Instalacja kilku stron WWW na jednym hostingu

Dowiedz się, jak zainstalować kilka stron WWW na hostingu

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-08-2022

Wprowadzenie

Na jednym hostingu możesz zainstalować kilka stron WWW, nawet jeśli domeny nie są zarejestrowane w OVHcloud.

Dowiedz się, jak zainstalować kilka stron WWW na Twoim hostingu.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: zarządzanie opcją MultiSite

Po pierwsze, zaloguj się do Twojego Panelu klienta OVHcloud i wybierz Web Cloud. Kliknij Hosting, wybierz odpowiednią ofertę, następnie wybierz zakładkę MultiSite.

Tabela, która się wyświetla zawiera listę wszystkich domen i subdomen dodanych do Twojego rozwiązania hostingowego. Niektóre z nich zostały utworzone automatycznie podczas instalacji Twojego hostingu.

Jeśli chcesz przenieść Twoją stronę WWW i uniknąć przerwy w działaniu usługi, postępuj zgodnie z krokiem 3: umieszczenie strony WWW online.

MultiSite

Etap 2: dodanie domeny lub subdomeny

Aby dodać nową domenę lub subdomenę do Twojego hostingu, kliknij przycisk Operacje po lewej stronie ekranu, a następnie Dodaj domenę lub subdomenę i wybierz domenę w oknie, które się wyświetli.

akcje

  • Dodaj domenę zarejestrowaną w OVHcloud:

W tym miejscu wyświetlają się jedynie domeny OVHcloud, dla których jesteś kontaktem technicznym i/lub administratorem w Panelu klienta. Wybierz jedną domenę z listy i kliknij Dalej. Przejdź następnie do etapu 2.1: dodanie domeny zarejestrowanej w OVHcloud.

  • Dodaj domenę zewnętrzną:

W przypadku nazwy domeny zewnętrznej (inny identyfikator klienta) lub zewnętrznej dla OVHcloud (inny dostawca domeny) wybierz Dodaj domenę zewnętrzną, a następnie kliknij Dalej. Przejdź następnie do etapu 2.2: „dodanie domeny zewnętrznej”.

MultiSite

Etap 2.1: dodaj domenę zarejestrowaną w OVHcloud

Ten etap ma zastosowanie jedynie, jeśli zaznaczyłeś opcję "Dodaj domenę zarejestrowaną w OVHcloud". Domena lub jej strefa DNS muszą znajdować się w Panelu klienta. W przypadku domen zewnętrznych przejdź do etap 2.2: dodaj domenę zewnętrzną.

Teraz spersonalizuj dodanie domeny lub subdomeny. W zależności od wykupionego w OVHcloud hostingu niektóre z oferowanych elementów mogą być dostępne, inne zaś nie.

Aby dodać subdomenę, najpierw wybierz domenę główną z listy (przykład: mydomain.ovh). Na kolejnym etapie podasz subdomenę (przykład: blog.mydomain.ovh).

MultiSite

Informacja Opis
Domena Nazwa wybranej domeny wprowadzana jest automatycznie. Możesz dodać subdomenę (np. blog.mydomain.ovh) i jednocześnie utworzyć jej wersję wraz z WWW (np. www.blog.mydomain.ovh). Domena ta stanie się adresem strony WWW, którą chcesz umieścić w Internecie.
Katalog główny Określ folder na przestrzeni dyskowej, do której wskazuje domena. Pliki strony WWW będą musiały zostać umieszczone w Internecie. Na przykład, dla blog.mydomain.ovh katalogiem głównym może być "blog". Jeśli folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.
SSL Umożliwia korzystanie z bezpiecznego połączenia (HTTPS: //) z wybraną nazwą domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie SSL. Aktywując SSL i CDN (Content Delivery Network), możesz również użyć protokołu HTTP2 (jest on włączony domyślnie w naszym centrum danych w Gravelines).
Włącz CDN Umożliwia aktywację CDN dla wybranej domeny (zapisywanie w pamięci podręcznej elementów statycznych Twojej strony WWW, takich jak obrazy). Dowiedz się więcej na naszej stronie CDN. Aktywując SSL i CDN, możesz również użyć protokołu HTTP2 (jest on włączony domyślnie w naszym centrum danych w Gravelines).
Krajowy adres IP Umożliwia korzystanie z geolokalizowanego adresu IP (w wymienionych krajach) dla wybranej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie IP.
Włącz firewall Umożliwia aktywację zapory (analiza zapytań) dla danej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie ModSecurity.
Rozdzielone logi Umożliwia wydzielenie logów dotyczących wybranej domeny. Wybierz z listy nazwę domeny, która będzie stanowiła dostęp do wydzielonych logów. Dowiedz się więcej na naszej stronie szczegółowych statystyk.

Nie będziesz mógł włączyć oddzielnych logów dla domeny zewnętrznej. Ta opcja jest dostępna tylko dla domen zarejestrowanych w OVHcloud.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Dalej{.action}. Następnie sprawdź podsumowanie, które się wyświetli.

MultiSite

Po wybraniu domeny zarejestrowanej w OVHcloud możesz automatycznie lub ręcznie zmienić jej konfigurację DNS:

  • w przypadku automatycznej konfiguracji DNS: zaznacz kratkę Konfiguracja automatyczna (zalecana);
  • w przypadku ręcznej konfiguracji DNS: usuń zaznaczenie w kratce Konfiguracja automatyczna (zalecana), następnie pobierz informacje odnośnie zmian, które się wyświetlają. Jeśli chcesz przeprowadzić tę konfigurację, skorzystaj z dokumentacji "Modyfikacja strefy DNS OVHcloud".

Kliknij przycisk Zatwierdź, aby rozpocząć dodawanie domeny. Może do potrwać do godziny. Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 4-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Po dodaniu domeny przejdź do etapu 3: umieszczenie strony WWW online.

Etap 2.2: dodaj domenę zewnętrzną

Ten etap ma zastosowanie jedynie, jeśli zaznaczyłeś opcję Dodaj domenę zewnętrzną.

Twoja domena nie jest zarejestrowana w OVHcloud lub nie jest zarejestrowana na Twoim koncie OVHcloud.

Przed dodaniem strony podpiętej w opcji MultiSite lepiej jest zmodyfikować strefę DNS domeny zewnętrznej.

Modyfikacja konfiguracji domeny zewnętrznej (jej strefy DNS) powinna zostać przeprowadzona w interfejsie dostawcy zarządzającego domeną. Jeśli chodzi o OVHcloud, skorzystaj z naszej dokumentacji "Modyfikacja strefy DNS OVHcloud". Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 1-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Poniżej znajdziesz 2 elementów do zmiany konfiguracji DNS Twojej zewnętrznej domeny:

Pole Gdzie znaleźć informację? Działania
TXT Zakładka MultiSite, następnie kliknij Konfiguracja tokena ovhcontrol Pozwala OVHcloud upewnić się, że dodanie każdej domeny zewnętrznej jest uprawnione. Utwórz pole TXT z subdomeną ovhcontrol (na przykład ovhcontrol.mydomain.ovh) w strefie DNS, która ma uprawnienia do dodawania domeny.
Pamiętaj, że jeśli chcesz dodać blog.mydomain.ovh, powinieneś utworzyć rekord dla subdomeny ovhcontrol.mydomain.ovh i nie ovhcontrol.blog.mydomain.ovh.
Aby odnaleźć domenę, znajdziesz serwery DNS, z którymi powiązana jest Twoja domena. Zatwierdź tylko domenę główną, nie wszystkie subdomeny.

MultiSite

Pole Gdzie znaleźć informację? Działania
A i AAAA Zakładka Informacje ogólne, następnie IPv4 i IPv6 Umożliwia Twojej domenie wyświetlanie strony WWW, którą zamieścisz w Internecie na Twoim hostingu. Przypisz domenę lub subdomenę do adresu IP hostingu.

MultiSite

Teraz spersonalizuj dodanie domeny. Niektóre opcje zawarte w Twojej usłudze hostingu nie mogą być aktywowane podczas tej operacji. Aby je aktywować, zakończ operację i zmodyfikuj ustawienia opcji MultiSite, kiedy ta zostanie dodana.

Informacja Opis
Domena Wpisz nazwę domeny, której chcesz używać. Dodaj subdomenę (np. blog.mydomain.ovh) i utwórz jednocześnie jej wersję wraz z WWW (np. www.blog.mydomain.ovh). Domena ta będzie odpowiadała adresowi strony WWW, którą chcesz umieścić w Internecie. Pamiętaj, że musisz mieć uprawnienia do modyfikacji konfiguracji domeny (jej strefy DNS), aby proces dodania domeny został ukończony.
Katalog główny Określ folder na przestrzeni dyskowej, do której wskazuje domena. Pliki strony WWW będą musiały zostać umieszczone w Internecie. Na przykład, dla blog.mydomain.ovh katalogiem głównym może być "blog". Jeśli folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.
Włącz obsługę IPv6 Umożliwia aktywację protokołu IPv6 dla danej domeny. Dowiedz się więcej na naszej stronie IP.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Dalej{.action}. Następnie sprawdź podsumowanie, które się wyświetli.

MultiSite

Dodanie domeny zewnętrznej wymaga obowiązkowej dodatkowej weryfikacji. Dzięki temu możemy upewnić się, że dodanie domeny zewnętrznej jest uprawnione. Pojawi się komunikat, w którym zostaniesz poproszony o zmianę konfiguracji DNS domeny.

MultiSite

Zanotuj elementy, które się wyświetlą, następnie kliknij przycisk Zatwierdź. Domena jest dodana tymczasowo, abyś mógł zmodyfikować jej konfigurację DNS.

Aby poprawnie dodać domenę, należy wykonać te zmiany. W przeciwnym razie dodanie Twojej domeny zostanie anulowane.

Etap 3: umieszczenie strony WWW online

Po dodaniu domeny wystarczy umieścić w Internecie powiązaną z nią stronę WWW. Przeprowadź tę operację w katalogu głównym, który zdefiniowałeś na poprzednim etapie.

Aby wesprzeć Cię w tym procesie, możesz skorzystać z gotowej do użycia struktury strony WWW, która jest dostępna za 1 kliknięciem od OVHcloud. Strona zostanie wówczas automatycznie zainstalowana w uprzednio skonfigurowanym katalogu głównym. O modułach dowiesz się więcej z przewodnika „Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS”.

Jeśli chcesz zainstalować ręcznie Twoją stronę WWW, przygotuj pliki, a następnie umieść je online w odpowiednim katalogu głównym na przestrzeni dyskowej. Dowiesz się więcej z przewodnika „Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS”.

Jeśli chcesz dodać kilka stron WWW, powtórz ten etap.

Zalecamy nie instalować na jednym hostingu zbyt wielu stron. Im większa liczba zainstalowanych stron, tym większe zużycie przypisanych do danego hostingu zasobów. Na stronie z ofertą hostingu WWW znajdziesz liczbę zalecanych stron WWW, które możesz zainstalować na Twojej przestrzeni dyskowej.

Sprawdź również

Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS

Modyfikacja strefy DNS

Uruchomienie strony WWW na Twoim hostingu

Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i korzystania z rozwiązań OVHcloud, sprawdź naszą ofertę wsparcia.

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).