Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić je oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się

Korzystanie z SDK vSphere

Dowiedz się, jak uruchomić SDK vSphere i jak z niego korzystać

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-11-2020

Wprowadzenie

Działania w infrastrukturze można zautomatyzować przy użyciu SDK vSphere.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak go uruchomić i jak z niego korzystać w różnych językach.

W praktyce

Python

Uruchamianie środowiska

System operacyjny

Tutaj korzystamy z maszyny wirtualnej zainstalowanej w systemie Debian 9 i wdrożonej z szablonów udostępnionych w Twojej usłudze Managed Bare Metal.

Wymagania początkowe

Zainstalowanie następujących pakietów:

apt-get install python git python-pip
SDK vSphere

Pobierz SDK vSphere za pomocą następującego polecenia:

git clone https://github.com/vmware/vsphere-automation-sdk-python.git

Zostanie utworzony folder „/vsphere-automation-sdk-python”. Przejdź do tego folderu, aby wykonać polecenie instalacji:

pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///<absolute_path_to_sdk>/lib

W tym przykładzie mówimy o następującym poleceniu:

pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///root/vsphere-automation-sdk-python/lib

Zestaw SDK został zainstalowany. Możemy teraz wykonać kilka skryptów.

Przykładowy skrypt

Logowanie

W pierwszym przykładzie testujemy logowanie do vCenter i wylogowywanie się z niego. Dzięki temu upewnimy się też, czy wszystko zostało prawidłowo zainstalowane:

#!/usr/bin/env python

import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim


def vconnect():
  s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1)
  s.verify_mode = ssl.CERT_NONE

  service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
    user="damien",
    pwd="MyPassword",
    sslContext=s)

  atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)

print("Connecting....")

time.sleep(2)

print("Disconnecting..")
vconnect()
Wyświetlenie listy maszyn wirtualnych w usłudze Managed Bare Metal

W tym przykładzie wyświetlimy listę wszystkich maszyn wirtualnych obecnych w usłudze Managed Bare Metal:

#!/usr/bin/env python

import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim


def vconnect():
  s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1)
  s.verify_mode = ssl.CERT_NONE

  service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
    user="damien",
    pwd="MyPassword",
    sslContext=s)

  atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)

  print("Connecting....")

  time.sleep(2)

  content = service_instance.RetrieveContent()
  container = content.rootFolder
  viewType = [vim.VirtualMachine]
  recursive = True
  containerView = content.viewManager.CreateContainerView(container, viewType, recursive)
  children = containerView.view

  for child in children:
    summary = child.summary
    print(summary.config.name)

  time.sleep(2)
  print("Disconnecting...")
vconnect()

Perl

Uruchamianie środowiska

System operacyjny

Tutaj korzystamy z maszyny wirtualnej zainstalowanej w systemie Ubuntu 18.04 i wdrożonej z szablonów udostępnionych w Twojej usłudze Managed Bare Metal.

Wymagania początkowe

Zainstalowanie następujących pakietów:

apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 uuid uuid-dev libssl-dev perl-doc libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl libsoap-lite-perl libdata-compare-perl libmodule-build-perl libuuid-perl libsocket6-perl libnet-inet6glue-perl libarchive-zip-perl
cpan install Crypt::OpenSSL::RSA UUID::Random Exception::Class Crypt::X509 List::MoreUtils
SDK vSphere

Pobierz zestaw SDK vSphere dostępny pod tym linkiem:

https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=VS-PERL-SDK67

Pobierz wersję kompatybilną z Twoim systemem operacyjnym.

W tym przykładzie pobieramy „VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz”

Rozpakuj pobrany plik przy użyciu polecenia:

tar –zxvf VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz

Uruchom instalator przy użyciu następującego polecenia:

cd vmware-vsphere-cli-distrib

Następnie:

./vmware-install.pl

Po przeczytaniu warunków zaakceptuj je i kliknij Enter, aby kontynuować.

Następnie zostaną zainstalowane pozostałe moduły. Kliknij Enter, aby kontynuować instalację.

Aby zakończyć instalację, wybierz folder, w którym zostanie zainstalowany zestaw SDK. Domyślnie jest to folder „/usr/bin”.

Przykładowy skrypt

Logowanie

W pierwszym przykładzie testujemy logowanie do vCenter i wylogowywanie się z niego. Dzięki temu upewnimy się też, czy wszystko zostało prawidłowo zainstalowane:

#!/usr/bin/perl
use strict;

use VMware::VIRuntime;

Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword')


print "Connecting \n";

Util::connect();

Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
Wyświetlenie listy maszyn wirtualnych w usłudze Managed Bare Metal

W tym przykładzie wyświetlimy listę wszystkich maszyn wirtualnych obecnych w usłudze Managed Bare Metal:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use Data::Dumper;

use VMware::VIRuntime;

Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword');


print "Connecting \n";

Util::connect();

my $vm_views =
 Vim::find_entity_views(view_type => 'VirtualMachine',
            properties => ['name'], );

foreach my $view ( sort @$vm_views) {   
 print ' - '.$view->{'name'}, "\n";
}

Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
Używanie próbek

W tym przykładzie użyjemy już utworzonego skryptu, znajdującego się w folderze „vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/”.

Oto lista skryptów dostępnych już w tym folderze:

ls vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/
guestinfo.pl sharesmanager.pl snapshotmanager.pl vdiskcreate.pl vmclone.pl vmcontrol.pl vmcreate.pl vminfo.pl vmmigrate.pl vmreconfig.pl vmregister.pl vmsnapshot.pl vmtemplate.pl

Utworzymy snapshot „test” na maszynie wirtualnej „Debian1”

W tym celu wpisz następujące polecenie:

perl snapshotmanager.pl --server pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com --username damien --password MyPassword --operation create --vmname Debian1 --snapshotname test

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud