Dokumentacja techniczna OVH

Zarzadzanie baza danych na hostingu www

Informacje ogolne

Baza danych (w skrócie "BD") to zorganizowany zbiór dużych ilości danych pozwalający na ich dodawanie, aktualizowanie i wyszukiwanie.

Liczba baz danych oraz ich maksymalny rozmiar zależy od oferty hostingu www. Nasza oferta jest dostępna tutaj.

OVH nie pozwala na łączenie się z zewnątrz z bazą danych utworzoną na hostingu www. Można się z nią łączyć tylko z hostingu www OVH.

OVH proponuje 2 typy baz danych: MySQL lub PostgreSQL.

Zarzadzanie baza danych na hostingu www

Tworzenie bazy danych

Zaloguj się do panelu klienta za pomocą identyfikatora klienta i hasła.

hosting

W naszym przykładzie korzystamy z hostingu www z kilkoma bazami danych. Utworzymy bazę danych MySQL. Wybierz swój hosting w sekcji "Hosting" i kliknij na zakładkę Baza danych.

hosting

 • Kliknij na Stwórz bazę danych .
 • Możesz również zamówić bazę danych , jeśli nie posiadasz już dostępnych baz danych.

hosting

Na tym poziomie będziesz mógł określić:

 • Silnik bazy danych: MySQL lub PostgreSQL
 • Wersję bazy danych
 • Typ bazy danych (wybór możliwy od oferty Pro)

hosting

Po wypełnieniu formularza kliknij na "Dalej". Na tym poziomie należy wpisać:

 • Nazwę użytkownika ( maksymalnie 6 znaków alfanumerycznych )
 • Hasło (musi on spełniać warunki podane w formularzu)

hosting

Kliknij na "Dalej", aby przejść do ostatniego etapu.

Pojawi się podsumowanie dotyczące bazy danych. Jeśli wszystko się zgadza, możesz "zatwierdzić".

hosting

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, pojawi się komunikat z taką informacją. Baza danych powinna działać po kilku minutach. Po jej aktywacji otrzymasz e-mail.

hosting

Baza danych została utworzona.

Opcje zarzadzania dostepne w panelu klienta OVH

Po utworzeniu bazy danych, w panelu klienta pojawią się różne funkcje pozwalające na zarządzanie nią.

hosting

Zmiana hasa

Opcja ta pozwala na zmianę hasła do bazy danych w panelu klienta.

 • Uwaga: Zmiana hasła do bazy danych może spowodować przerwę w działaniu strony lub usług korzystających z bazy danych .

Jeśli zmieniłeś hasło a Twoja strona korzysta z bazy danych, należy obowiązkowo zaktualizować hasło w pliku konfiguracyjnym na serwerze FTP.

Utworzenie kopii zapasowej (dump)

Można utworzyć kopię zapasową bazy danych bezpośrednio w panelu klienta.

Można pobrać kopię zapasową z różnych dat:

 • Teraz: dane aktualnie przechowywane w bazie danych
 • Wczoraj: dane sprzed 24 godzin
 • Ostatni tydzień: dane sprzed 7 dni

Ta funkcjonalność pozwala na odzyskanie danych w przypadku usunięcia lub nadpisania danych.

hosting

Po dokonaniu wyboru kliknij na "Dalej" i zatwierdź podsumowanie. Po kilku minutach otrzymasz e-mail z kopią zapasową. E-mail zostanie wysłany na adres e-mail przypisany do konta klienta.

Przywrocenie kopii zapasowej (dump)

Jeśli chcesz przywrócić daneh na podstawie kopii zapasowej za pomocą metody opisanej powyżej, możesz to zrobic tutaj.

W menu przywracania z prawej strony kopii zapasowej możesz wybrać opcję:

 • Pobrania kopii zapasowej na swój komputer/blue]
 • Przywrócenia bazy danych na podstawie tej kopii zapasowej

hosting

Usuniecie bazy danych

Możesz usunąć bazę danych z poziomu panelu klienta.

Operacja ta jest nieodwracalna i spowoduje utratę wszystkich danych zawartych w bazie danych.

Okno pop-up przypomni Ci, że usunięcie jest definitywne. Niezbędne będzie potwierdzenie.

hosting

Przeliczenie rozmiaru

Informacje na temat limitów przestrzeni :

Informacje te są odświeżane automatycznie co 24 godziny .

Możesz również uruchomić ręczne odświeżanie w panelu klienta.

Jeśli przekroczysz zalecaną przestrzeń dyskową, Twoje uprawnienia zostaną ograniczone i będziesz mieć jedynie dostęp do odczytu.

Aby uniknąć przekroczenia limitu przestrzeni, zalecamy wyczyszczenie bazy danych i przeliczenie rozmiaru przestrzeni, tak aby baza danych zajmowała mniej miejsca niż zalecana przestrzeń. Baza danych zostanie automatycznie odblokowana w ciągu kilku minut.

Dostep do phpMyAdmin

Należy wpisać tylko hasło do bazy danych. Pozostałe informacje zostaną wprowadzone automatycznie.

 • Hasło: hasło do bazy danych

Wersja: Możesz zalogować się do aktualnej bazy danych lub do kopii zapasowej sprzed 1 lub 7 dni.

hosting

https://phpmyadmin.ovh.net/

Najczestsze bedy

Can't connect to local MySQL

Jest to błąd połączenia z serwerem MySQL. Komunikat informuje, że skrypt próbuje połączyć się lokalnie z MySQL ale połączenie nie udaje się. MySQL w OVH (na hostingu www) nie działa lokalnie lecz w sieci. W konfiguracji swoich skryptów umieściłeś prawdopodobnie wpis localhost, co nie jest poprawne. Jako nazwę serwera w pliku konfiguracyjnym strony należy wpisać "nazwa_bazy_danych.mysql.db".

Too Many Connection

Jeśli próbując się połączyć z MySQL, otrzymujesz błąd " Too many connections ", oznacza to, że z serwerem mysql łączy się już maksymalna liczba klientów. W tym przypadku osiągnąłeś maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń (ograniczoną do 30). Sprawdź w swojej konfiguracji, czy wszystkie połączenia SQL są poprawnie zamykane po każdym zapytaniu.

Inne operacje

Importowanie zrzutu (kopii zapasowej)

Jak zaimportować kopię zapasową bazy danych MySQL?

Przewodnik na temat importowania bazy danych MySQL jest dostępny tutaj.

Eksportowanie bazy danych

Jak wyeksportować bazę danych?

Przewodnik na temat eksportowania bazy danych MySQL jest dostępny tutaj.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...