniego hostingu. Przejdź następnie do zakładki MultiSite.

Tabela, która się wyświetla zawiera wszystkie nazwy domen dodanych do Twojego hostingu. Niektóre z nich zostały utworzone automatycznie podczas instalacji Twojego hostingu.

Jeśli w przypadku migracji strony WWW chcesz zapobiec przerwaniu ciągłości usługi, możesz wykonać kroki z etapu 3: umieszczenie strony WWW w internecie w miejsce kroków z etapu 2.

MultiSite

Etap 2: dodanie domeny lub subdomeny

Aby dodać nową domenę do Twojego hostingu, kliknij przycisk Dodaj domenę lub subdomenę, następnie wybierz domenę w oknie, które się wyświetli.

  • Dodaj domenę zarejestrowaną w OVH:

Wyświetlają się jedynie domeny skonfigurowane w OVH i którymi zarządzasz w ramach konta klienta. Wybierz jedną domenę z listy, po czym kliknij Dalej. Przejdź następnie do etapu 2.1: dodanie domeny zarejestrowanej w OVH.

  • Dodaj domenę zewnętrzną:

Jeśli nazwa domeny nie wyświetla się na liście, traktowana jest wówczas jako domena zewnętrzna (w odniesieniu do Twojego identyfikatora klienta lub OVH). W takim przypadku zaznacz Dodaj zewnętrzną domenę, następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź następnie do etapu 2.2: dodanie domeny zewnętrznej.

MultiSite

Etap 2.1: dodanie domeny zarejestrowanej w OVH

Ten etap ma zastosowanie jedynie, jeśli zaznaczyłeś opcję „Dodaj domenę zarejestrowaną w OVH”. W przypadku domeny zewnętrznej przejdź do części przewodnika zatytułowanej etap 2.2: dodanie domeny zewnętrznej.

Teraz spersonalizuj dodanie domeny. W zależności od wykupionego w OVH hostingu niektóre z oferowanych elementów mogą być dostępne, inne zaś nie.

Informacja Opis
Domena Nazwa wybranej domeny wprowadzana jest automatycznie. Możesz określić subdomenę (np. blog.mypersonaldomain.ovh) i jednocześnie utworzyć jej wersję wraz z WWW (np. www.mypersonaldomain.ovh). Domena ta stanie się adresem strony WWW, którą chcesz umieścić w Internecie.
Katalog główny Określ katalog z przestrzeni dyskowej, w którym hostowana będzie Twoja domena. Na tej właśnie przestrzeni należy umieścić pliki strony WWW, aby wyświetlały się online. Przykładowo, w przypadku blog.mypersonaldomain.ovh katalogiem głównym może być „blog”. Jeśli folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.
Włącz obsługę IPv6 Umożliwia aktywację protokołu IPv6 dla danej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie IP.
SSL Umożliwia korzystanie z bezpiecznego połączenia (HTTPS: //) z wybraną nazwą domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie SSL. Aktywując SSL i CDN (Content Delivery Network), możesz również użyć protokołu HTTP2 (jest on włączony domyślnie w naszym centrum danych w Gravelines).
Włącz CDN Umożliwia aktywację CDN dla wybranej domeny (zapisywanie w pamięci podręcznej elementów statycznych Twojej strony WWW, takich jak obrazy). Dowiedz się więcej na naszej stronie CDN. Aktywując SSL i CDN, możesz również użyć protokołu HTTP2 (jest on włączony domyślnie w naszym centrum danych w Gravelines).
Krajowy adres IP Umożliwia korzystanie z geolokalizowanego adresu IP (w wymienionych krajach) dla wybranej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie IP.
Włącz firewall Umożliwia aktywację zapory (analiza zapytań) dla danej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie ModSecurity.
Rozdzielone logi Umożliwia wydzielenie logów dotyczących wybranej domeny. Wybierz z listy nazwę domeny, która będzie stanowiła dostęp do wydzielonych logów. Dowiedz się więcej na naszej stronie Szczegóły statystyk.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Dalej. Następnie sprawdź podsumowanie, które się wyświetli.

MultiSite

Po wybraniu domeny zarejestrowanej w OVH możesz automatycznie lub ręcznie zmodyfikować konfigurację DNS:

  • w przypadku automatycznej konfiguracji DNS: zaznacz kratkę Konfiguracja automatyczna (zalecana);
  • w przypadku ręcznej konfiguracji DNS: usuń zaznaczenie w kratce Konfiguracja automatyczna (zalecana), następnie pobierz informacje odnośnie zmian, które się wyświetlają. Jeśli chcesz przeprowadzić tę konfigurację, skorzystaj z dokumentacji Modyfikacja strefy DNS OVH.

Kliknij przycisk Zatwierdź, aby rozpocząć dodawanie domeny. Może do potrwać do godziny. Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 4-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Po dodaniu domeny przejdź do etapu 3: umieszczenie strony WWW online.

Etap 2.2: dodanie domeny zewnętrznej

Ten etap ma zastosowanie jedynie, jeśli zaznaczyłeś opcję „Dodaj domenę zewnętrzną” (która nie jest zarejestrowana w OVH lub którą nie możesz zarządzać poprzez Panel klienta OVH). W przypadku domeny zarejestrowanej w OVH wróć do etapu 2.1: dodanie domeny zarejestrowanej w OVH.

Teraz spersonalizuj dodanie domeny. Niektóre opcje zawarte w Twojej usłudze hostingu nie mogą być aktywowane podczas tej operacji. Aby je aktywować, zakończ operację i zmodyfikuj ustawienia opcji MultiSite, kiedy ta zostanie dodana.

Informacja Opis
Domena Wpisz nazwę domeny, której chcesz używać. Możesz określić subdomenę (np. blog.mypersonaldomain.ovh) i jednocześnie utworzyć jej wersję wraz z WWW (np. www.mypersonaldomain.ovh). Domena ta będzie odpowiadała adresowi strony WWW, którą chcesz umieścić w Internecie. Pamiętaj, że musisz mieć uprawnienia do modyfikacji konfiguracji domeny (jej strefy DNS), aby proces dodania domeny został ukończony.
Katalog główny Określ katalog z przestrzeni dyskowej, w którym hostowana będzie Twoja domena. Na tej właśnie przestrzeni należy umieścić pliki strony WWW, aby wyświetlały się online. Przykładowo, w przypadku blog.mypersonaldomain.ovh katalogiem głównym może być „blog”. Jeśli folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.
Włącz obsługę IPv6 Umożliwia aktywację protokołu IPv6 dla danej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie IP.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Dalej. Następnie sprawdź podsumowanie, które się wyświetli.

MultiSite

Po wybraniu domeny zewnętrznej konieczne jest przeprowadzenie etapu weryfikacji, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, czy dodanie domeny jest uprawnione. Otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zmianę konfiguracji DNS domeny.

Zanotuj elementy, które się wyświetlą, następnie kliknij przycisk Zatwierdź. Domena jest dodana tymczasowo, abyś mógł zmodyfikować jej konfigurację DNS.

Utworzenie subdomeny ovhcontrol jest niezbędne, aby dodanie domeny mogło zostać w pełni zrealizowane. Jeśli modyfikacja nie zostanie przeprowadzona, dodanie domeny zostanie anulowane.

Modyfikacja konfiguracji domeny (jej strefy DNS) powinna zostać zrealizowana w interfejsie dostawcy zarządzającego domeną. W przypadku domeny OVH skorzystaj z przewodnika Modyfikacja strefy DNS. Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 4-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Jak odnaleźć elementy do modyfikacji konfiguracji DNS domeny:

Pole Gdzie znaleźć informację? Opis
TXT Zakładka MultiSite, następnie kliknij Konfiguracja tokena ovhcontrol Umożliwia OVH sprawdzenie, czy dodanie każdej domeny zewnętrznej jest legalne. Utwórz pole TXT z subdomeną ovhcontrol (na przykład: ovhcontrol.mypersonaldomain.ovh). Zatwierdź tylko domenę główną, nie wszystkie subdomeny.
A i AAAA Zakładka Informacje ogólne, następnie IPv4 i IPv6 Umożliwia Twojej domenie wyświetlanie strony WWW, którą zamieścisz w Internecie na Twoim hostingu.

Etap 3: umieszczenie strony WWW w Internecie

Po dodaniu domeny wystarczy umieścić w Internecie powiązaną z nią stronę WWW. Przeprowadź tę operację w katalogu głównym, który zdefiniowałeś na poprzednim etapie.

Stronę WWW możesz zbudować w oparciu o gotowy szablon przy użyciu modułu dostarczanego przez OVH. Strona zostanie wówczas automatycznie zainstalowana w uprzednio skonfigurowanym katalogu głównym. O modułach dowiesz się więcej z przewodnika Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS.

Jeśli chcesz zainstalować ręcznie Twoją stronę WWW, przygotuj pliki, a następnie umieść je online w odpowiednim katalogu głównym na przestrzeni dyskowej. Dowiesz się więcej z przewodnika Instalacja strony WWW na hostingu OVH.

Jeśli chcesz zainstalować kilka stron WWW na Twoim hostingu, wykonaj tę operację kilka razy.

Zalecamy nie instalować na jednym hostingu zbyt wielu stron. Im większa liczba zainstalowanych stron, tym większe zużycie przypisanych do danego hostingu zasobów. Na stronie z ofertą usług hostingowych znajdziesz informację o liczbie stron WWW, które możesz zainstalować.

Sprawdź również

Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS

Modyfikacja strefy DNS

Uruchomienie strony WWW na Twoim hostingu

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...