Konfiguracja pliku .ovhconfig na hostingu

Poznaj plik .ovhconfig i dowiedz się, jak go modyfikować

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-01-2019

Wprowadzenie

Możesz chcieć z różnych powodów zmienić konfigurację hostingu. Aby Ci to umożliwić, firma OVHcloud udostępniła plik .ovhconfig pozwalający zmienić niektóre ustawienia.

Poznaj plik .ovhconfig i dowiedz się, jak go modyfikować.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie hostingu OVHcloud (z wyjątkiem Cloud Web)
 • Posiadanie hasła użytkownika FTP umożliwiające dostęp do przestrzeni dyskowej

W praktyce

Zmieniając konfigurację pliku .ovhconfig na Twoim hostingu, zmieniasz jednocześnie konfigurację samego hostingu oraz Twojej strony WWW. Omyłkowe działanie mogłoby spowodować niedostępność Twojej strony WWW. Upewnij się, że konfiguracja wskazana w pliku jest kompatybilna z Twoją stroną WWW.

Możesz zmienić plik .ovhconfig na dwa sposoby:

 • modyfikując ręcznie plik .ovhconfig: to rozwiązanie wymagające wiedzy technicznej i połączenia z przestrzenią dyskową FTP. W tym przewodniku opiszemy tylko tę metodę.

 • za pomocą asystenta konfiguracji w Panelu klienta: to rozwiązanie jest mniej techniczne i wymaga zalogowania do Panelu klienta, gdzie możesz wybrać zmiany, które chcesz przeprowadzić. Skorzystaj z instrukcji zawartych w przewodniku OVH: Zmiana konfiguracji hostingu.

Kontynuuj lekturę przewodnika, jeśli chcesz zmodyfikować ręcznie plik .ovhconfig.

Modyfikacja pliku .ovhconfig

Etap 1: zaloguj się do przestrzeni dyskowej

Przygotuj główny identyfikator FTP, hasło oraz adres serwera FTP. Następnie, przy użyciu tych informacji, zaloguj się do Twojej przestrzeni dyskowej. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z dokumentacji zatytułowanej Logowanie do przestrzeni dyskowej.

Jeśli nie posiadasz wskazanych wyżej informacji, zaloguj się do Panelu klienta i kliknij Hosting. Wybierz odpowiedni hosting i przejdź do zakładki FTP - SSH. Znajdziesz tam informacje potrzebne do zalogowania się. Jeśli nie posiadasz hasła FTP, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w przewodniku Zmiana hasła do konta FTP.

ovhconfig

Etap 2: przywróć lub utwórz plik .ovhconfig

Po zalogowaniu do przestrzeni dyskowej możesz wyświetlić wszystkie aktualnie hostowane na niej pliki. Pozostań w katalogu głównym Twojego hostingu (oznaczonym „/”). Powinieneś w nim odnaleźć plik .ovhconfig.

ovhconfig

Istnieją dwie możliwości:

 • plik .ovhconfig znajduje się w katalogu: zapisz go na Twoim komputerze. Zalecamy wykonanie kopii przed przeprowadzeniem zmian w tym pliku. Kopia ta pozwoli Ci odzyskać oryginalny plik, gdybyś go potrzebował.
 • plik .ovhconfig nie znajduje się w katalogu: utwórz plik lokalnie na komputerze i nazwij go „.ovhconfig”.

Etap 3: modyfikacja pliku .ovhconfig

Kiedy masz już plik .ovhconfig, możesz go edytować. W tym celu użyj programu typu edytor tekstu. Twój plik .ovhconfig powinien zawierać kod jak poniżej:

app.engine=php
app.engine.version=8.0

http.firewall=none
environment=production

container.image=stable64

Wpisz wartości zmiennych odpowiadające konfiguracji, którą chcesz zastosować na Twoim hostingu.

Zmienna Szczegóły
app.engine Pozwala zmodyfikować silnik PHP używany przez hosting. Wpisz „php”, aby włączyć akcelerator PHP-FPM i „phpcgi”, aby go wyłączyć.
app.engine.version Pozwala wybrać wersję PHP używaną przez hosting spośród wersji oferowanych przez OVHcloud. Wpisz wybraną przez Ciebie wersję.
http.firewall Pozwala włączyć lub wyłączyć zaporę ogniową dostarczaną wraz z hostingiem OVHcloud. Wpisz „security”, aby go włączyć lub „none”, aby go wyłączyć.
environment Pozwala zarządzać mechanizmem pamięci podręcznej dla plików statycznych Twojej strony WWW, a także przetwarzaniem błędów PHP. Wpisz „production”, aby zmaksymalizować buforowanie i ukryć błędy PHP lub „development”, aby pamięć podręczna nie była stosowana a błędy PHP były wyświetlane.
container.image Pozwala modyfikować środowisko wykonawcze wykorzystywane przez hosting. Wpisz nazwę wybranego silnika. Wykaz silników możesz znaleźć w naszej dokumentacji: Dostępne opcje konfiguracji środowiska uruchomieniowego.

Jeśli wybierzesz środowisko wykonawcze "stable64", sprawdź, czy Twoja strona jest kompatybilna ze środowiskiem 64-bitowym.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zastosowania pliku .ovhconfig:

; ovhconfig
;
; this file must be placed in $HOME/.ovhconfig or in $DOCUMENT_ROOT/.ovhconfig

; __app.engine__
;
; values: php (php engine + opcache accelerator)
; notice: if php, a phpcgi engine will be activated as fallback (if previous engine crash)
;
;  php:
;    IMPORTANT: register_globals and magic_quotes_gpc are off for security
;    php optiones .htaccess (like php version) are ignored
;  phpcgi:
;    IMPORTANT this is a fallback to previous system
;    in this case __app.engine.version__ will be considerated as AUTO and php version will be old system
;    (meaning depending .htaccess or .phpX extension)
;
app.engine=php

; __app.engine.version__ specify version of your engine
;
; for php:
;  default: 8.0
; for phpcgi:
;  this options is ignored (= fallback in AUTO)
;
app.engine.version=8.0

; __http.firewall__ used to add application firewall (filter http requests)
;
; values: none | security
; default: none
;
http.firewall=none

; __environment__
;
; values: production | development
;
;  production:
;    apache will maximise local cache
;    mod_expires will grow up TTL of js, css, pdf, images, video, audio
;    you can override it changing expiration explicitly in your .htaccess
;    feel free to look on our guide.
;  development:
;    no expiration is added, files are not locally in cache,
;    will speed up tests but decrease performances
;
; choosen environment will also be available in your variable ENVIRONMENT unix env
;
; default: production
;
environment=production

; __container.image__
;
; values: legacy | stable | stable64
;
container.image=stable64

Etap 4: prześlij plik .ovhconfig do przestrzeni dyskowej

Gdy plik.ovhconfig zostanie zmodyfikowany, wystarczy tylko przesłać go na swoją przestrzeń dyskową. W tym celu, bez wylogowywania, pozostań w katalogu głównym Twojej przestrzeni dyskowej (oznaczonej „/”) i prześlij w to miejsce plik .ovhconfig, który właśnie zmodyfikowałeś. Jeśli plik już się tam znajduje, zastąp go.

Zaawansowane użycie plików .ovhconfig

Jeśli zainstalowałeś na Twoim hostingu kilka stron WWW, z pewnością skonfigurowałeś kilka różnych katalogów dla domen w opcji MultiSite. Możesz chcieć z różnych powodów używać różnych wersji PHP dla różnych stron MultiSite.

W tym celu utwórz plik .ovhconfig dla jednej lub kilku stron MultiSite zawierających wybraną wersję PHP. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z opisem operacji zawartym w sekcji Modyfikacja pliku .ovhconfig. Podczas pobierania i importowania pliku .ovhconfig do Twojej przestrzeni dyskowej zwróć uwagę, aby znalazł się on w katalogu głównym MultiSite. Możesz odnaleźć katalog główny Twoich stron MultiSite w Panelu klienta, w zakładce MultiSite wybranego hostingu.

Nie można określić drugiego środowiska wykonawczego. Uwzględnione jest jedynie środowisko podane w pliku .ovhconfig znajdującym się w katalogu głównym Twojej przestrzeni dyskowej.

ovhconfig

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).