Deploying a Hello World with the OVHcloud API

Find out how to deploy a Hello World application with the OVHcloud API

Last updated 16th January 2023

Objective

Follow this quickstart guide to deploy a containerised Hello World application on your OVHcloud Managed Kubernetes Service cluster, using the OVHcloud API.

In this guide, we are assuming you're using the OVHcloud API to manage your Kubernetes cluster. If you are using a different method, like the OVHcloud Control Panel, please take a look to the Deploying a Hello World application with the OVHcloud Control Panel guide.

Requirements

 • You should have already created a Kubernetes cluster on the OVHcloud Managed Kubernetes service.
 • You will also need the kubectl command-line tool. You can find the detailed installation instructions for this tool on Kubernetes' official site.

This guide assumes you are familiar with the OVHcloud API. If you have never used it, you can find the basics here: First steps with the OVHcloud API.

Instructions

The API Explorer

To simplify things, we are using the API Explorer, which allows to explore, learn and interact with the API in an interactive way.

Log in to the API Explorer using your OVH NIC.

Log in to the API Explorer

If you go to the Kubernetes section of the API Explorer, you will see the available endpoints:

Kubernetes section of the API Explorer Kubernetes section of the API Explorer

List your OVHcloud Managed Kubernetes clusters

The GET /cloud/project/{serviceName}/kube API endpoint lists all the available Kubernetes clusters:

Result:

[
 "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
 "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
 "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
]

By calling it, you can view a list of values. Note down the ID of the cluster you want to use. In this example, we will refer to it as kubeId.

Get your OVHcloud Managed Kubernetes cluster information

The GET /cloud/project/{serviceName}/kube/{kubeId} API endpoint provides important information about your Managed Kubernetes cluster, including its region, status and URL.

Result:

{
 "id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
 "region": "GRA5",
 "name": "my-tiny-cluster",
 "url": "xxxxxx.c2.gra.k8s.ovh.net",
 "nodesUrl": "xxxxxx.nodes.c2.gra.k8s.ovh.net",
 "version": "1.24.8-1",
 "nextUpgradeVersions": [
  "1.25"
 ],
 "customization": {
  "apiServer": {
   "admissionPlugins": {
    "enabled": [
     "AlwaysPullImages",
     "NodeRestriction"
    ],
    "disabled": []
   }
  }
 },
 "status": "READY",
 "updatePolicy": "ALWAYS_UPDATE",
 "isUpToDate": true,
 "controlPlaneIsUpToDate": true,
 "privateNetworkId": null,
 "createdAt": "2022-09-22T06:57:58Z",
 "updatedAt": "2022-12-15T15:14:44Z"
}

Add a node pool

The first element needed to deploy the Hello World application is a node pool, a pool of machines, in your cluster. To create this node pool, you can use the POST /cloud/project/{serviceName}/kube/{kubeId}/nodepool endpoint, which will deploy a node pool for your cluster on the Public Cloud.

You will need to give it several information but only the flavorName parameter (the flavor of the instance you want to create) is a required parameter. If you don't fill a value for desiredNodes parameter, the default value will be 1, so you will create a new node pool with one node. For this tutorial, we choose a general purpose node, such as the b2-7 flavor.

Result:

{
 "id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
 "projectId": "",
 "name": "nodepool-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
 "flavor": "b2-7",
 "status": "INSTALLING",
 "sizeStatus": "CAPACITY_OK",
 "autoscale": false,
 "monthlyBilled": false,
 "antiAffinity": false,
 "desiredNodes": 0,
 "minNodes": 0,
 "maxNodes": 100,
 "currentNodes": 0,
 "availableNodes": 0,
 "upToDateNodes": 0,
 "createdAt": "2023-01-13T08:52:27Z",
 "updatedAt": "2023-01-13T08:52:27Z",
 "autoscaling": {
  "scaleDownUtilizationThreshold": 0.5,
  "scaleDownUnneededTimeSeconds": 600,
  "scaleDownUnreadyTimeSeconds": 1200
 },
 "template": {
  "metadata": {
   "labels": {},
   "annotations": {},
   "finalizers": []
  },
  "spec": {
   "unschedulable": false,
   "taints": []
  }
 }
}

The API will return you the new node pool information.

Verify your node pool is ready

You can use the GET /cloud/project/{serviceName}/kube/{kubeId}/nodepool entrypoint to list all your node pools. Look for the node pool you've just created, and verify the status is READY.

The node pool installation can take a few minutes.

Result:

[
 {
  "id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "projectId": "a123b4c56d789e0ab12c345d678efa12",
  "name": "nodepool-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "flavor": "b2-7",
  "status": "READY",
  "sizeStatus": "CAPACITY_OK",
  "autoscale": false,
  "monthlyBilled": false,
  "antiAffinity": false,
  "desiredNodes": 1,
  "minNodes": 0,
  "maxNodes": 100,
  "currentNodes": 1,
  "availableNodes": 1,
  "upToDateNodes": 1,
  "createdAt": "2022-09-22T06:58:09Z",
  "updatedAt": "2022-12-15T15:14:33Z",
  "autoscaling": {
   "scaleDownUtilizationThreshold": 0.5,
   "scaleDownUnneededTimeSeconds": 600,
   "scaleDownUnreadyTimeSeconds": 1200
  },
  "template": {
   "metadata": {
    "labels": {},
    "annotations": {},
    "finalizers": []
   },
   "spec": {
    "unschedulable": false,
    "taints": []
   }
  }
 },
 {
  "id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "projectId": "a123b4c56d789e0ab12c345d678efa12",
  "name": "nodepool-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "flavor": "b2-7",
  "status": "READY",
  "sizeStatus": "CAPACITY_OK",
  "autoscale": false,
  "monthlyBilled": false,
  "antiAffinity": false,
  "desiredNodes": 0,
  "minNodes": 0,
  "maxNodes": 100,
  "currentNodes": 0,
  "availableNodes": 0,
  "upToDateNodes": 0,
  "createdAt": "2023-01-13T08:52:27Z",
  "updatedAt": "2023-01-13T08:52:39Z",
  "autoscaling": {
   "scaleDownUtilizationThreshold": 0.5,
   "scaleDownUnneededTimeSeconds": 600,
   "scaleDownUnreadyTimeSeconds": 1200
  },
  "template": {
   "metadata": {
    "labels": {},
    "annotations": {},
    "finalizers": []
   },
   "spec": {
    "unschedulable": false,
    "taints": []
   }
  }
 }
]

Configure the default settings for the kubectl CLI

Please refer to the Configuring kubectl on an OVHcloud Managed Kubernetes cluster documentation for this part of the process.

Deploy your first application

You're now ready to deploy your first application in your OVHcloud Managed Kubernetes cluster.

For more details about this process, you can refer to the deploying an application documentation.

Go further

As you can see in the Kubernetes section of the API Explorer, a lot of useful API endpoints exist to manage your Kubernetes clusters. Feel free to use the API endpoints depending on your use cases.   Join our community of users on https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).