Pierwsze kroki z hostingiem OVH

Zobacz, jak właściwie rozpocząć korzystanie z hostingu

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-16

Wprowadzenie

Właśnie kupiłeś hosting, aby stworzyć swoją stronę internetową. Umożliwia on zbudowanie strony opartej na gotowych rozwiązaniach (WordPress, PrestaShop, Joomla!, Drupal) lub własnej strony WWW działającej na stale dostępnych serwerach OVH. Dziękujemy za zaufanie. Przewodnik, który dla Ciebie udostępniamy, zawiera informacje, jak w prosty sposób stworzyć własną stronę internetową.

Zobacz, jak właściwie rozpocząć korzystanie z hostingu.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: Wybór projektu WWW

Chcesz stworzyć blog czy sklep internetowy? Dzielić się swoją pasją czy promować w Internecie własny biznes? A może chcesz przenieść istniejącą już stronę na serwer OVH? Aby z sukcesem zrealizować projekt, należy jasno określić swój cel.

Dzięki hostingowi OVH, możesz stworzyć nową stronę internetową lub przenieść istniejącą już stronę.

  • Tworzenie nowej strony internetowej

Jeżeli posiadasz odpowiednią wiedzę w zakresie programowania, możesz sam stworzyć stronę internetową lub skorzystać z gotowych rozwiązań CMS (Content Management System). Pierwsze z podanych rozwiązań wymaga umiejętności technicznych, jednak daje możliwość stworzenia unikalnej strony WWW. Drugie rozwiązanie umożliwia skorzystanie z gotowego projektu strony bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

OVH udostępnia w Panelu klienta narzędzia umożliwiające automatyczną instalację wybranego systemu CMS: WordPress, PrestaShop, Drupal lub Joomla!. Jeżeli nie wiesz, który z systemów CMS wybrać, poniższe zestawienie pomoże Ci podjąć decyzję. Jeżeli OVH nie ma w swojej ofercie systemu CMS, który chcesz wykorzystać, możesz zainstalować go ręcznie na hostingu.

  • Przenoszenie istniejącej już strony na serwer OVH

Przenoszenie strony może okazać się trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy ono świadczonych aktualnie usług, których przerwanie nie jest możliwe. Niniejszy przewodnik opisuje jedynie niektóre z etapów, które należy przeprowadzić w ramach przenoszenia usług. Aby zapoznać się z całym procesem przenoszenia strony internetowej zapraszamy do przeczytania przewodnika zatytułowanego Przenoszenie strony internetowej na serwer OVH.

Etap 2: instalacja strony internetowej

Gdy projekt został już dokładnie określony, jedyne co pozostaje, to umieszczenie go na hostingu. Kolejny etap polega więc na umieszczeniu Twojej strony internetowej w sieci. W tym celu możesz skorzystać z trzech możliwości w zależności od czasu i umiejętności technicznych, którymi dysponujesz w tym zakresie.

W pełni automatyczna instalacja bez tworzenia bazy danych, dla osób nie posiadających wymaganych umiejętności technicznych

Rozwiązanie to wykorzystuje pre-instalowane moduły OVH dostępne w Panelu klienta. Jest to narzędzie umożliwiające prostą i szybką instalację systemu CMS. OVH przeprowadza instalację strony, a następnie przekazuje klientowi dane do logowania.

Aby instalacja modułu OVH była możliwa, upewnij się, że katalog instalacyjny modułu jest pusty (co ma miejsce, jeżeli nie zalogowałeś się jeszcze do Twojej przestrzeni dyskowej). Aby dokonać szybkiej instalacji modułu, zaloguj się do Panelu klienta. Wybierz sekcję Hosting, a następnie nazwę hostingu, który zakupiłeś. W zakładce Moduły wybierz opcję Dodaj moduł.

Dostęp do modułów

Aby rozpocząć instalację modułu, wybierz CMS, który chcesz zainstalować i upewnij się, że pole Instalacja w trybie zaawansowanym nie jest zaznaczone. Następnie kliknij Instalacja.

Teraz należy jedynie czekać na wiadomość e-mail z potwierdzeniem zainstalowania modułu i informacjami dotyczącymi logowania się na stronę. Następnie możesz przeprowadzić poniższe etapy.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących modułów OVH dostępnych z automatyczną instalacją, zapoznaj się z dokumentacją: Instalacja strony za pomocą modułów.

W pełni automatyczna instalacja z przygotowywaniem bazy danych, dla osób nie posiadających wymaganych umiejętności technicznych

Rozwiązanie to wykorzystuje moduły OVH — narzędzie umożliwiające prostą instalację systemu CMS. OVH instaluje stronę dzięki spersonalizowanym informacjom dostarczanym przez klienta (np. personalizacja danych do logowania do CMS). Rozwiązanie to wymaga, aby hosting posiadał co najmniej jedną bazę danych.

Aby instalacja modułu OVH była możliwa, koniecznie upewnij się, że:

  • katalog instalacyjny modułu jest pusty (co ma miejsce, jeżeli nie zalogowałeś się jeszcze do Twojej przestrzeni dyskowej);
  • baza danych została już utworzona na Twoim hostingu (w tym celu wybierz zakładkę Bazy danych, a następnie opcję Stwórz bazę danych).

Aby utworzyć bazę danych, zaloguj się do Panelu klienta.Wybierz sekcję Hosting, a następnie nazwę hostingu, który zakupiłeś. W zakładce Bazy danych wybierz opcję Stwórz bazę danych. Uzupełnij wymagane informacje, a następnie zaczekaj na zakończenie instalacji.

Dostęp do modułów OVH

Gdy baza danych została już utworzona, wybierz zakładkę Moduły, by przeprowadzić instalację modułu, a następnie wybierz opcję Dodaj moduł. Wybierz CMS, który chcesz zainstalować i upewnij się, że pole Instalacja w trybie zaawansowanym nie jest zaznaczone, następnie wybierz opcję Instalacja.

Dostęp do modułów OVH

Wpisz wymagane informacje aż do rozpoczęcia instalacji modułu. Teraz należy jedynie czekać na wiadomość e-mail z potwierdzeniem instalacji, a następnie przeprowadzić wskazane poniżej etapy.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących modułów OVH dostępnych za pomocą 1 kliknięcia, zapoznaj się z dokumentacją: Instalacja strony za pomocą modułów.

Konfiguracja ręczna, wymagane umiejętności techniczne

Rozwiązanie to stosowane jest w przypadku tworzenia lub przenoszenia strony internetowej bez wykorzystywania modułów OVH. Konieczne jest posiadanie plików strony internetowej, którą chcesz zainstalować. Należy zalogować się ręcznie do przestrzeni dyskowej, aby wgrać pliki strony internetowej, a następnie, o ile to możliwe, połączyć ją z uprzednio utworzoną bazą danych.

Biorąc pod uwagę, że strony internetowe mogą się w znaczącym stopniu od siebie różnić, nie ma uniwersalnego sposobu postępowania, jednak możemy pokierować Cię w zakresie hostingu OVH przy użyciu naszej dokumentacji: Umieszczanie strony w sieci oraz Przenoszenie strony na serwer OVH, o ile jest on wykorzystywany. Gdy strona zostanie już ręcznie zainstalowana na hostingu, przeprowadź wskazane poniżej etapy.

Etap 3: tworzenie adresów e-mail

Możesz pominąć ten etap, jeżeli nie chcesz korzystać z adresów e-mail wchodzących w skład Twojego pakietu hostingowego. Aby stworzyć jeden lub kilka adresów e-mail, upewnij się najpierw, że jesteś zalogowany do Panelu klienta.Wybierz sekcję E-maile, a następnie nazwę hostingu, który zakupiłeś. Następnie w zakładce E-maile wybierz opcję Załóż adres e-mail.

Załóż adres e-mail

Wpisz wymagane informacje aż do utworzenia adresu e-mail. Powtórz ten etap, aby utworzyć większą liczbę adresów. Jeżeli jesteś w trakcie przenoszenia Twoich adresów e-mail na serwer OVH, skorzystaj z naszego narzędzia [OVH Mail Migrator] (https://omm.ovh.net/){.external}, które pomoże Ci wykonać wszystkie kroki.

Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji dotyczących tworzenia adresu e-mail lub przenoszenia usług do OVH, zapoznaj się z dokumentacją: Tworzenie konta e-mail oraz Przenoszenie strony na serwer OVH, o ile jest on wykorzystywany.

Etap 4: weryfikacja lub modyfikacja konfiguracji domeny

Na tym etapie hosting OVH powinien być już zainstalowany, a adresy e-mail utworzone. Możliwe, że adresy te nie są jeszcze funkcjonalne, jeżeli konfiguracja nazwy domeny nie jest prawidłowa. Konfiguracja ta powiązana jest z rekordami DNS, które gwarantują dostępność strony internetowej i odbiór wiadomości wysyłanych na Twoje adresy e-mail w nazwie domeny.

Na przykład osoby odwiedzające Twoją stronę internetową wpisują do przeglądarki adres Twojej strony (Twoją nazwę domeny). W tym momencie następuje rozpoznawanie nazw DNS. Jest to proces umożliwiający przypisanie nazwy domeny do serwera, na którym znajduje się Twoja strona internetowa. Korelacja ta możliwa jest dzięki informacjom wskazanym w strefie DNS: jest to rodzaj katalogu, w którym zarejestrowana została konfiguracja Twojej domeny.

Jeżeli zakupiłeś nazwę domeny wraz z hostingiem OVH i nie dokonałeś żadnej modyfikacji w strefie DNS z Panelu klienta OVH, możesz przejść do kolejnego etapu. W przeciwnym wypadku, lub jeżeli nie masz całkowitej pewności co do wykonywanych działań, zalecamy pozostanie na obecnym etapie.

Typy rekordów DNS w OVH

Istnieje wiele rekordów DNS dostępnych w OVH. Skupimy się w szczególności na dwóch z nich — tych, które zagwarantują dostępność Twojej strony internetowej i otrzymywanie wiadomości wysłanych na Twoje adresy e-mail.

  • Rekord A, dla strony internetowej

Aby sprawdzić rekord A, którego należy użyć w strefie DNS Twojej domeny, zaloguj się do Panelu klienta.Wybierz sekcję Hosting, a następnie nazwę hostingu, który zakupiłeś. Następnie w zakładce Informacje ogólne odszukaj adres IP, który znajduje się obok IPv4.

Zmień rekord A

  • Rekordy MX, dla adresów e-mail

Aby sprawdzić rekordy MX, których należy użyć w strefie Twojej domeny, zaloguj się do Panelu klienta.Wybierz sekcję E-maile, a następnie nazwę hostingu, który zakupiłeś. Następnie w zakładce Informacje ogólne odszukaj informacje, które znajdują się obok Rekordów MX. Rekordy te mogą różnić się w zależności od filtra DNS, który postanowiłeś zastosować.

Zmień rekordy MX

Sprawdzanie lub modyfikowanie rekordów DNS

Teraz, gdy znasz już typy rekordów powiązane z Twoim hostingiem OVH, należy je sprawdzić lub zmienić, jeżeli to konieczne. Czynności, które należy przeprowadzić zależą od projektu, który realizujesz.

  • Zakup domeny wraz z hostingiem OVH

Konfiguracja Twojej domeny jest już prawidłowa. Przejdź do następnego etapu. Jeżeli natomiast dokonałeś zmian w Panelu klienta w strefie DNS Twojej domeny, może okazać się, że konfiguracja jest nieprawidłowa.

Aby uzyskać dostęp do strefy DNS Twojej domeny OVH wybierz sekcję Domeny Kliknij nazwę danej domeny. Następnie w zakładce Strefa DNS sprawdź i zmodyfikuj niezbędne informacje.

  • Domena nie korzystająca ze strefy DNS OVH

Sprawdź strefę DNS Twojej domeny u usługodawcy, który nią zarządza. Jeżeli to konieczne, zmodyfikuje niezbędne informacje.

  • Przenoszenie usług (stron internetowych i adresów e-mail) na serwer OVH

W takim przypadku zmiany wprowadzone w DNS mogą spowodować brak dostępności usług, jeżeli są przeprowadzane w nieodpowiednim momencie. Zgodnie z różnymi etapami opisanymi w dokumentacji Przenoszenie strony na serwer OVH, zmiana serwerów DNS domeny powinna odbywać się na końcu procesu.

Zmiana w strefie DNS staje się widoczna po czasie wynoszącym od 4 do maksymalnie 24 godzin.

Etap 5: personalizacja strony internetowej

Twoja strona jest już dostępna. Możesz pominąć ten etap, jeżeli przeniosłeś istniejącą stronę, która została już spersonalizowana! Jednak w przypadku gdy zainstalowałeś nową stronę internetową, na przykład za pomocą naszych modułów, możesz ją spersonalizować zmieniając jej tytuł i publikując Twoje pierwsze treści.

Jeżeli chcesz otrzymać pomoc w zakresie funkcjonalności Twojej strony, zachęcamy do zapoznania się ze stroną jej wydawcy, na której znajdziesz przydatną dokumentację.

Etap 6: korzystanie z adresów e-mail

Możesz już korzystać z adresów e-mail. W tym celu OVH udostępnia aplikację internetową (Webmail): RoundCube. Jest ona dostępna pod adresem https://mail.ovh.net/, gdzie uzyskasz informacje dotyczące danych do logowania na pocztę e-mail utworzoną na serwerze. Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji odnośnie korzystania z RoundCube, zapoznaj się z naszym przewodnikiem: Korzystanie z RoundCube. Jeżeli chcesz skonfigurować adres e-mail na komputerze lub urządzeniu mobilnym (np. na smartphonie lub tablecie), zapoznaj się z dokumentacją dostępną na poniższej stronie: https://docs.ovh.com/pl/emails/.

Sprawdź również

Przenoszenie strony na serwer OVH

Umieszczanie strony w sieci

Instalacja strony z modułu OVH

Tworzenie konta e-mail

Korzystanie z RoundCube

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).