Przeniesienie strony WWW i kont e-mail do OVH

Dowiedz się, jak migrować stronę WWW oraz konta e-mail do OVH bez przerwy dostępie do usług

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-08

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik prezentuje poszczególne etapy migracji strony WWW, jednej lub kilku baz danych oraz kont e-mail z dowolnej platformy do OVH. Procedura migracji może być inna, jeśli chcesz dokonać migracji bez przerwy w dostępności wymienionych wyżej usług.

Dowiedz się, jak migrować Twoją stronę WWW oraz konta e-mail do OVH bez przerwy w dostępności tych usług.

Wymagania początkowe

 • Możliwość zarządzania domeną
 • Dostęp do plików strony WWW
 • Dostęp do bazy danych strony WWW
 • Posiadanie danych dostępowych umożliwiających zalogowanie się do aktualnych kont e-mail (nazwa użytkownika, hasło, serwery)
 • Dostęp do Panelu klienta OVH

W praktyce

Przeniesienie strony WWW i kont e-mail do OVH wymaga zastosowania odpowiedniej procedury. Procedura jest podzielona na kilka etapów.

Etapy Opis
Zamówienie hostingu Hosting umożliwia umieszczenie Twojej strony WWW oraz kont e-mail na serwerze.
Przeniesienie strony WWW Po wykonaniu kopii zapasowej kompletnej strony WWW będziesz mógł ją przenieść na nowy hosting OVH.
Przeniesienie kont e-mail Po założeniu Twoich kont e-mail na hostingu OVH, z użyciem tych samych adresów co u dotychczasowego operatora, będziesz mógł przenieść ich zawartość do OVH.
Zmiana konfiguracji DNS domeny Po zmianie konfiguracji domeny, domena będzie używała hostingu OVH (dla Twojej strony WWW i kont e-mail) zamiast hostingu poprzedniego operatora.
Transfer domeny Jako rejestratora Twojej domeny wybierz OVH.

Kolejność etapów wymienionych powyżej może się różnić w zależności od operatorem, u którego pierwotnie zarejestrowałeś Twoją domenę.

Niektórzy rejestratorzy usuwają konfigurację DNS domeny w momencie otrzymania wniosku o jej transfer do innego operatora.

W rezultacie Twoja domena staje się niedostępna, podobnie jak zależne od niej usługi, takie jak Twoja strona WWW oraz konta e-mail. Rekomendujemy, aby skontaktować się z operatorem, u którego zarejestrowana jest Twoja domena i sprawdzić, jaka jest jego polityka w przypadku transferu domeny.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia opisanej powyżej sytuacji, dostępne są dwie możliwości:

 • migracja bez przerwy w dostępności usług;
 • migracja z możliwą przerwą w dostępności usług.

Migracja bez przerwy w dostępności usług

Etap 1: zamówienie hostingu w OVH

Zamów hosting na stronie OVH. W procesie zamówienia podaj nazwę domeny, która będzie korzystać z hostingu. Na tym etapie nie składaj zamówienia na transfer Twojej domeny, zrobisz to później. Po zaksięgowaniu Twojej płatności OVH rozpocznie proces instalacji hostingu. Otrzymasz e-mail potwierdzający zakończenie instalacji.

Etap 2: przeniesienie Twojej strony WWW

Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Wykonaj kopię zapasową strony WWW. Kopia musi obejmować całość Twojej strony, łącznie z plikami i bazą danych. Kompletna kopia zapasowa jest kluczowa dla poprawnej migracji Twojej strony WWW do OVH.
2 Opublikuj Twoją stronę WWW przeniesioną na hosting OVH Zaloguj się do przestrzeni FTP, aby importować do niej pliki z Twojej strony WWW. Umieść je w folderze WWW. Dane do logowania do FTP otrzymasz w e-mailu informującym o instalacji hostingu.
3 Utworzenie bazy danych OVH Jeśli Twoja strona działa w oparciu o bazę danych powinieneś stworzyć nową bazę na hostingu OVH, korzystając z Panelu klienta.
4 Importuj dane z bazy Importuj kopię Twojej bazy danych, korzystając z narzędzia OVH udostępnionego w Panelu klienta.
5 Powiąż nową bazę ze stroną WWW Dane dostępowe do starej bazy danych są w dalszym ciągu zawarte w pliku konfiguracyjnym Twojej strony WWW. Zmodyfikuj ten plik przez FTP OVH, wprowadzając dane dostępowe do bazy danych utworzonej w OVH.

Ponieważ konfiguracja Twojej domeny nie została zmieniona, hosting używany do wyświetlania Twojej strony WWW to w dalszym ciągu hosting dotychczasowego operatora.

Etap 3: odtworzenie adresów e-mail

Po przeniesieniu strony WWW stwórz w OVH konta e-mail, używając tych samych adresów, z których korzystałeś u dotychczasowego operatora. Konta muszą mieć taką samą nazwę. W Panelu klienta, wybierz sekcję E-maile, następnie wybierz hosting, który zamówiłeś (oznaczony taką samą nazwą, co Twoja domena). Przejdź kolejne etapy tworzenia kont, klikając na przycisk Załóż adres e-mail.

Ponieważ konfiguracja Twojej domeny nie została zmieniona, nowe wiadomości spływają w dalszym ciągu do skrzynki odbiorczej kont utworzonych u dotychczasowego operatora. W dalszym ciągu używaj ich do wysyłania e-maili.

Etap 4: zmiana konfiguracji Twojej domeny

Po przeprowadzeniu migracji strony WWW i odtworzeniu kont e-mail na hostingu OVH należy zmodyfikować konfigurację Twojej domeny. Modyfikacja ta polega na zamianie serwerów DNS domeny na serwery OVH (stosowna informacja jest wysłana e-mailem oraz zamieszczona w Panelu klienta). Powyższe operacje mają dwa cele:

 • powiązanie Twojej domeny z rozwiązaniami OVH: Twój hosting OVH będzie używany do wyświetlania Twojej strony WWW i nowe wiadomości e-mail będą spływały na konta utworzone w OVH;
 • brak przerwy w dostępności usług: nawet jeśli dotychczasowy operator usuwa swoją konfigurację DNS, kiedy przenosisz domenę do OVH, nie spowoduje to przerwy w dostępności usług, gdyż używasz już konfiguracji OVH.

Zmiana serwerów DNS realizowana jest u dotychczasowego rejestratora domeny, a efekty tej zmiany staną się widoczne po upływie 24-48 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Etap 5: migracja zawartości Twoich kont e-mail

Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Przeprowadź migrację zawartości Twoich kont e-mail do OVH Skorzystaj z narzędzia OVH Mail Migrator (OMM), które pozwoli Ci skopiować zawartość kont e-mail posiadanych u dotychczasowego operatora i przenieść ją do kont stworzonych w OVH.
2 Zacznij używać Twoich kont e-mail OVH oferuje dostęp do Twoich kont e-mail poprzez aplikację Webmail. Jeśli korzystasz z klienta poczty typu Outlook, przeprowadź jego ponowną konfigurację, wskazując serwery OVH zamiast serwerów poprzedniego operatora.

Etap 6: migracja domeny do OVH

Na koniec pozostaje Ci przeprowadzenie transferu domeny do OVH. Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Odblokuj domenę. Jeśli domena jest zablokowana, nie można jej przenieść do innego operatora. Dlatego konieczne jest jej wcześniejsze odblokowanie u dotychczasowego rejestratora.
2 Uzyskaj kod transferu Kod transferu (authinfo) uzyskasz od dotychczasowego rejestratora po odblokowaniu Twojej domeny.
3 Zamów transfer domeny do OVH. Zamów transfer domeny, korzystając ze strony OVH. Konieczne jest podanie uzyskanego wcześniej kodu transferu.
4 Opłać zamówienie. Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty, OVH rozpocznie transfer Twojej domeny.
5 Potwierdź lub zaczekaj na potwierdzenie transferu. Etap ten może przebiegać różnie w zależności od rozszerzenia Twojej domeny. Jeśli wymagane jest potwierdzenie, otrzymasz stosowną wiadomość e-mailem. Będzie ona zawierała opis procedury, zgodnie z którą należy postępować. Kolejne etapy procedury doprowadzą Cię do potwierdzenia transferu.

Zakończenie procedury transferu oznacza, że Twoja strona WWW, Twoje konta e-mail oraz Twoja domena zostały przeniesione bez przerwy w dostępności usług.

Migracja z prawdopodobną przerwą w dostępności usług

Etap 1: zamów transfer i hosting Twoich usług w OVH

Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Odblokuj domenę. Jeśli domena jest zablokowana, nie można jej przenieść do innego operatora. Dlatego konieczne jest jej wcześniejsze odblokowanie u dotychczasowego rejestratora.
2 Uzyskaj kod transferu Kod transferu (authinfo) uzyskasz od dotychczasowego rejestratora po odblokowaniu Twojej domeny.
3 Złóż zamówienie w OVH. Złóż zamówienie na transfer domeny i hosting, korzystając ze strony OVH. Konieczne jest podanie uzyskanego wcześniej kodu transferu. Wybierając serwery DNS, wskaż serwery Twojego dotychczasowego operatora.
4 Opłać zamówienie. Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty OVH rozpocznie transfer Twojej domeny oraz instalację Twojego hostingu. W zależności od polityki prowadzonej przez dotychczasowego rejestratora Twojej domeny, konfiguracja DNS może zostać usunięta, co spowoduje niedostępność wszystkich usług powiązanych z domeną, w szczególności stron WWW i kont e-mail.
5 Potwierdź lub zaczekaj na potwierdzenie transferu. Etap ten może przebiegać różnie w zależności od rozszerzenia Twojej domeny. Jeśli wymagane jest potwierdzenie, otrzymasz stosowną wiadomość e-mailem. Będzie ona zawierała opis procedury, zgodnie z którą należy postępować. Kolejne etapy procedury doprowadzą Cię do potwierdzenia transferu.

Etap 2: przeniesienie Twojej strony WWW

Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Wykonaj kopię zapasową strony WWW. Kopia musi obejmować całość Twojej strony, łącznie z plikami i bazą danych. Kompletna kopia zapasowa jest kluczowa dla poprawnej migracji Twojej strony WWW do OVH.
2 Opublikuj stronę WWW w sieci, korzystając z hostingu OVH. Zaloguj się do przestrzeni FTP, aby importować do niej pliki z Twojej strony WWW. Umieść je w folderze WWW. Dane do logowania do FTP otrzymasz w e-mailu informującym o instalacji hostingu.
3 Utworzenie bazy danych OVH Jeśli Twoja strona działa w oparciu o bazę danych powinieneś stworzyć nową bazę na hostingu OVH, korzystając z Panelu klienta.
4 Importuj dane z bazy Importuj kopię Twojej bazy danych, korzystając z narzędzia OVH udostępnionego w Panelu klienta.
5 Powiąż nową bazę ze stroną WWW Dane dostępowe do starej bazy danych są w dalszym ciągu zawarte w pliku konfiguracyjnym Twojej strony WWW. Zmodyfikuj ten plik przez FTP OVH, wprowadzając dane dostępowe do bazy danych utworzonej w OVH.

Ponieważ konfiguracja Twojej domeny nie została zmieniona, hosting używany do wyświetlania Twojej strony WWW to w dalszym ciągu hosting dotychczasowego operatora, o ile konfiguracja DNS w wciąż jest aktywna.

Etap 3: odtworzenie adresów e-mail

Po zakończeniu transferu Twojej domeny otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że konto e-mail powiązane z Twoim hostingiem zostało zainstalowane. Teraz stwórz w OVH konta e-mail, używając tych samych adresów, z których korzystałeś u dotychczasowego operatora (konta muszą mieć taką samą nazwę). W Panelu klienta, wybierz sekcję E-maile, następnie wybierz hosting, który zamówiłeś (oznaczony taką samą nazwą, co Twoja domena). Przejdź kolejne etapy tworzenia kont, klikając na przycisk Załóż adres e-mail.

Ponieważ konfiguracja Twojej domeny nie została zmieniona, nowe e-maile spływają na konta e-mail utworzone u Twojego dotychczasowego operatora, o ile konfiguracja DNS jest wciąż aktywna. W dalszym ciągu używaj ich do wysyłania e-maili.

Etap 4: zmiana konfiguracji Twojej domeny

Po przeprowadzeniu migracji strony WWW, utworzeniu kont e-mail i przeniesieniu domeny do OVH należy zmodyfikować konfigurację domeny. Modyfikacja ta polega na zamianie serwerów DNS Twojej domeny na serwery OVH.

Modyfikacji dokonaj w Panelu klienta. Pomocna w tym procesie może być dokumentacja Informacje na temat serwerów DNS.

Istnieje kilka możliwych efektów tej operacji:

 • powiązanie Twojej domeny z rozwiązaniami OVH: Twój hosting OVH będzie używany do wyświetlania Twojej strony WWW i nowe wiadomości e-mail będą spływały na konta utworzone w OVH;
 • przywrócenie dostępności usług: nawet jeśli dotychczasowy operator usunął swoją konfigurację DNS, kiedy przeniosłeś domenę do OVH, po zmianie serwerów DNS usługi ponownie będą dostępne.

Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 24-48 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

Etap 5: migracja zawartości Twoich kont e-mail

Etap ten obejmuje kilka kroków.

Kroki Opis Szczegóły
1 Przeprowadź migrację zawartości Twoich kont e-mail do OVH Skorzystaj z narzędzia OVH Mail Migrator (OMM), które pozwoli Ci skopiować zawartość kont e-mail zarejestrowanych u dotychczasowego operatora i przenieść ją do kont stworzonych w OVH.
2 Zacznij używać Twoich kont e-mail OVH oferuje dostęp do Twoich kont e-mail poprzez aplikację Webmail. Jeśli korzystasz z klienta poczty typu Outlook, przeprowadź jego ponowną konfigurację, wskazując serwery OVH zamiast serwerów poprzedniego operatora.

Twoja strona WWW, konta e-mail oraz domena zostały przeniesione do OVH!

Sprawdź również

Informacje o kontach e-mail

Informacje na temat serwerów DNS

Tworzenie kont e-mail

Importowanie bazy danych MySQL

Zarządzanie bazą danych z poziomu hostingu

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).