Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić je oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się

VMware DRS (Distributed Ressource Scheduler)

Dowiedz się, jak kontrolować równoważenie obciążenia dzięki funkcji DRS

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-11-2020

Wprowadzenie

Funkcja DRS (Distributed Ressource Scheduler), dostępna w klastrze VMware, umożliwia równoważenie obciążenia hostów dzięki automatycznemu migrowaniu maszyn wirtualnych (vMotion). Pozwala ona przydzielać maszyny wirtualne do różnych hostów w klastrze w zależności od ich użycia i dostępnych zasobów.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować tę funkcję

Wymagania początkowe

W praktyce

Funkcja DRS, której zadaniem jest optymalne rozdzielenie zasobów, przeprowadzi (lub zaleci użytkownikowi) przeniesienie maszyn wirtualnych na host lub pulę (bardziej odpowiednia opcja) w ramach Twojego klastra.

Principe du DRS

Aktywacja

Funkcja DRS jest domyślnie aktywowana w klastrze podstawowym, który OVHcloud dostarcza razem z usługą Managed Bare Metal.

Funkcję DRS możesz też aktywować podczas tworzenia nowego klastra lub później.

Jeśli funkcja DRS nie jest aktywna w klastrze, wybierz ją, a następnie przejdź do karty Konfiguruj.

Kliknij menu Usługi i wybierz podmenu vSphere DRS.

Kliknij Edytuj i przesuń przycisk vSphere DRS, aby włączyć funkcję DRS.

Activation du DRS

Parametry

W tym samym oknie edycji ustawień znajdziesz cztery kategorie opcji.

Automatyzacja

Dostępne są trzy różne poziomy automatyzacji:

  • W trybie „Ręcznym” funkcja DRS nie przeniesie maszyn wirtualnych, użytkownik musi samodzielnie zarządzać przemieszczaniem i przydzielaniem maszyn wirtualnych.

  • W trybie „Częściowo automatycznym” funkcja DRS zaleci przeprowadzenie migracji maszyn wirtualnych, ale nie wykona ich, jeśli użytkownik nie zatwierdzi operacji.

  • W trybie „Całkowicie automatycznym” funkcja DRS automatycznie przeniesie maszyny wirtualne bez zatwierdzenia przez użytkownika, w zależności od obciążenia hostów.

Możliwe jest również określenie mniej lub bardziej agresywnego progu migracji w trybach automatycznych.

Opcja „Predictive DRS”, dostępna od wersji 6.5 narzędzia VMware, umożliwia przeprowadzanie migracji w zależności od prognoz przesłanych przez vRops, który jest zatem niezbędny dla działania tej opcji DRS.

Opcja „Automatyzacja maszyny wirtualnej” umożliwia skonfigurowanie konkretnych ustawień DRS dla niektórych maszyn wirtualnych w podmenu Wyjątków dla maszyny wirtualnej w karcie Konfiguruj. (Niektóre maszyny wirtualne mogą być w częściowo automatycznym trybie migracji, mimo że klaster jest w trybie całkowicie automatycznym).

automatisation DRS

Dodatkowe opcje

W ustawieniach DRS możesz skonfigurować trzy dodatkowe opcje:

  • Dystrybucja maszyn wirtualnych: aby zapewnić dostępność, rozdziel jeszcze bardziej równomiernie maszyny wirtualne pomiędzy hostami.

  • Mierniki pamięci dla równoważenia obciążenia: równoważenie obciążenia w oparciu o pamięć zużytą przez maszyny wirtualne, a nie pamięć aktywną. To ustawienie jest zalecane tylko dla klastrów, w których pamięć hosta nie jest przeciążona.

  • Przeciążenie CPU: ograniczenie przeciążenia CPU dla wszystkich hostów klastra. To ustawienie spowoduje utworzenie wirtualnego CPU na podstawie głównego współczynnika ilości dla fizycznego CPU (vCPU:pCPU) ustawionego dla każdego hosta ESXi.

options supplémentaires DRS

Zarządzanie zasilaniem

Ta opcja powinna zawsze być wyłączona.

Jej głównym celem jest wyłączenie hostów w Twojej infrastrukturze, jeśli DRS uzna, że nie są one potrzebne do działania, zachowując jednocześnie wymagany przez HA poziom przełączenia awaryjnego. Monitoring w OVHcloud wykryje to wyłączenie jako nietypowe i wygeneruje interwencję w centrum danych.

Zaawansowane opcje

W klastrze DRS można użyć kilku parametrów konfiguracji zaawansowanej.

Oto kilka przykładów:

Nazwa opcji zaawansowanej Opis Wartość domyślna Najbardziej agresywna wartość
UseDownTime Jeśli analiza kosztów powinna uwzględniać wpływ ewentualnych spadków wydajności pamięci na obciążenie pracą podczas migracji 1 0 (bez uwzględnienia wpływów)
IgnoreDownTimeLessThan Próg (w sekundach) do zignorowania skumulowanych czasów spadków wydajności podczas migracji w analizie kosztów (może zostać zwiększony, jeśli obciążenie pracą maszyn wirtualnych nie jest wrażliwe na spadki wydajności pamięci podczas migracji) 1 Duża liczba (bez uwzględnienia czasów zatrzymania)
MinImbalance Opcja używana do obliczania docelowej nierównowagi 50 0
MinGoodness Minimalna poprawa nierównowagi w klastrze wymagana przy każdym przeniesieniu Adaptacyjna 0 (wszystkie przesunięcia są brane pod uwagę)
MaxMovesPerHost Maksymalna liczba przemieszczeń na host zalecana na jedno wywołanie Adaptacyjna 0 (bez limitu)

options avancées drs

Reguły DRS

W karcie Konfiguruj można zarządzać regułami VM/hosta.

règles drs

  • Zachować maszyny wirtualne razem: maszyny wirtualne znajdują się na jednym hoście.
  • Rozdzielić maszyny wirtualne: maszyny wirtualne są rozdzielone na oddzielnych hostach w ramach jednego klastra.
  • Maszyny wirtualne do hostów: maszyny wirtualne należące do grupy VM danego klastra muszą działać w określonej grupie hosta. W karcie Grupy VM/Host trzeba utworzyć grupy maszyn wirtualnych i hostów.

Czwarta reguła — Maszyny wirtualne do maszyn wirtualnych — została wyjaśniona w przewodniku dotyczącym funkcji HA.

création règles drs

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud