Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie bazy danych na hostingu

Dowiedz się, jak utworzyć bazę danych na hostingu

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-06-20

Wprowadzenie

Baza danych (z ang.database lub w skrócie „DB”) umożliwia przechowywanie elementów dynamicznych, takich jak komentarze czy artykuły. Bazy danych są obecnie wykorzystywane przez niemal wszystkie systemy zarządzania treścią (Content Management System lub CMS), takie jak WordPress czy Joomla!.

Dowiedz się, jak utworzyć bazę danych na hostingu OVH.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: zarządzanie bazami danych na hostingu

Przed rozpoczęciem operacji zaloguj się do Panelu klienta, kliknij Hosting na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz nazwę odpowiedniego hostingu. Teraz przejdź do zakładki Bazy danych.

Tabela, która się wyświetla zawiera listę wszystkich baz danych utworzonych w ramach Twojego pakietu hostingowego.

zakładanie bazy danych ovh

Etap 2: tworzenie bazy danych

Aby rozpocząć tworzenie nowej bazy danych, masz do dyspozycji możliwości:

  • jeśli jeszcze nie utworzyłeś bazy danych: kliknij przycisk Stwórz bazę danych;

  • jeśli już utworzyłeś bazę danych: kliknij przycisk Operacje następnie Stwórz bazę danych.

W oknie, które się wyświetli zaznacz odpowiednie informacje, następnie kliknij Dalej.

Informacja Opis
Silnik bazy danych Wybierz silnik, który będzie używany przez bazę danych. Bazy danych zawarte w usłudze hostingu OVH oferują tylko silnik MySQL.
Wersja bazy danych Wybierz wersję używaną przez silnik bazy danych. Upewnij się, czy Twoja strona WWW jest kompatybilna z wybraną wersją.
Typ bazy danych Wybierz pojemność bazy danych. Pojemność bazy danych jest rozumiana jako przestrzeń przeznaczona do przechowywania danych.

Uzupełnij następnie informacje, o które zostaniesz poproszony i kliknij Dalej.

Informacja Opis
Użytkownik Ustal nazwę użytkownika, która będzie przypisana do Twojej bazy danych.
Hasło Wybierz hasło dla tego użytkownika i potwierdź je.

Sprawdź informacje, które wyświetlają się w podsumowaniu. Jeśli są poprawne, kliknij Dalej, aby rozpocząć proces tworzenia bazy danych. Powtórz tę operację tyle razy, ile będzie to konieczne, aby utworzyć kilka baz danych.

Przy wyborze nowego hasła zalecamy zastosowanie zwyczajowych zasad bezpieczeństwa. Prosimy również:

  • nie używać dwa razy tego samego hasła;

  • wybrać hasło, które nie ma żadnego związku z Twoimi danymi osobistymi (takimi jak nazwisko, imię czy data urodzenia);

  • regularnie zmieniać hasła;

  • nie zapisywać haseł na kartce ani nie przesyłać ich na Twój adres e-mail;

  • nie zapisywać haseł w przeglądarce internetowej, nawet jeśli wyświetli się taka sugestia.

zakładanie bazy danych ovh

Etap 3: korzystanie z bazy danych

Zacznij używać Twojej bazy danych. W tym celu przygotuj dane potrzebne do zalogowania: nazwę użytkownika i wybrane hasło oraz nadaną przez Ciebie nazwę bazy danych i adres serwera.

Informacje te są niezbędne do powiązania Twojej strony WWW z bazą danych. W zależności od typu używanej strony WWW połączenie to musi zostać przeprowadzone ręcznie lub przez interfejs wygenerowany przez stronę. Ponieważ operacja ta wymaga konfiguracji Twojej strony WWW, a nie samego rozwiązania OVH, w razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z administratorem strony lub wyspecjalizowanym w tym zakresie webmasterem.

OVH udostępnia aplikację online: phpMyAdmin. Link dostępowy do aplikacji znajdziesz w zakładce Bazy danych. W tym celu kliknij trzy kropki w tabeli po prawej stronie odpowiedniej bazy danych, a następnie kliknij Dostęp do phpMyAdmin. Wprowadź dane dostępowe do bazy danych utworzonej w OVH.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...