Kubernetes Plugins (CNI, CRI, CSI...) & softwares versions and reserved resources

Last updated March 24th, 2023.

We list here some details on the Control Panel, the plugins (CNI, CRI, CSI...) & software versions we use and the resources we reserve on each Node.

Kubernetes versions

Currently, we support the following Kubernetes releases:

 • 1.20 (deprecated)
 • 1.21 (deprecated)
 • 1.22 (deprecated)
 • 1.23
 • 1.24
 • 1.25

If you run a Managed Kubernetes Service using an older version we strongly encourage you to use the version upgrade feature to receive official support for your cluster.

You will find more details about our End-of-Sale, End-of-Service and End-of-life-Policy in the dedicated section.

We will closely follow the Kubernetes releases, and new versions will be regularly available.

OS and Docker versions

The OS and Docker demon version on your nodes will be regularly updated. Current versions are:

 • OS: Ubuntu 18.04 LTS
 • Docker: 19.03.15

CRI (Container Runtime Interface)

Since 1.20, we use containerd as the default CRI

 • 1.20: 1.5.11 (deprecated)
 • 1.21: 1.5.11 (deprecated)
 • 1.22: 1.5.11 (deprecated)
 • 1.23: 1.6.10
 • 1.24: 1.6.10
 • 1.25: 1.6.10

CNI (Cluster Network Interface)

The CNI plugin installed is canal which embedded calico for policy and flannel for networking.

The versions installed depends on the Kubernetes version:

 • 1.20: calico v3.10.3, flannel v0.11.0 (deprecated)
 • 1.21: calico v3.22.5, flannel v0.17.0 (deprecated)
 • 1.22: calico v3.22.5, flannel v0.17.0 (deprecated)
 • 1.23: calico v3.22.5, flannel v0.17.0
 • 1.24: calico v3.23.5, flannel v0.17.0
 • 1.25: calico v3.24.5, flannel v0.17.0

CSI (Container Storage Interface)

The CSI plugin installed is cinder.

The versions depend on the Kubernetes cluster version:

 • 1.20: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.4.0, csi-provisioner v3.1.0, csi-snapshotter v5.0.1, snapshot-controller: v4.2.1, csi-resizer v1.4.0 (deprecated)
 • 1.21: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.4.0, csi-provisioner v3.1.0, csi-snapshotter v5.0.1, snapshot-controller: v4.2.1, csi-resizer v1.4.0 (deprecated)
 • 1.22: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.4.0, csi-provisioner v3.1.0, csi-snapshotter v5.0.1, snapshot-controller: v4.2.1, csi-resizer v1.4.0 (deprecated)
 • 1.23: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.4.0, csi-provisioner v3.1.0, csi-snapshotter v5.0.1, snapshot-controller: v4.2.1, csi-resizer v1.4.0
 • 1.24: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.5.0, csi-provisioner v3.2.1, csi-snapshotter v6.0.1, snapshot-controller: v6.0.1, csi-resizer v1.5.0
 • 1.25: csi-plugin v1.21.0, csi-attacher v3.5.0, csi-provisioner v3.2.1, csi-snapshotter v6.0.1, snapshot-controller: v6.0.1, csi-resizer v1.5.0

Other components

The versions are:

 • 1.20: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2 (deprecated)
 • 1.21: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2 (deprecated)
 • 1.22: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2 (deprecated)
 • 1.23: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2
 • 1.24: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2
 • 1.25: coredns v1.10.0, metrics-server v0.6.2

Enabled policies

Authorization modes:

 • Node: Authorise API requests made by Kubelets.
 • RBAC: Role-Based Access Control is a method of regulating access to computer or network resources based on the roles of individual users within an organisation.

Feature gates:

 • TTLAfterFinished: Allow a TTL controller to clean up resources after they finish execution. (enabled by default for v1.23+, parameter removed in v1.25)

Kubelet

 • protect-kernel-defaults: Protect tuned kernel parameters from overriding kubelet default kernel parameter values.

Reserved resources

Each worker node has a certain amount of CPU, RAM and storage reserved for Kubernetes components.
These reserved quotas may evolve in the future; the page will be updated accordingly.

To guarantee the availability of a customer's node, the amount of reserved resources depends on the instance flavor.

 • CPU reservation is defined through this formula:
  > 15 % of 1 CPU + 0,5% of all CPU cores

 • RAM reservation is defined through this formula:
  > 1024 MB + 5% of total memory

 • Storage reservation is defined through this formula:
  > log10(total storage in GB) * 10 + 10% of total storage

This table sums up the reserved resources on b2 flavors:

Flavor vCore Reserved CPU (ms) Total RAM Reserved RAM (MB) Total storage (GB) Reserved storage (GB)
b2-7 2 160 7 1,85 50 22
b2-15 4 170 15 2,25 100 30
b2-30 8 190 30 3 200 43
b2-60 16 230 60 4,5 400 66
b2-120 32 310 120 7,5 400 66

Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).