Przeniesienie strony WWW i kont e-mail do OVHcloud

Dowiedz się, jak migrować Twoją stronę WWW, konta e-mail i domenę do OVHcloud bez przerwy w dostępności usług

Ostatnia aktualizacja z dnia 2022-11-24

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik prezentuje działania, które należy przeprowadzić, aby przenieść całą stronę WWW, domenę i konta e-mail do OVHcloud bez przerwy w dostępności usług.

OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji usługi, których konfiguracja, zarządzanie i odpowiedzialność spoczywa na Ciebie. W związku z tym należy zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Oddajemy w Twojej ręce niniejszy przewodnik, którego celem jest pomoc w jak najlepszym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego usługodawcy. Niestety firma OVHcloud nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji "Idź dalej" niniejszego przewodnika.

Wymagania początkowe

 • Dostęp do interfejsu zarządzania domeną (domena musi istnieć ponad 60 dni).
 • Dostęp do strefy DNS (Domain Name System) domeny
 • Dostęp do plików i bazy danych na Twojej stronie WWW u Twojego aktualnego dostawcy.
 • Posiadanie danych dostępowych (użytkownika, hasła, serwera) dla aktualnych adresów e-mail
 • Dostęp do Panelu klienta OVHcloud

W praktyce

Instrukcje zawarte w tym przewodniku odnoszą się do kilku produktów z usług WWW Cloud. Zalecamy zapoznanie się z poniższymi krokami przed, aby rozpocząć migrację Twoich usług.

Przeniesienie strony WWW i kont e-mail do OVHcloud bez przerwy w działaniu usługi wymaga zastosowania określonej procedury w 10 krokach:

Zgodnie z tymi 10 krokami w kolejności, nie będziesz miał przerwy w dostępie do Twojej strony WWW ani do otrzymywania nowych wiadomości e-mail.

W zależności od operatora, dostawcy hostingu lub dostawcy usług e-mail, możliwe jest jednak, że odcinają oni dostęp do Twoich starych usług, jeśli stwierdzą, że Twoja domena nie jest już skonfigurowana w ramach infrastruktury.
W takim przypadku może wystąpić przerwa w działaniu usługi.

W przypadku wystąpienia takiej przerwy przewodnik ten jest tak skonstruowany, aby zminimalizować czas jej trwania.

Etap 1: zamów hosting i konta e-mail w OVHcloud

Kilka ofert hostingu OVHcloud zawiera ofertę e-mail "MX Plan". Ta oferta e-mail pozwala na tworzenie kont e-mail z przestrzenią dyskową do 5 GB dla każdego konta. Wybierz spośród poniższych pakietów hostingowych w zależności od wersji PHP, wersji SQL, liczby kont e-mail, których potrzebujesz oraz rozmiaru Twojej strony, którą chcesz przenieść:

 • Hosting Perso z 10 adresów e-mail "MX Plan"
 • Hosting Pro z 100 adresów e-mail "MX Plan"
 • Hosting Performance z 1000 adresów e-mail "MX Plan". Oferta jest podzielona na 4 "podoferty".
 • Hosting Cloud Web z 200 adresów e-mail "MX Plan". Ta oferta jest używana przez programistów aplikacji.

Po wybraniu oferty hostingu, jeśli nie jesteś jeszcze klientem OVHcloud, kliknij przycisk Zamów na powyższych stronach handlowych. Postępuj zgodnie z kolejnymi poleceniami *bez konieczności przenoszenia domeny.

Zamówienie można złożyć w Panelu klienta OVHcloud. Po zalogowaniu kliknij pozycję Web Cloud, następnie kliknij przycisk Zamów w lewym górnym rogu, a następnie kliknij Hosting. Przejdź przez kolejne etapy zamówienia bez konieczności transferu domeny.

Po zatwierdzeniu płatności rozpocznie się instalacja hostingu. Na adres e-mail do kontaktu zostanie wysłana wiadomość. Identyfikatory dostępu do przestrzeni dyskowej FTP (File Transfert Protocol) Twojego hostingu WWW.

OVHcloud poza ofertą "MX Plan" proponuje również inne usługi e-mail. Możesz na przykład połączyć konta e-mail "MX Plan" z adresami "Email-Pro" i/lub kontami "Exchange".

Etap 2: utworzyć i wstępnie skonfigurować strefę DNS dla Twojej domeny w OVHcloud

Po utworzeniu hostingu zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, następnie utwórz strefę DNS dla Twojej domeny bez wpisywania jej na listę "www". Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym tworzenia strefy DNS w OVHcloud.

Po utworzeniu strefy DNS zaloguj się do jej zarządzania, korzystając z naszego przewodnika "Edycja strefy DNS OVHcloud". Jeśli nie są obecne, wprowadź następujące wpisy:

 • Twoja domena bez "www", do celu typu "MX": "mx1.mail.ovh.net.".
 • Twoja domena bez "www", do celu typu "MX": "mx2.mail.ovh.net.".
 • Twoja domena bez "www", do celu typu "MX": "mx3.mail.ovh.net.".
 • Twoja domena bez "www" na adres IP "A" na hostingu OVHcloud. Aby uzyskać poprawny adres IP, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym adresów IP IP różnych klastrów hostingowych.
 • Twoja domena z z "www", do Twojej domeny bez "www", przy użyciu wpisu typu "CNAME".

Przykład: W przypadku domeny "domain.tld" należy podać następujący tekst:

hosting

Zapisz dwie wartości docelowe pierwszych dwóch wpisów typu "NS". Zostaną one wykorzystane podczas etap 9 niniejszego przewodnika.

Wartości te odpowiadają serwerom DNS przypisanym do tej strefy DNS dla Twojej domeny.

Etap 3: pobrać pełną kopię zapasową Twojej strony WWW

Pobierz zawartość przestrzeni dyskowej FTP Twojego aktualnego hostingu, a także kopię zapasową bazy danych, jeśli Twoja strona WWW używa bazy.

Operacje te wykonywane są wyłącznie na dotychczasowym hostingu. Skontaktuj się z nim, jeśli masz trudności z pobraniem pełnej kopii zapasowej Twojej strony WWW.

Etap 4: zaimportować kopię zapasową Twojej strony WWW do hostingu OVHcloud

Aby zaimportować kopię zapasową przestrzeni dyskowej FTP poprzedniego dostawcy, zaloguj się do przestrzeni FTP Twojego hostingu OVHcloud i przesłać kopię zapasową do katalogu głównego "www" (lub innego katalogu głównego, który wcześniej utworzyłeś).

Zalecamy użycie programu FileZilla do pobrania kopii zapasowej FTP z Twojego hostingu.

Jeśli Twój plik kopii zapasowej jest skompresowany (zaznaczony), rozpakuj go na komputerze przed przesłaniem plików na hosting OVHcloud.

Do tworzenia kopii zapasowej bazy danych utwórz nową bazę danych, a następnie zaimportuj kopię zapasową do nowej bazy danych.

OVHcloud oferuje serwery baz danych CloudDB. Jeśli chcesz korzystać z tej oferty na swojej stronie internetowej, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą tego produktu na naszej stronie https://docs.ovh.com/pl/clouddb/.

Połącz następnie bazę danych OVHcloud z plikiem konfiguracyjnym Twojej strony WWW dostępnym w przestrzeni dyskowej FTP Twojego hostingu OVHcloud. W tym celu zastąp dane do logowania do starej bazy danych informacjami pochodzącymi z nowej bazy danych OVHcloud. Dane te znajdują się w pliku "konfiguracja/połączenie z bazą danych" Twojej strony WWW.

Aby połączyć nową bazę danych, jeśli korzystasz z Content Management System (CMS), takiego jak WordPress, Joomla!, Drupal lub PrestaShop, znajdziesz informacje dotyczące plików konfiguracyjnych w pliku konfiguracyjnym w etap 4 w przewodniku "zmiana hasła do bazy danych".

Zarządzaj zewnętrzną domeną na hostingu OVHcloud za pomocą naszego przewodnika "zarządzanie stronami podpiętymi w opcji MultiSite". Proszę podać nazwę katalogu głównego wybranego na początku etap 4. Przypominamy, że jest to folder, w którym umieściłeś pliki na przestrzeni FTP.

Realizacja tej operacji jest kluczowa, Twoja strona WWW nie będzie się wyświetlała, dopóki nie podasz odpowiednich informacji. Przestrzegaj w szczególności składni wpisu DNS "TXT".

Ponieważ Twoja domena nie jest jeszcze zarejestrowana w OVHcloud, dodaj wpis DNS typu "TXT" z "tokenem OVHcontrol" i zmień wskazanie typu "A" Twojej domeny. Dotyczy to bezpośrednio w strefie DNS, która aktywuje Twoją domenę u obecnego operatora.

Zrób to samo dla subdomeny z www.

Skontaktuj się z aktualnym menedżerem strefy DNS, aby przeprowadzić operację.

Przykład: dla domeny "domain.tld":

hosting

Zmiana wpisów DNS "A", "CNAME" i "TXT" musi zostać wykonana przez aktualnego dostawcę DNS Twojej domeny. Czas propagacji wynosi maksymalnie 4-24 godzin, zanim stanie się w pełni skuteczny.

Po propagacji DNS stroną, która będzie się wyświetlać z Twoją domeną, będzie strona zainstalowana w OVHcloud.

Etap 5: stwórz konta e-mail w identyczny sposób w OVHcloud

Skorzystaj z naszego przewodnika dotyczącego tworzenia kont e-mail "MX Plan" i przypisz do konta e-mail hostowane u Twojego dostawcy.

Jeśli wybrałeś rozwiązanie "Email Pro" lub "Exchange", zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą tworzenia kont e-mail:

Etap 6: zadeklarować serwery e-mail OVHcloud w strefie DNS domeny

Etap ten polega na zmianie serwerów e-mail "MX" w strefie DNS domeny. W rezultacie otrzymasz nowe e-maile z nowych adresów e-mail OVHcloud.

Zastąp (bez pozostawiania starych wpisów), u Twojego dostawcy, stare wpisy "MX" następującymi trzema wpisami:

 • Twoja domena (bez "www") do celu typu "MX": "mx1.mail.ovh.net. ".
 • Twoja domena (bez "www") do celu typu "MX": "mx2.mail.ovh.net. ".
 • Twoja domena (bez "www") do celu typu "MX": "mx3.mail.ovh.net. ".

Zmiana serwerów "MX" realizowana jest u aktualnego operatora DNS Twojej domeny. Czas propagacji wynosi od 4 do 24 godzin, zanim zostanie w pełni zrealizowana.
Oznacza to, że podczas propagacji DNS zmiany Twoje e-maile będą odejmowane coraz częściej na dotychczasowych kontach e-mail i coraz częściej na nowych kontach e-mail OVHcloud.
Po zakończeniu propagacji wszystkie nowe e-maile zostaną odebrane na Twoje konta e-mail OVHcloud.

Zalecamy zmianę wpisów "MX" przed, aby wykonać migrację zawartości kont e-mail. Dzięki tej metodzie unikasz ponownej migracji niektórych e-maili otrzymanych na poprzednich kontach e-mail podczas propagacji DNS.

Etap 7: przenieść zawartość poprzednich kont e-mail do nowych adresów e-mail OVHcloud

Po propagacji DNS, wszystkie nowe e-maile są otrzymywane z nowych adresów e-mail. Twoje stare e e-maile są zawsze zapisane na Twoim starym serwerze e-mail.

Aby przenieść zawartość poprzednich kont, masz do wyboru dwie opcje.

Wariant 1: użyj naszego narzędzia OVH Mail Migrator (OMM), które pozwala na skopiowanie zawartości kont e-mail zarejestrowanych u dotychczasowego operatora do kont stworzonych w OVHcloud. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem "Przeniesienie kont e-mail poprzez OVH Mail Migrator".

Zalecamy nie używać Typ serwera POP w części Konto źródłowe. Protokół usuwa e-maile ze starego serwera i wysyła je do docelowego serwera OVHcloud. Nie będziesz już mógł porównać zawartości starego adresu i nowego konta e-mail.

W części Konto docelowe wprowadź tylko adres e-mail OVHcloud i przypisane do niego hasło. Pozostawiając Typ serwera w Hosted by OVH (Autodetect).

Po zakończeniu migracji zaloguj się na Twój adres e-mail OVHcloud przy użyciu webmail OVHcloud, aby sprawdzić, czy wszystkie Twoje e-maile są obecne w nowym koncie.

Powtórz operację dla wszystkich Twoich kont e-mail.

Musisz posiadać identyfikatory dostępu dla wszystkich Twoich starych kont e-mail oraz nazwę serwera e-mail dotychczasowego operatora, aby móc przeprowadzić tę operację.

Jeśli Twoje adresy e-mail są skonfigurowane w POP bez zatrzymywania kopii e-maili na starym serwerze e-mail lub jeśli posiadasz na swoich urządzeniach wiadomości e-mail zapisane "lokalnie", będzie można zrealizować tylko opcja 2.

Wariant 2: wykonaj kopię zapasową zawartości Twoich kont e-mail przy użyciu programu pocztowego (Outlook, Mail dla Mac,...), ponownie skonfiguruj program pocztowy i zaimportuj kopię zapasową na nowy adres e-mail OVHcloud.

Etap 8: konfiguruj ponownie programy pocztowe

Po zakończeniu migracji Twoich poprzednich kont e-mail do OVHcloud możesz ponownie skonfigurować Twoje oprogramowanie poczty elektronicznej, korzystając ze wszystkich naszych przewodników.

Dla kont e-mail "MX Plan":

 • Wszystkie parametry konfiguracji znajdziesz w naszym przewodniku "Informacje ogólne na temat e-maili MX Plan". Znajdziesz tam również linki do przewodników dotyczących konfiguracji dla głównych programów pocztowych.

Dla kont "Email-Pro":

Dla kont e-mail "Exchange":

 • Wszystkie nasze przewodniki dotyczące konfiguracji znajdują się w sekcjach Konfiguracja Exchange na komputerze oraz Konfiguracja Exchange na smartphonie dokumentacja dotycząca oferty Exchange.

Etap 9: zastąpienie aktywnych serwerów DNS Twojej domeny serwerami OVHcloud

Strefa DNS wstępnie skonfigurowana podczas etap 2 nie została jeszcze zastosowana do Twojej domeny.

Zastąp aktualne serwery DNS Twojej domeny dwoma serwerami DNS zadeklarowanymi w strefie DNS OVHcloud.

Zmiana serwerów DNS musi zostać wykonana z aktualnego operatora domeny. Czas propagacji wynosi od 24 do 48 godzin, zanim zostanie w pełni wykonana.

Etap 10: przenieść domenę do OVHcloud

Po zakończeniu propagacji DNS przetestuj Twoją stronę WWW i sprawdź wysyłkę i odbiór e-maili z Twoich kont e-mail. Jeśli wszystko jest w porządku, odblokuj domenę i pobierz jej "kod transferu", "EPP" lub "AuthCode" z dotychczasowego operatora.

Przenieś domenę w naszym przewodniku dotyczącym transferu domeny do OVHcloud.

Po zakończeniu transferu danych i usług zrezygnuj ze starych usług u poprzedniego dostawcy.

Sprawdź również

Informacje ogólne na temat e-maili na hostingu.

Informacje ogólne na temat serwerów DNS.

Tworzenie konta e-mail na hostingu.

Import bazy danych MySQL

Zarządzanie bazą danych na hostingu.

W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój, etc.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.

Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i użytkowania Twoich rozwiązań OVHcloud, zapoznaj się z naszymi ofertami pomocy.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).