Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić je oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się

VMware HA (High Availability)

Zarządzanie polityką restartowania przy użyciu funkcji HA

Ostatnia aktualizacja dnia 18-11-2020

Wprowadzenie

Główną funkcją usługi VMware HA (High Availability) w razie awarii sprzętu jest zrestartowanie maszyn wirtualnych na innym hoście klastra. HA umożliwia również monitorowanie maszyn wirtualnych i aplikacji.

schéma HA

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować tę funkcję

Wymagania początkowe

W praktyce

Aktywacja

Funkcja HA jest domyślnie aktywowana w klastrze podstawowym, który OVHcloud dostarcza razem z usługą Managed Bare Metal.

Funkcję HA możesz też aktywować podczas tworzenia nowego klastra lub później.

Jeśli funkcja HA nie jest aktywna w Twoim klastrze, przejdź do karty Konfiguruj Twojego klastra, a następnie do karty Dostępność vSphere dostępnej w rubryce Usługi.

Kliknij polecenie Edytuj i zaznacz pole, aby włączyć funkcję HA.

Ważne jest również, aby włączyć monitorowanie hosta. To ustawienie umożliwia wysyłanie zapytań o dostępność między hostami ESXi w celu wykrycia ewentualnej awarii. Wyłączenie tej funkcji jest konieczne na przykład do przeprowadzenia aktualizacji przy użyciu narzędzia Update Manager. W tym konkretnym przypadku host jest izolowany.

activation HA

Parametry

Awarie i reakcje

Pierwsza kategoria pozwala określić zasady restartowania maszyn wirtualnych w zależności od różnych możliwych awarii.

Reakcja w razie awarii hosta

Ta kategoria określa zasady restartowania maszyn wirtualnych w razie utraty hosta.

Możesz tu zdecydować, czy maszyny wirtualne będą restartowane automatycznie, czy nie. Możliwe jest także zarządzanie domyślnym restartem klastra. Możesz zawęzić to ustawienie do pojedynczych maszyn wirtualnych w karcie Wyjątki dla maszyn wirtualnych.

Możesz także wybrać inny warunek niż domyślny (Przypisane zasoby), który funkcja vSphere HA sprawdzi przed przystąpieniem do restartu.

panne de l'hôte

Reakcja na izolację hosta

Ta kategoria pozwala określić działania, jakie mają zostać podjęte w razie utraty łączności z siecią w przypadku hosta.

Do wyboru masz następujące opcje:

 • Nie zostanie podjęte żadne działanie.
 • Maszyny wirtualne zostaną wyłączone i zostanie podjęta próba ich zrestartowania na innym dostępnym hoście.
 • Dany host zostanie wyłączony i zostanie podjęta próba zrestartowania maszyn wirtualnych na innym dostępnym hoście.

isolation d'hôte

Magazyn danych z PDL

W razie usterki magazynu danych ze statusem PDL (Permanent Device Loss) możesz określić działania, jakie mają zostać podjęte:

 • Nie zostanie podjęte żadne działanie.
 • Nie zostanie podjęte żadne działanie, ale zostaną wygenerowane logi.
 • Maszyny wirtualne zostaną wyłączone i zostanie podjęta próba ich zrestartowania na hostach, które wciąż mają łączność z magazynem danych.

banque de données avec PDL

Magazyn danych z APD

W razie usterki magazynu danych ze statusem APD (All Path Down) możesz określić działania, jakie mają zostać podjęte:

 • Nie zostanie podjęte żadne działanie.
 • Nie zostanie podjęte żadne działanie, ale zostaną wygenerowane logi.
 • Maszyny wirtualne zostaną wyłączone i zostanie podjęta próba ich zrestartowania.

banque de données avec APD

Monitoring maszyn wirtualnych

Monitoring maszyn wirtualnych jest dostępny po zainstalowaniu narzędzia VMware tools. W razie braku reakcji ze strony tools (zapytania o dostępność) maszyna wirtualna zostanie automatycznie zrestartowana. Możliwa jest zaawansowana konfiguracja tej funkcji (np. odstępów czasu restartu).

Surveillande de VM

Kontrola dostępu

Funkcja vSphere HA wykorzystuje kontrolę dostępu w celu zapewnienia, że zarezerwowane są zasoby wystarczające do odzyskania maszyn wirtualnych w razie awarii hosta.

Kontrola dostępu narzuca pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania zasobów. Działania, które mogą naruszać te ograniczenia, są niedozwolone. Oto przykładowe działania, które mogą być niedozwolone:

 • włączenie maszyny wirtualnej;
 • migracja maszyny wirtualnej;
 • zwiększenie rezerwy CPU lub pamięci maszyny wirtualnej.

Podstawą kontroli dostępu vSphere HA jest liczba awarii hosta, które klaster może tolerować i nadal gwarantować przełączanie awaryjne. Zdolność hostów do przełączania awaryjnego można określić na trzy różne sposoby:

Zapytania o dostępność magazynów danych

Gdy host główny klastra HA nie może komunikować się z hostem podrzędnym w sieci zarządzania, host główny wykorzystuje zapytanie o dostępność magazynu danych do określenia, czy host podrzędny jest uszkodzony, znajduje się w partycji sieciowej, czy też jest odcięty od sieci.

Zaawansowane opcje

W klastrze można użyć kilku parametrów konfiguracji zaawansowanej.

Informacje o parametrach znajdziesz na tej stronie.

Reguła HA

Przejdź do sekcji Konfiguruj, a następnie do karty Reguły VM/Hosta, aby utworzyć regułę typu „Maszyny wirtualne do maszyn wirtualnych”.

Dzięki temu zostanie dodany warunek restartu, który zapewni, że wszystkie maszyny wirtualne z pierwszej grupy zostaną zrestartowane przed restartem maszyn z drugiej grupy.

Tę regułę można dodać w uzupełnieniu do priorytetów restartu, które można skonfigurować w karcie Wyjątki dla maszyn wirtualnych.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud