Prezentacja Panelu klienta Managed Bare Metal OVHcloud

Odkryj możliwości Panelu klienta Managed Bare Metal

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-11-2020

Wprowadzenie

Panel klienta OVHcloud oferuje liczne opcje konfiguracji Twojej infrastruktury Managed Bare Metal.

W tym przewodniku odkryjesz jego liczne możliwości.

Wymagania początkowe

W praktyce

Karta ogólna

W sekcji Managed Bare Metal znajdującej się w części Bare Metal Cloud Panelu klienta OVHcloud masz dostęp do ogólnego podglądu infrastruktury Managed Bare Metal:

Informacje ogólne

U góry strony, ozn. 1 na zdjęciu, znajdziesz nazwę i opis Twojej usługi Managed Bare Metal. Możesz ją dowolnie personalizować, co jest szczególnie przydatne, gdy posiadasz kilka infrastruktur.

Po lewej stronie, ozn. 2 na zdjęciu, znajdziesz Twoje infrastruktury Managed Bare Metal oraz wirtualne centra danych, które je tworzą.

Informacje ogólne

W tabeli po lewej stronie znajdują się informacje ogólne o usłudze Managed Bare Metal.

Informacje ogólne

 • Opis usługi Managed Bare Metal (z możliwością zmiany nazwy)
 • Wersja usługi Managed Bare Metal
 • Centrum danych, a dokładniej strefa, w której jest zainstalowana Twoja infrastruktura
 • Polityka dostępu do infrastruktury (Otwarty lub Ograniczony) z ograniczeniami według źródłowego adresu IP
 • Liczba wirtualnych centrów danych w Twojej infrastrukturze
 • Liczba bloków IP (z możliwością zamówienia dodatkowych bloków).

Opcje i zgodność

W środkowej tabeli znajduje się widok stanu aktywacji opcji Twojej infrastruktury Managed Bare Metal.

Opcje

Zarządzanie usługą

W tabeli po prawej stronie możesz zarządzać subskrypcją listy mailingowej usługi Managed Bare Metal OVHcloud.

Znajdziesz tam również informację o kolejnym odnowieniu usługi Managed Bare Metal. Po prawej stronie od daty znajduje się przycisk ... umożliwiający zamówienie licencji lub usunięcie usługi Managed Bare Metal.

Opcje

Centra danych

W tej karcie znajdziesz krótkie podsumowanie wirtualnych centrów danych zawartych w Twojej ofercie Managed Bare Metal:

Datacenters

Więcej szczegółów na temat wirtualnych centrów danych znajduje się w dalszej części tego przewodnika.

Na tej stronie możesz dodać inne centrum danych. Nie spowoduje to naliczenia dodatkowych opłat.

Użytkownicy

W tej części widoczni będą wszyscy użytkownicy, którzy mogą się zalogować do vSphere:

Użytkownicy

Użytkownika możesz utworzyć, klikając przycisk Utwórz użytkownika po lewej stronie.

W przypadku każdego użytkownika znajdziesz jego uprawnienia i różne informacje mające zastosowanie w całej usłudze Managed Bare Metal:

 • identyfikator,
 • nazwa użytkownika (opcjonalnie),
 • nazwisko użytkownika (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie),
 • numer telefonu (opcjonalnie),
 • uprawnienie token validator pozwalające na zatwierdzanie wrażliwych operacji w infrastrukturach Managed Bare Metal,
 • uprawnienie Ip pozwalające na uzyskanie dostępu do wtyczki OVH network,
 • uprawnienie Ip Failover pozwalające na zarządzanie trybem IP Failover związanym z infrastrukturą Managed Bare Metal,
 • stan (Diagnostyka) pozwalający sprawdzić, czy użytkownik został prawidłowo utworzony.

Po kliknięciu przycisku ... po prawej stronie tabeli pojawiają się następujące opcje:

 • Zmień wpisy w tej tabeli (zmiana uprawnień wspomnianych powyżej, dodanie adresu e-mail lub numeru telefonu).
 • Zobacz i zmień uprawnienia tego użytkownika według centrum danych.
 • Zmień hasło użytkownika.
 • Usuń tego użytkownika.

Poniżej przyjrzymy się bliżej zmianie uprawnień według centrum danych:

Droits utilisateur par datacenter

 • vSphere access — są to uprawnienia globalne użytkownika w interfejsie vSphere:
Uprawnienia Opis
Brak Brak dostępu
Do odczytu Dostęp tylko do odczytu
Odczyt/Zapis Dostęp do odczytu i zapisu
Operator Dostęp zarezerwowany dla administratorów OVHcloud
 • Dostęp do sieci VM — jest to zarządzanie uprawnieniami dotyczącymi części sieci publicznej (nazywanej VM Network w interfejsie vSphere):
Uprawnienia Opis
Brak Brak dostępu
Do odczytu Dostęp tylko do odczytu
Operator Może konfigurować maszyny wirtualne (VM) w sieci publicznej
 • Dodaj zasoby — ten przycisk pozwala na przyznanie (lub cofnięcie) uprawnień do dodawania dodatkowych zasobów przez wtyczkę OVH w interfejsie vSphere klienta.

Bezpieczeństwo

W tej karcie można skonfigurować politykę dostępu do interfejsu vCenter:

Paramètres de sécurité

Elementy wymienione powyżej i w tabeli można konfigurować za pomocą przycisków dostępnych po prawej stronie tabeli. Można skonfigurować następujące elementy:

 • termin wygaśnięcia sesji połączenia;

 • liczba dozwolonych jednoczesnych połączeń;

 • polityka dostępu (ograniczony lub nie), z zezwoleniem według źródłowego adresu IP. Adresy IP są przedstawione w tabeli. Można modyfikować lub usunąć adres IP lub zakres, klikając przycisk ... po prawej stronie tabeli.

Jeśli polityka dostępu będzie ustawiona na tryb ograniczony i nie wprowadzisz żadnego adresu IP, żaden użytkownik nie będzie mógł się zalogować do klienta vSphere. Maszyny wirtualne pozostaną jednak dostępne.

 • polityka wylogowania polega na wylogowaniu pierwszego lub ostatniego zalogowanego użytkownika. Jeśli na przykład jest zalogowanych 50 użytkowników i zaloguje się 51, to rozłączona zostanie pierwsza osoba, która się zalogowała.

Druga tabela dotyczy opcji VM encryption.

Więcej szczegółów na temat tej opcji znajdziesz w tym przewodniku.

Operacje

W tej karcie znajdziesz operacje trwające w Twojej infrastrukturze:

Operacje

Możesz sprawdzić, czy nie występują błędy w operacjach lub czy jest zaplanowana konserwacja.

Możesz zmienić datę konserwacji, klikając przycisk ... po prawej stronie tabeli.

Jeśli dostęp do interfejsu vSphere jest niemożliwy, może to oznaczać trwającą konserwację — w tej karcie możesz to sprawdzić.

Licencja Windows

Karta Licencja Windows pozwala aktywować licencje SPLA Windows w Twojej usłudze Managed Bare Metal. W tym celu kliknij przycisk po prawej stronie:

Licence SPLA Windows

Cennik znajdziesz tutaj.

Widok centrum danych

W usłudze Managed Bare Metal można mieć kilka centrów danych Kliknij Twoją Managed Bare Metal, aby je zobaczyć:

Vue Datacenter

Kliknij ikonę ołówka, aby dostosować nazwę centrum danych lub dodać spersonalizowany opis.

Znajdziesz tu podstawowe informacje o Twoim centrum danych, gamie, liczbie hostów i magazynów danych.

Hosty

Tutaj są przedstawione hosty Twojego centrum danych:

Hosts

W tej części znajdziesz takie informacje jak:

 • nazwy hostów,
 • ich profile (M, L, L+...),
 • tryb płatności: jeśli Twój host jest płatny za godzinę, możesz przejść na płatności miesięczne, klikając przycisk po prawej stronie tabeli;
 • status hosta,
 • liczba wykorzystanych godzin (tylko w przypadku zasobów na godziny).

W lewym górnym rogu tej tabeli możesz zamówić nowego hosta z abonamentem miesięcznym.

Magazyny danych

Tabela magazynów danych przypomina tabelę hostów:

Magazyny danych

W tej części znajdziesz takie informacje jak:

 • nazwy magazynów danych,
 • ich profile,
 • ich typy (hybrydowe lub full SSD),
 • ich rozmiary,
 • tryb płatności,
 • status magazynu danych informujący o tym, czy jest on prawidłowo zainstalowany,
 • liczba wykorzystanych godzin (tylko w przypadku zasobów na godziny).

W lewym górnym rogu tej tabeli możesz zamówić nowy magazyn danych z abonamentem miesięcznym.

Backup

Karta Backup umożliwia aktywację rozwiązania Veeam Backup.

Backup

Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz w tym przewodniku.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).