Zmiana hasła do bazy danych na hostingu

Dowiedz się, jak zmienić hasło do bazy danych utworzonej w ramach pakietu hostingowego

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 26/01/2022

Wprowadzenie

Większość stron internetowych używa bazy danych do przechowywania artykułów, komentarzy lub adresów e-mail użytkowników.

Połączenie z tą bazą danych jest możliwe za pomocą pliku konfiguracyjnego zawartego w przestrzeni dyskowej plików Twojego hostingu. Zawiera on informacje umożliwiające Twojej stronie WWW identyfikację z jej serwerem bazy danych.

Zmiana hasła do bazy danych musi zatem zawsze być wykonywana:

Dopóki zmiana nie zostanie dokonana w tych dwóch miejscach, Twoja strona WWW będzie wyświetlać "błąd w logowaniu do bazy danych".

Jeśli chcesz zmienić hasło do bazy danych, wykonaj wszystkie operacje opisane w tym przewodniku. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu postępowania skontaktuj się z webmasterem lub skontaktuj się z wyspecjalizowanym dostawcą usług hostingowych.

Zmiana hasła do bazy danych składa się z czterech etapów:

Dowiedz się, jak zmienić hasło do bazy danych w bezpieczny sposób.

OVHcloud udostępnia różnorodne usługi, jednak to Ty odpowiadasz za ich konfigurację i zarządzanie nimi. Ponosisz więc odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.

Oddajemy w Twoje ręce niniejszy przewodnik, którego celem jest pomoc w wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego webmastera lub kontakt z producentem oprogramowania. Niestety firma OVHcloud nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sprawdź ten przewodnik.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: zidentyfikować plik konfiguracyjny Twojej strony

W Panelu klienta OVHcloud kliknij pozycję Web Cloud, a następnie wybierz Hosting, a następnie nazwę odpowiedniego hostingu. Następnie przejdź do zakładki MultiSite. Zidentyfikuj nazwę Katalog główny Twojej strony (katalogu, w którym znajdują się pliki i katalogi).

root_folder

Następnie kliknij kartę FTP-SSH, a następnie przejdź do przestrzeni zawierającej pliki i foldery Twojej strony (przestrzeń FTP) klikając przycisk FTP Explorer.

Jeśli chcesz zmienić hasło do Twojej przestrzeni FTP, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Jeśli chcesz zalogować się inną metodą, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Otwórz Katalog główny.

Wyszukaj i otwórz plik konfiguracyjny Twojej strony:

 • W przypadku strony WORDPRESS chodzi o "wp-config.php";
 • W przypadku strony JOOMLA chodzi o "configuration.php";
 • W przypadku strony DRUPAL kliknij folder "sites", a następnie "default". Plik konfiguracyjny to "settings.php";
 • W przypadku strony PRESTASHOP kliknij folder "app", a następnie "config". Plik konfiguracyjny to "parameters.php".

Etap 2: zidentyfikować bazę danych twojej strony

Możliwe są dwa przypadki:

 • Przypadek nr 1: baza danych twojej strony jest częścią Twojego hostingu;
 • Przypadek nr 2: jest zawarta w ofercie CloudDB. W tym przypadku należy odnaleźć nazwę serwera i nazwę użytkownika bazy danych, aby zidentyfikować bazę danych bez ryzyka wystąpienia błędu.

Aby określić, który przypadek dotyczy Twojej strony WWW, w pliku konfiguracyjnym opisanym w Etap 1, zapisz nazwę bazy danych:

 • Dla WORDPRESS: nazwa pojawia się pod pozycją "DB_NAME";
 • Dla JOOMLA: nazwa pojawia się pod "public $db";
 • Dla DRUPAL: nazwa pojawia się pod "database";
 • Dla PRESTASHOP: nazwa pojawia się pod "database_name".

Następnie wróć do Panelu klienta OVHcloud w sekcji Web Cloud:

 • Przejdź do sekcji Hosting, a następnie do odpowiedniego hostingu;
 • Kliknij kartę Bazy danych po prawej stronie ekranu;
 • Wyszukaj nazwę bazy danych znajdującej się wcześniej w kolumnie Nazwa bazy;

Jeśli w tej części Twojego Panelu klienta znalazłeś nazwę bazy znajdującej się w pliku konfiguracyjnym, przejdź do Etap 3.

W przeciwnym razie baza danych Twojej strony WWW jest powiązana z ofertą CloudDB.

Należy więc powrócić do pliku konfiguracyjnego Twojej strony, aby zapisać nazwę serwera oraz nazwę użytkownika bazy danych:

 • Dla WORDPRESS: nazwa serwera pojawia się pod nagłówkiem "DB_HOST" oraz nazwa użytkownika pod nagłówkiem "DB_USER";
 • Dla JOOMLA: nazwa serwera pojawia się pod "public $host" i nazwa użytkownika pod nagłówkiem "public $user";
 • Dla DRUPAL: nazwa serwera pojawia się pod "host" i nazwa użytkownika pod nagłówkiem "username";
 • Dla PRESTASHOP: nazwa serwera pojawia się pod "database_host" i nazwa użytkownika pod nagłówkiem "database_user".

Następnie w części Bazy danych w sekcji Web Cloud.

W zakładce Informacje ogólne podaj w ofercie CloudDB nazwę serwera Twojej bazy danych, która zawiera Nazwa hosta.

W tej części Panelu klienta przejdź do zakładki Użytkownik i uprawnienia, aby również znaleźć Nazwę użytkownika Twojej bazy danych.

Etap 3: zmiana hasła do bazy danych Twojej strony WWW w pliku konfiguracyjnym

Aby uzyskać więcej informacji na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania hasłami, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.

Wybierz nowe hasło do bazy danych i zapisz je. Musi on spełniać następujące warunki:

 • Minimum 8 znaki;
 • Maksymalnie 30 znaków;
 • Przynajmniej jedna wielka litera;
 • Przynajmniej jedna mała litera;
 • Przynajmniej jedną cyfrę;
 • Składać się wyłącznie z cyfr i liter.

W ten sam sposób, jak w Etap 1, powróć do przestrzeni dyskowej plików Twojego hostingu, a następnie otwórz w edycji plik konfiguracyjny Twojej strony.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, zapisz lokalnie zawartość tego pliku w dokumencie tekstowym, aby zachować kopię pliku w przypadku wystąpienia błędu podczas jego wykonywania.

Ręczna wymiana hasła do bazy danych bez modyfikowania lub usuwania jakiegokolwiek innego elementu z pliku konfiguracyjnego (w poniższych fragmentach należy zastąpić jedynie hasło "0VhCloudPa55w0rdDB123"):

 • W pliku konfiguracyjnym strony WORDPRESS zmień "DB_PASSWORD":
//* MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'dbname123');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'dbname123');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '0VhCloudPa55w0rdDB123');

/* MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'dbname123.mysql.db:3306');
 • W pliku konfiguracyjnym strony JOOMLA zmień "public $password" (na końcu pliku konfiguracyjnego):
public $host = 'dbname123.mysql.db:3306';
public $user = 'dbname123';
public $password = '0VhCloudPa55w0rdDB123';
public $db = 'dbname123';
 • W pliku konfiguracyjnym strony DRUPAL zmień "password":
$databases['default']['default'] = array (
 'database' => 'dbname123',
 'username' => 'dbname123',
 'password' => '0VhCloudPa55w0rdDB123',
 'prefix' => 'prefix123_',
 'host' => 'dbname123.mysql.db',
 'port' => '3306',
 • W pliku konfiguracyjnym strony PRESTASHOP zmień "database_password":
'database_host' => 'dbname123.mysql.db',
'database_port' => '3306',
'database_name' => 'dbname123',
'database_user' => 'dbname123',
'database_password' => '0VhCloudPa55w0rdDB123',

Zapisz tę zmianę.

Etap 4: Zmiana hasła do bazy danych na serwerze baz danych

Operacja ta zajmie kilka minut. Po uruchomieniu tej operacji sprawdź jej stan w zakładce ou Zadania w realizacji Zadania w trakcie.

Ponownie, możliwe są dwa przypadki:

Przypadek nr 1: baza danych twojej strony jest częścią twojej oferty hostingowej

W części Hosting w Panelu klienta przejdź do zakładki Bazy danych po prawej stronie ekranu:

database-password-step1

Kliknij trzy kropki po prawej stronie bazy danych, a następnie Zmień hasło.

database-password-step2

W oknie, które się wyświetla wprowadź nowe hasło do Twojej bazy danych (zdefiniowane w Etap 3), potwierdź je, następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

database-password-step3

Przypadek nr 2: baza danych strony jest częścią oferty CloudDB

Przejdź do części Bazy danych w Panelu klienta i na odpowiedni serwer, kliknij zakładkę Użytkownicy i uprawnienia:

userDBpassword-step1

Aby zmienić hasło do bazy danych, kliknij trzy kropki po prawej stronie nazwy użytkownika zidentyfikowanej w Etap 2, a następnie Zmień hasło.

userDBpassword-step2

W oknie, które się wyświetla wprowadź nowe hasło do Twojej bazy danych (zdefiniowane w Etap 3), potwierdź je, następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

userDBpassword-step3

Sprawdź

Przewodnik dotyczący korzystania z programu FileZilla

Tworzenie i zarządzanie hasłem do konta

Rozwiąż najczęstsze błędy związane z bazami danych

Skontaktuj się z partnerami OVHcloud, jeśli szukasz zaawansowanych rozwiązań (indeksowanie, rozwój, etc).

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).