Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja PHP na hostingu www OVH 2014

Przewodnik ten opisuje konfigurację PHP na hostingu www w OVH.

Jak wybrać wersję PHP?

W panelu klienta

W tym przewodniku znajdują się informacje na temat aktywacji PHP FPM i zdefiniowania wersji PHP w pliku .ovhconfig. Czynności te można wykonać w panelu klienta: Aby ręcznie skonfigurować PHP w pliku .ovhconfig, należy umieścić plik ".ovhconfig" w katalogu głównym przestrzeni dyskowej, przez FTP.

Na przykład aby korzystać z PHP 5.6, plik ".ovhconfig" powinien zawierać taki kod:

app.engine=php
app.engine.version=5.6
http.firewall=none
environment=production

Jakie wersje PHP są dostępne?

Możesz używać następujących wersji PHP:

 • PHP 7.0
 • PHP 5.6 (domyślna wersja)
 • PHP 5.5 (ta wersja wkrótce będzie przestarzała, nie jest zalecana)
 • PHP 5.4 (przestarzała)
 • PHP 5.3 (przestarzała)

Niższe wersje nie są już utrzymywane przez producenta i stopniowo będziemy je wycofywać. Będziemy kontynuować aktualizacje w zależności od pojawiania się nowych wersji PHP i wycofywania obsługi starych wersji. Zaleca się regularne aktualizowanie stron. Możesz monitorować plany i status tych operacji na stronie z opisem wykonywanych prac.

Uwaga: po umieszczeniu pliku ".ovhconfig" używana wersja PHP to wersja zdefiniowana przez app.engine.version. Wytyczne zapisane w pliku .htaccess takie jak SetEnv PHP_VER ... są ignorowane.

Utworzyłem plik .ovhconfig i pojawił się błąd "Not Implemented".

Oznacza to, że silnik lub wersja określona w pliku ".ovhconfig" nie istnieje. Sprawdź error.log strony www, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu.

Co oznacza dyrektywa environment?

Pozwala ona na określenie funkcji cache dla plików statycznych oraz na zdefiniowanie zachowania błędów PHP.

W trybie development:

 • brak zastosowania funkcji cache
 • logi PHP pojawiają się na stronie (display_errors=On)

W trybie production: (opcja domyślna)

 • pliki statyczne takie jak obrazy, filmy, pliki audio mają większą ważność, co maksymalizuje umieszczenie w pamięci cache plików w przeglądarce

-logi PHP nie pojawiają się na stronie (display_errors=Off)

Co oznacza dyrektywa http.firewall?

Dyrektywa ta pozwala na włączenie firewalla typu mod_security. W tym celu umieść: security http.firewall jest domyślnie ustawiony na none

Zmiana środowiska uruchomieniowego za pomocą dyrektywy container.image

Hosting www OVH pozwala na modyfikację środowiska uruchomieniowego, na którym działa strona www. Dzięki temu można korzystać ze stabilnej konfiguracji w zakresie długoterminowym lub z najnowszych aktualizacji dla oprogramowania dostarczanego przez OVH.

W tym celu możesz dodac poniższą linię:

; __container.image__
;
; values:
; stable: current recommended and up-to-date environment
; legacy: former stable environment, only receiving security updates, being feature-freezed
; testing: "experimental" environment dedicated to functionalities beta testing before being merged into stable
;
container.image=stable

Dyrektywa ta jest stosowana dla całego hostingu www i można ją dodać tylko w pliku .ovhconfig znajdującym się w katalogu głównym hostingu.

Jesli masz kilka plików .ovhconfig w różnych katalogach na tym samym hostingu, dyrektywa "container.image" może zostać zdefiniowana tylko w katalogu głównym hostingu*.

Opis poszczególnych środowisk uruchomieniowych znajduje się w tym przewodniku:

 • W tym przypadku możesz zdefiniować jedynie dyrektywę "container.image" w pliku .ovhconfig w katalogu głównym. Pozostałe dyrektywy będą skonfigurowane w każdym z podkatalogów.

Szczegółowe informacje dotyczące pliku .ovhconfig

Oto szczegółowe informacje na temat pliku konfiguracyjnego:

; ovhconfig
;
; this file must be placed in $HOME/.ovhconfig or in $DOCUMENT_ROOT/.ovhconfig

; __app.engine__
;
; values: php (php engine + opcache accelerator)
; notice: if php, a phpcgi engine will be activated as fallback (if previous engine crash)
;
; php:
; IMPORTANT: register_globals and magic_quotes_gpc are off for security
; php options .htaccess (like php version) are ignored
; phpcgi:
; IMPORTANT this is a fallback or previous system
; in this case __app.engine.version__ will be considerated as AUTO and php version will be old system
; (meaning depending .htaccess or .phpX extension)
;
app.engine=php

; __app.engine.version__ specify version of your engine
;
; for php:
; default: 5.6
; for phpcgi:
; this options is ignored (= fallback in AUTO)
;
app.engine.version=5.6

; __http.firewall__ used to add application firewall (filter http requests)
;
; values: none | security
; default: none
;
http.firewall=none

; __environment__
;
; values: production | development
;
; production:
; apache will maximise local cache
; mod_expires will grow up TTL of js, css, pdf, images, video, audio
; you can override it changing expiration explicitly or in your .htaccess
; feel free to look on our guide.
; development:
; no expiration is added, files are not locally in cache,
; will speed up tests but decrease performances
;
; choosen environment will also be available in your variable ENVIRONMENT unix env
;
; default: production
;
environment=development

Jakie wersje PHP są dostępne?

Jeśli Twoja strona korzysta z modułu CMS (na przykład WordPress, Joomla, PrestaShop, itp.), użyteczne informacje znajdziesz w dokumentacji na oficjalnej stronie modułu lub w interfejsie administracyjnym modułu. Jeśli CMS, z którego korzystasz jest nadal utrzymywany przez producenta i jeśli wersja modułu jest zaktualizowana, nie powinno być problemów z obsługą najnowszych wersji PHP. Większość modułów CMS posiada narzędzie do aktualizacji. Niektóre moduły same zarządzają tym aspektem, jak na przykład WordPress od wersji 3.7 od końca 2013 roku.

Jeśli korzystasz z własnego rozwiązania, należy określić dostosowane do niego wersje PHP.

Poniżej znajduje się lista zmian niekompatybilnych między wersjami PHP:

z PHP 4 na PHP 5 : http://www.php.net/manual/en/migration5.incompatible.php z PHP 5.1 na PHP 5.2 : http://www.php.net/manual/en/migration52.incompatible.php z PHP 5.2 na PHP 5.3 : http://www.php.net/manual/en/migration53.incompatible.php z PHP 5.3 na PHP 5.4 : http://www.php.net/manual/en/migration54.incompatible.php z PHP 5.4 na PHP 5.5 : http://www.php.net/manual/en/migration55.incompatible.php z PHP 5.5 na PHP 5.6 : http://www.php.net/manual/en/migration56.incompatible.php z PHP 5.6 na PHP 7.0 : http://php.net/manual/en/migration70.deprecated.php

Jak wybrać wersję PHP?

Po określeniu wersji PHP skorzystaj z tego przewodnika, aby dokonać zmiany:

Gdzie umieścić plik .ovhconfig?

Dysponujesz hostingiem www z jedną stroną www.

W większości przypadków na hostingu www znajduje się jedna strona www.

Przypominamy, że można edytować i wygenerować plik .ovhconfig bezpośrednio w panelu klienta. Udostępniamy przewodnik na ten temat:

Plik .ovhconfig musi zostać umieszczony w katalogu głównym hostingu, czyli w pierwszym katalogu ("/").

 • Podkatalogi będą korzystać z ustawień tego pliku.

Przypisałeś do hostingu kilka domen, które nie wymagają różnej konfiguracji.

Skorzystaj z informacji znajdujących się powyżej.

 • Wszystkie przypisane domeny będą korzystać z pliku .ovhconfig obecnego w katalogu głównym hostingu.

Przypisałeś do hostingu kilka domen, które wymagają różnej konfiguracji.

Można zdefiniować inną wersję PHP dla każdej przypisanej domeny. W tym celu należy umieścić plik .ovhconfig w każdym katalogu docelowym, do którego jest przypisana domena.

Jeśli w katalogu przypisanym do danej domeny nie ma pliku .ovhconfig, katalog ten będzie korzystać z pliku .ovhconfig obecnego w katalogu głównym hostingu.

Nie zaleca się korzystania z różnych środowisk na tym samym hostingu w różnych plikach .ovhconfig. Jest to związane z brakiem kompatybilności między wersjami PHP i środowiskami z powodu pamięci cache. Sugerujemy segmentowanie stron na różnych hostingach, aby uniknąć tego typu problemów.

Czy można zmienić konfigurację PHP na hostingu www?

Dla hostingu www dostępne są różne konfiguracje. Opis poszczególnych środowisk uruchomieniowych znajduje się w tym przewodniku:


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...