Managing nodes and node pools

Last updated 27th March 2023

Objective

OVHcloud Managed Kubernetes service provides you Kubernetes clusters without the hassle of installing or operating them. This guide will cover one of the first steps after ordering a cluster: managing nodes and node pools.

Requirements

  • An OVHcloud Managed Kubernetes cluster

Nodes and node pools

In your OVHcloud Managed Kubernetes cluster, nodes are grouped in node pools (group of nodes sharing the same configuration).

When you order a new cluster, it is created with a default node pool. Refer to our guide on creating a cluster for more information.

In this guide we explain how to do some basic operations with nodes and node pools using the Public Cloud section of the OVHcloud Control Panel.

Instructions

Access our administration UI for your OVHcloud Managed Kubernetes clusters by clicking on Managed Kubernetes Service in the left-hand menu in the Public Cloud section of the OVHcloud Control Panel. In the table, select a cluster by clicking on the cluster name.

Access to the administration UI

In this administration UI you have several tabs:

  • Service: Here you will have a global view of your cluster, with important information like the status, the API URL or the kubectl configuration file.

  • Node pools: You will find here the active node pools of your cluster. You will be able to add, resize or remove node pools.

  • APIServer access: You can add IPv4 ranges in order to restrict access to your cluster’s APIServer.

  • Audit Logs: Here, you will find the logs for your Kubernetes cluster’s control-plane.

Configuring a node pool

To access the nodes configuration, switch to the Node pools tab. Click on the ... button in the row of the node pool concerned, then select See nodes.

Edit node pool

Here you can change the billing method for a node or delete a node by clicking on the respective ... button of a node.

node pool

You can only switch from an hourly billing method to a monthly billing method, not vice versa.

Adding nodes to an existing node pool

In the Node pools tab, click on the ... button in the row of the node pool concerned, then select Configure node pool size.

node size

In the popup window, you can re-size your node pool by adding nodes. You can alternatively enable the autoscaling feature which allows you to set the minimum and maximum pool size instead.

autoscaling

Creating additional node pools

In the Node pools tab, click on the button Add a node pool.

Creating a node pool

Fill the fields to create a new node pool.

The name of node pool should be in lowercase. The “_” and “.” characters are not allowed. The node pool name cannot begin with a number.

The subsequent node pool configuration steps are described in Creating a cluster.

To learn more about the flavors of the current OVHcloud range, refer to this page.

Deleting a node pool

In the Node pools tab, click on the ... button in the row of the node pool concerned, then select Delete pool.

Delete node pool

Confirm the decision by typing DELETE into the field, then click on the Delete button.

Delete node pool

Go further

To have an overview of OVHcloud Managed Kubernetes service, you can go to the OVHcloud Managed Kubernetes page.

To deploy your first application on your Kubernetes cluster, we invite you to follow our guide to configuring default settings for kubectl and deploying a Hello World application .

Join our community of users on https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).