Managed Kubernetes objects (services, deployments, pods...)

Last updated 24th February, 2022.

We list here the Kubernetes objects you can find running in an OVHcloud Managed Kubernetes.

These objects are created either at the cluster or at the node creation, and they allow the cluster operation and management.

Please refrain from deleting or otherwise altering them!

Namespaces

There are several existing namespaces running in your cluster:

 • default: namespace by default
 • kube-node-lease: for heartbeat Node's lease object
 • kube-public: reserved mainly for cluster usage & in case of specific resources which should be publicly available
 • kube-system: for objects created by Kubernetes

The following listed resources are running in theses namespaces.

Services

There are several management services running in your cluster:

 • kubernetes
 • kube-dns
 • metrics-server
 • wormhole

In my example cluster, I get:

$ kubectl get services --all-namespaces
NAMESPACE   NAME            TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE
default    kubernetes         ClusterIP   10.3.0.1         443/TCP         14d
kube-system  kube-dns          ClusterIP   10.3.0.10         53/UDP,53/TCP,9153/TCP  14d
kube-system  metrics-server       ClusterIP   10.3.224.150       443/TCP         14d
kube-system  wormhole          ClusterIP   10.3.0.2         443/TCP         14d

Deployments

To implement these services, you will find several deployment objects:

 • coredns
 • kube-dns-autoscaler
 • metrics-server

In my example cluster, I get:

$ kubectl get deployments --all-namespaces
NAMESPACE   NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
kube-system  coredns           2/2   2      2      14d
kube-system  kube-dns-autoscaler     1/1   1      1      14d
kube-system  metrics-server       1/1   1      1      14d

Daemon sets

There are also several daemonsets to define the pods that will be deployed in every node:

 • canal
 • kube-proxy
 • wormhole

In my example cluster, with 5 nodes, I get:

$ kubectl get daemonsets --all-namespaces
NAMESPACE   NAME     DESIRED  CURRENT  READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR         AGE
kube-system  canal    3     3     3    3      3      beta.kubernetes.io/os=linux  14d
kube-system  kube-proxy  3     3     3    3      3                  14d
kube-system  wormhole   3     3     3    3      3                  14d

Replica sets

There are also several replicasets to define the pods that will run on several instances:

 • coredns-*
 • kube-dns-autoscaler-*
 • metrics-server-*

In my example cluster, I get:

$ kubectl get replicaset --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                  DESIRED  CURRENT  READY  AGE
kube-system  coredns-77b9fbd56           2     2     2    14d
kube-system  kube-dns-autoscaler-ddf4c7d5b     1     1     1    14d
kube-system  metrics-server-66bb5cd998       1     1     1    14d

Pods

You will find one instance of the following pods running in every node of your cluster:

 • canal
 • kube-proxy
 • wormhole

You will also find one global instance of:

 • kube-dns-autoscaler
 • metrics-server

And several instances of:

 • coredns

In my example cluster, with 3 nodes, I get:

$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                     READY  STATUS  RESTARTS   AGE
kube-system  canal-lcmmw                 2/2   Running  2 (14d ago)  14d
kube-system  canal-ljcfj                 2/2   Running  2 (14d ago)  14d
kube-system  canal-x56p5                 2/2   Running  1 (14d ago)  14d
kube-system  coredns-77b9fbd56-4s8mb           1/1   Running  0       14d
kube-system  coredns-77b9fbd56-fslpn           1/1   Running  0       14d
kube-system  kube-dns-autoscaler-ddf4c7d5b-chzvs     1/1   Running  0       14d
kube-system  kube-proxy-5qs2t               1/1   Running  0       14d
kube-system  kube-proxy-qb8h9               1/1   Running  0       14d
kube-system  kube-proxy-xws7j               1/1   Running  0       14d
kube-system  metrics-server-66bb5cd998-rs46p       1/1   Running  0       14d
kube-system  wormhole-7cbmc                1/1   Running  0       14d
kube-system  wormhole-7dt6x                1/1   Running  0       14d
kube-system  wormhole-vh7pk                1/1   Running  0       14d

Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).