Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić je oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się

Konfiguracja VPN dla DRP Zerto OVHcloud

Dowiedz się, jak skonfigurować tunel VPN w celu połączenia lokalnej platformy Zerto z infrastrukturą Managed Bare Metal OVHcloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-11-2020

Wprowadzenie:

Ten przewodnik ma na celu pomóc w skonfigurowaniu wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu połączenia platformy lokalnej z infrastrukturą Managed Bare Metal OVHcloud i wdrożeniu rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii Zerto. Dla zilustrowania realizacji wzajemnego połączenia wykorzystamy funkcje VPN w OPNSense, czyli platformie open source firewall/VPN. Dla ułatwienia opiszemy najprostszą konfigurację, w której brama VPN ma połączenie w sieci Zerto Virtual Manager (ZVM).

Wymagania początkowe

 • Docelowe PCC musi mieć co najmniej jeden publiczny adres IP dostępny dla punktu połączenia VPN.
 • Lokalizacja klienta musi dysponować działającą instalacją Zerto.
 • Maszyny replikacji Zerto (VRA: Virtual Réplication Appliance) po stronie klienta i po stronie OVHCloud muszą mieć możliwość wymiany informacji na portach TCP 4007 i 4008.
 • Maszyny administracji Zerto (ZVM: Zerto Virtual Manager) po stronie klienta i po stronie OVHCloud muszą mieć możliwość wymiany informacji na portach TCP 9081.

W praktyce

Prezentacja architektury rozwiązania

zerto vpn

Definicja parametrów architektury:

Po stronie klienta:

 • Publiczny adres punktu połączenia VPN (1)
 • Wewnętrzny adres punktu połączenia VPN (2)
 • Wewnętrzny adres ZVM (3)
 • Plan adresowania sieci ZVM (4)

Po stronie OVHcloud:

 • Publiczny adres punktu połączenia VPN (5)
 • Plan adresowania sieci ZVM (6)
 • Adres ZVM (7)

Musisz wybrać zakres sieci, w którym OVHcloud ma wdrożyć zdalną ZVM, by uniknąć konfliktu z Twoimi wewnętrznymi adresami.

Możesz po prostu zaakceptować domyślny zakres zaproponowany w interfejsie Panelu klienta, jeśli Ci odpowiada.

Etap 1: aktywacja klienta Zerto w OVHcloud

Aktywację przeprowadza się prosty sposób w Panelu klienta OVHcloud. Najpierw wybierz centrum danych połączone z PCC, a następnie kliknij kartę Plan odzyskiwania awaryjnego (DRP).

zerto vpn

Wybierz opcję Między Twoją infrastrukturą i Managed Bare Metal OVH, a następnie kliknij Aktywuj Zerto DRP.

zerto vpn

Wybierz dostępny publiczny adres z zaproponowanego zakresu.

zerto vpn

Następnie wprowadź żądany zakres sieci w celu wdrożenia ZVM.

zerto vpnzerto vpn

Następnie kliknij Instaluj.

zerto vpn

Etap 2: aktywacja usługi IPSec

W konsoli OPNSense przejdź do menu VPN znajdującego się po lewej stronie, a następnie przejdź do rubryki IPSec i wybierz Tunnel Setting.

zerto vpn

Zaznacz pole Enable IPsec.

zerto vpn

Kliknij Save, aby zapisać.

Etap 3: konfiguracja tunelu IPSec

Konfiguracja tunelu odbywa się przez uzupełnienie dwóch grup parametrów, nazywanych Faza 1 i Faza 2.

3.1 Dodawanie Fazy 1

W menu VPN przejdź do rubryki Tunnel settings i kliknij symbol + po prawej stronie ekranu.

zerto vpn

3.1.1 Faza 1: dodawanie informacji ogólnych

zerto vpn

Możesz zachować wartości domyślne:

 • Metoda połączenia: Default
 • Protokół wymiany kluczy: V2
 • Protokół internetowy: IPv4
 • Interfejs: WAN

Jednak w polu Remote gateway musisz wpisać adres IP punktu połączenia IPSec OVHCloud.

3.1.2 Faza 1: uwierzytelnianie

Tutaj również możesz zachować parametry domyślne. W polu Pre-Shared Key musisz tylko wpisać współdzielone hasło.

zerto vpn

3.1.3 Faza 1: wybór algorytmów szyfrowania

zerto vpn

Obsługiwane są następujące wartości parametrów:

 • Algorytm szyfrowania: AES, 256-bitowe
 • Algorytm haszowania: SHA256
 • Grupa kluczy Diffie-Hellman: 14 (2048-bitowa)
 • Czas życia: 28 800 sekund

Parametry zaawansowane mogą zachować wartości domyślne. Kliknij Save, a następnie Zastosuj zmiany.

Faza 1 jest teraz dostępna w interfejsie.

zerto vpn

3.2 Dodawanie pozycji Fazy 2

Kliknij przycisk Pokaż pozycje Fazy 2.

zerto vpn

Żadna faza 2 nie jest na razie dostępna, dlatego trzeba ją dodać:

zerto vpn

Kliknij przycisk +.

zerto vpn

3.2.1 Faza 2: informacje ogólne

zerto vpn

Sprawdź, czy tryb jest ustawiony na „Tunnel IPv4”.

3.2.2 Faza 2: sieć lokalna

zerto vpn

Wybrana sieć lokalna musi być typu „Podsieć lokalna”.

3.2.3 Faza 2: sieć zdalna

Na tym etapie należy wprowadzić plan adresowania sieci, w której znajduje się ZVM OVHcloud.

Sieć musi być ustawiona na /23 (512 IPs).

Zachowaj ostrożność, ponieważ jeśli na tym etapie wystąpi błąd, VPN nie będzie działać.

zerto vpn

3.2.4 Faza 2: Wymiana kluczy

Obsługiwane parametry są następujące:

 • Protokół: ESP
 • Algorytmy szyfrowania: AES, 256-bitowe
 • Algorytmy haszowania: SHA256
 • PFS: Off

zerto vpn

Nie ma potrzeby zmiany opcji zaawansowanych. Kliknij Save, a następnie Zastosuj zmiany.

3.3 Weryfikacja statusu VPN

zerto vpn

Kliknij pomarańczowy trójkąt po prawej stronie, aby uruchomić połączenie.

zerto vpn

Jeśli parametry są prawidłowe, utworzy się tunel. Wówczas pojawią się nowe ikony:

 • Wyłącz tunel
 • Uzyskaj informacje o stanie tunelu

zerto vpn

Kliknij ikonę informacji.

zerto vpn

Tunel już działa. Pamiętaj, jeśli to konieczne na tym etapie, o dodaniu trasy z lokalnej ZVM do sieci ZVM OVHcloud.

W przypadku nieprawidłowości:

Jeśli tunel nie działa, sprawdź, czy następujące parametry zostały prawidłowo wprowadzone:

 • Klucz współdzielony,
 • IP zdalnego punktu połączenia,
 • Zakres IP zdalnej sieci.

Upewnij się również, że zapora nie blokuje przepływu między dwoma końcami tunelu VPN.

Możesz również sprawdzić plik dziennika IPSec w /var/log/ipsec.log.

Etap 4: konfigurowanie zapory

Aby umożliwić powiązanie między lokalizacją klienta a lokalizacją OVHcloud, musisz odblokować:

 • Port 9081 między maszynami ZVM
 • Porty 4007 i 4008 między maszynami vRA

4.1 Otwieranie połączeń dla ZVM

Przejdź do menu Firewall, a następnie do sekcji Rules i wybierz IPSec.

zerto vpn

Kliknij Add, aby utworzyć nową regułę.

zerto vpn

zerto vpn

Reguła ta zawiera następujące parametry:

 • Action: „Pass” (Zezwalaj na ruch)
 • Interfejs: „IPsec” (dozwolony ruch przychodzący z VPN)
 • Protokół: „TCP”

Sekcje Source i Destination są typu „Single host or Network” i oznaczają odpowiednio adresy IP ZVM OVHcloud i ZVM klienta.

zerto vpn

Dozwolony docelowy port TCP to 9081.

Zapisz regułę i zastosuj ją.

4.2 Otwieranie połączeń dla maszyn vRA

Otwieranie połączeń dla maszyn vRA jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ jest tyle vRA co ESCi, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie OVHcloud.

Wszystkie muszą wymieniać informacje przez porty TCP 4007 i 4008.

Aby zaradzić tej sytuacji, OPNSense oferuje aliasy. Alias to grupa obiektów (adresy IP, sieci, adresy URL itp.), których można użyć podczas określania reguł zapory.

W naszym przypadku potrzebujemy trzech aliasów:

 • jednego dla adresów IP maszyn vRA po stronie klienta,
 • jednego dla adresów IP maszyn vRA po stronie OVHcloud,
 • jednego dla odblokowywanych portów.

Adres IP maszyn vRA po stronie OVHcloud widoczny w interfejsie vSphere docelowej infrastruktury Managed Bare Metal:

zerto vpn

Utwórz alias OVH_VRA dla maszyn vRA po stronie OVHcloud :

zerto vpn

W podobny sposób utwórz alias dla maszyn po stronie klienta:

zerto vpn

Teraz wystarczy utworzyć alias dla portów:

zerto vpn

Teraz masz wszystkie elementy niezbędne do utworzenia reguł zapory, które zezwalają na ruch z OVHcloud do platformy klienta. Procedura jest taka sama, tylko trzeba użyć aliasów w parametrach:

zerto vpn

Na tym etapie połączenie VPN działa i jest bezpieczne.

zerto vpn

Etap 5: powiązanie maszyn ZVM

Po zainstalowaniu ZVM w lokalizacji klienta, możesz zalogować się do interfejsu Zerto.

Pojawi się następujący ekran:

zerto vpn

Wybierz opcję Pair to a site with a licence i wprowadź adres IP maszyny ZVM po stronie OVHcloud, a następnie kliknij Start.

W pulpicie nawigacyjnym pojawi się komunikat informujący o trwającym parowaniu.

zerto vpn

Jeśli operacja się powiedzie, pojawi się następujący komunikat:

zerto vpn

Możesz sprawdzić, czy nazwa PCC OVHcloud jest widoczna w karcie Lokalizacje.

zerto vpn

Na tym etapie rozwiązanie Zerto działa i można utworzyć wirtualne grupy ochrony (VPG).

Diagnostyka:

Jeśli nie można nawiązać połączenia między maszynami ZVM (zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości na etapie ustalania reguł zapory), pojawi się następujący komunikat:

zerto vpn

Nastąpi przekierowanie do ekranu połączenia ZVM i pojawi się następujący komunikat:

zerto vpn

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że ZVM OVHCloud nie może nawiązać połączenia z ZVM klienta na porcie TCP 9081. Jest to niezbędne dla otwarcia połączenia.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud