Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić je oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się

Jak korzystać z API vScope

API vScope pozwala wykorzystywać dane z monitorowania zasobów w aplikacjach

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-11-2020

Wprowadzenie

OVHcloud udostępnia narzędzie vScope do nadzoru i monitorowania wirtualnych maszyn i infrastruktury.

Jest to strona internetowa, na której zebrane są wszelkie użyteczne informacje dotyczące wykorzystania Twoich zasobów.

Informacje te są dostępne także poprzez APIv6 i API Metrics.

Niniejszy przewodnik opisuje sposób korzystania z tych API.

Wymagania początkowe

W praktyce

vScope udostępnia dwa rodzaje informacji:

 • informacjew czasie rzeczywistym, które odpowiadają danym z różnych elementów w danej chwili.
 • wykresy przedstawiające dane historyczne dotyczące wydajności poszczególnych elementów, Przykład: procesora lub pamięci RAM maszyny wirtualnej.

Zbieranie danychw czasie rzeczywistym

Dane w czasie rzeczywistym są dostępne z poziomu strony głównej interfejsu vScope.

vScope-API

Możesz przeglądać danew czasie rzeczywistym dotyczące następujących elementów:

 • serwery plików,
 • hosty,
 • maszyny wirtualne.

Z API można korzystać dzięki następujących trzem wywołaniom APIv6:

Serwery plików

Hosty

Maszyny wirtualne

Zbieranie danych historycznych (wykresy)

Do zbierania i wykorzystywania danych historycznych (wykresy) wykorzystujemy produkt Metrics Data Platforms.

Możesz zbierać dane w formie kropek za pośrednictwem protokołów Opentsdb lub WARP10. Kropki można wykorzystywać w aplikacji lub też wyświetlać je bezpośrednio w zależności od oczekiwanego rezultatu.

Niniejszy artykuł przedstawia wykorzystanie protokołu Opentsdb do nieuporządkowanego wyświetlania danych (bez formy graficznej).

Aby móc korzystać z narzędzia Metrics Data Platforms, musisz najpierw uzyskać token odczytu. W nowej wersji vScope każdy użytkownik infrastruktury otrzymuje taki token.

Aby uzyskać token odczytu dla danego użytkownika, należy użyć następującego wywołania przez APIv6:

Twój token znajduje się w polu wynikówtoken.

{
  "warpEndpoint": "https://warp10.gra1-ovh.metrics.ovh.net",
  "token": "XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXZZZZZZZZZZZ_YYYYYYYYYYYYYY-XXXXXXXXX",
  "opentsdbEndpoint": "https://opentsdb.gra1-ovh.metrics.ovh.net"
}

Dla każdego rodzaju elementu dostępna jest lista statusów (zwanych również etykietami) wymagająca bardzo precyzyjnych parametrów.

Serwery plików (Filers)

Statusy (Metrics) Opis (Description) Etykiety (Labels)
vscope.filer.datastore.diskspace.used Wykorzystanie serwera plików w kB datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
datastore : pcc-000443

Hosty

Statusy (Metrics) Opis (Description) Etykiety (Labels)
vscope.host.cpu.usage.perc Wykorzystanie procentowe procesora hosta - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
vscope.host.mem.usage.perc Wyrażone procentowo wykorzystanie pamięci hosta - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
vscope.host.net.tx Wykorzystanie sieci hosta podczas przesyłania - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
- nicname : vmnic0/vmnic1/vmnic2/vmnic3
vscope.host.net.rx Wykorzystanie sieci hosta podczas odbioru - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
- nicname : vmnic0/vmnic1/vmnic2/vmnic3
vscope.host.net.packetstx Liczba pakietów sieciowych przesłanych przez hosta - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
- nicname : vmnic0/vmnic1/vmnic2/vmnic3
vscope.host.net.packetsrx Liczba pakietów sieciowych odebranych przez hosta - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- host : 172.17.86.51
- nicname : vmnic0/vmnic1/vmnic2/vmnic3

Maszyny wirtualne

Statusy (Metrics) Opis (Description) Etykiety (Labels)
vscope.vm.cpu.usage.perc Wykorzystanie procentowe procesora maszyny wirtualnej - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.mem.usage.perc Wykorzystanie procentowe pamięci maszyny wirtualnej - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.cpu.ready Status CPU Ready serwera wirtualnego w milisekundach - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.net.rx Wykorzystanie sieci serwera wirtualnego podczas odbioru - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.net.tx Wykorzystanie sieci serwera wirtualnego podczas przesyłania - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.net.packetsrx Liczba pakietów sieciowych odebranych przez maszynę wirtualną - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.net.packetstx Liczba pakietów sieciowych przesłanych przez maszynę wirtualną - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.io.read Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę przy odczycie dla maszyny wirtualnej - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.io.write Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę przy zapisie dla maszyny wirtualnej - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.bandwidth.read Przepustowość dysku maszyny wirtualnej w trybie odczytu - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.bandwidth.write Przepustowość dysku maszyny wirtualnej w trybie zapisu - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.latency.read Opóźnienie dysku maszyny wirtualnej podczas odczytu - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254
vscope.vm.disk.latency.write Opóźnienie dysku maszyny wirtualnej podczas zapisu - datacenter : pcc-37-187-228-180_datacenter869,
- vm : vm-01254

Przykład zbierania danych z wykorzystaniem protokołu OpenTSDB

Teraz, kiedy już uzyskałeś swój token (endpoint) i dysponujesz listą statusów, możesz pozyskać dane dotyczące wykorzystania pamięci hosta w okresie 1 dnia.

Poniżej znajdziesz przykładowe zapytanie.

curl -XPOST https://read:XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXZZZZZZZZZZZ_YYYYYYYYYYYYYY-XXXXXXXXX@opentsdb.gra1-ovh.metrics.ovh.net/api/query
-d '{ 
  "start":1564407950, 
  "queries":[ 
    { 
      "metric":"vscope.host.mem.usage.perc", 
      "aggregator":"sum",
      "downsample":"20m-max-zero",
      "tags": {
        "datacenter":"pcc-37-187-228-180_datacenter869",
        "host":"172.17.86.51" 
      } 
    } 
  ] 
}'

Wyjaśnienie różnych wykorzystanych pól:

 • read: użytkownik służący do przeprowadzenia zapytania (będzie mieć zawsze status read);
 • XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXZZZZZZZZZZZ_YYYYYYYYYYYYYY-XXXXXXXXX : token pozyskany uprzednio przez APIv6;
 • opentsdb.gra1-ovh.metrics.ovh.net: endpoint OpenTSDB, również uzyskiwany przez APIv6. Ten endpoint może różnić się w zależności od Twojej lokalizacji;
 • start: znacznik czasowy odpowiadający dacie rozpoczęcia zapytania;
 • queries: tabela zawierająca statusy do pozyskania. Za pomocą pojedynczego zapytania można uzyskać wiele statusów;
 • metric: nazwa statusu do uzyskania;
 • aggregator: nazwa funkcji agregacji (zapoznaj się z dokumentacją OpenTSDB, aby uzyskać więcej szczegółów);
 • downsample: nazwa funkcji próbkowania (pozwala zmniejszyć ilość danych do pozyskania. Parametr opcjonalny);
 • tags: lista etykiet w formie klucza / wartości;

Można uzyskać też inne parametry. Zapoznaj się z dokumentacją API OpenTSDB, by uzyskać więcej szczegółów.

Otrzymasz wówczas plik json z podsumowaniem zapytania, a także znaczniki czasowe powiązane z wartościami w polu dps. Przykład:

[
  {
    "metric":"vscope.host.mem.usage.perc",
    "tags":{
      "datacenter":"pcc-37-187-228-180_datacenter869",
      "env":"prod",
      "host":"172.17.86.51",
      "servicename":"pcc-37-187-228-180",
      "servicetype":"vscope"
    },
    "query":{
      "index":0
    },
    "aggregateTags":[],
    "dps":{
      "1564409391":4.38,
      "1564410591":4.35,
      "1564411791":4.37,
      "1564412991":4.38,
      "1564414191":4.35,
      "1564415391":4.38,
      "1564416591":4.35,
      "1564417791":4.36,
      "1564418991":4.36,
      "1564420191":4.37,
      "1564421391":4.37,
      "1564422591":4.37,
      "1564423791":4.37,
      "1564424991":4.38,
      "1564426191":4.36,
      "1564427391":4.35,
      "1564428591":4.37,
      "1564429791":4.36,
      "1564430991":4.38,
      "1564432191":4.35,
      "1564433391":4.37,
      "1564434591":4.36,
      "1564435791":4.37,
      "1564436991":4.37,
      "1564438191":4.37,
      "1564439391":4.38,
      "1564440591":4.36,
      "1564441791":4.36,
      "1564442991":4.37,
      "1564444191":4.37,
      "1564445391":4.35,
      "1564446591":4.36,
      "1564447791":4.36,
      "1564448991":4.36,
      "1564450191":4.35,
      "1564451391":4.37,
      "1564452591":4.37,
      "1564453791":4.35,
      "1564454991":4.36,
      "1564456191":4.37,
      "1564457391":4.37,
      "1564458591":4.36,
      "1564459791":4.37,
      "1564460991":4.34,
      "1564462191":4.36,
      "1564463391":4.34,
      "1564464591":4.37,
      "1564465791":4.34,
      "1564466991":4.37,
      "1564468191":4.34,
      "1564469391":4.36,
      "1564470591":4.36,
      "1564471791":4.36,
      "1564472991":4.37,
      "1564474191":4.37,
      "1564475391":4.36,
      "1564476591":4.35,
      "1564477791":4.36,
      "1564478991":4.35,
      "1564480191":4.35,
      "1564481391":4.37,
      "1564482591":4.36,
      "1564483791":4.34,
      "1564484991":4.37,
      "1564486191":4.38,
      "1564487391":4.35,
      "1564488591":4.34,
      "1564489791":4.36,
      "1564490991":4.35,
      "1564492191":4.36,
      "1564493391":4.36,
      "1564494591":4.36
    }
  }
]

Więcej informacji na temat zapytań OpenTSDB znajdziesz w dokumentacji: OpenTSDB api query

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud