Deploying a Hello World application with the OVHcloud Control Panel

Find out how to deploy a Hello World application with the OVHcloud Control Panel

Last updated February 21, 2022.

Follow this quickstart guide to deploy a containerised Hello World application on your OVHcloud Managed Kubernetes Service cluster, using the OVHcloud Control Panel.

In this guide, we are assuming that you're using the OVHcloud Cloud Manager to manage your Kubernetes cluster. If you are using a different method, like the OVHcloud API, please refer to the appropriate documentation:

Before you begin

  • You should have already created a cluster on the OVHcloud Managed Kubernetes service.
  • You will also need the kubectl command-line tool. You can find the detailed installation instructions for this tool on Kubernetes' official site.

Getting your cluster information

Log in to the OVHcloud Control Panel, go to the Public Cloud section and select the Public Cloud project concerned.

Access the administration UI for your OVHcloud Managed Kubernetes clusters by clicking on Managed Kubernetes Service in the left-hand menu.

Select your cluster

Click on your cluster to access its information.

OVHcloud Managed Kubernetes cluster view

In this administration UI, you have several tabs included:

  • Service: a global view of your cluster, with important information like the status, API URL, and kubectl configuration file.

  • Node pools: the node pools of your cluster, with options for adding, configuring or removing them.

  • APIServer access: the possibility to configure the access to the API-server.

  • Audit Logs: logs of your Kubernetes cluster’s control-plane.

Configuring the default settings for kubectl

Please refer to the Configuring kubectl on an OVHcloud Managed Kubernetes cluster documentation for this part of the process.

Add a node pool

In the Node pools tab of the administration UI, click the Add a node pool button.

Enter a node pool name:

Add a node pool - Set a name

Only alphanumerical characters and "-" are allowed for the node pool name. You can’t use characters like “_”, “.” or "/" as a separator in a node pool name.

Choose a flavor (machine type) for your node pool, B2-7 for example:

Add a node pool - Choose a flavor

Configure the number of nodes you want to add to your node pool, 3 for example with Autoscaling disabled.

Add a node pool - Set the number of nodes

Define the billing method: monthly or hourly.

Add a node pool - Choose a flavor

Verify that your node pool is ready

In the Computer Nodes tab, you can inspect the state of your Node pools. The node pool you have just created should now be in an Installing state. The node pool installation can take a minute, so feel free to take a short break, then try again until it's ready.

Verify your node is ready

After its creation, click on the node pool in order to list its nodes details.

Node pool details

Deploy your first application

You're now ready to deploy your first application.

For more details about this process, you can refer to our deploying an application documentation.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).