Dokumentacja techniczna OVH

Aktywacja i zarządzanie usługą Sharepoint

Aktywacja usługi Sharepoint OVH i zarządzanie nią

Wymagania: Należy posiadać usługę Exchange Hosted 2013 lub 2016. Zaloguj się do panelu klienta OVH.

W menu po lewej stronie wybierz Microsoft i kliknij na Zamów platformę Sharepoint.

Zostaniesz poproszony o wybranie serwera Hosted Exchange oraz o wskazanie istniejącego w ramach tej usługi adresu e-mail.

Następnie kliknij na Uruchom zlecenie aktywacji.

Zostaniesz przekierowany na naszą stronę, aby dokończyć zamówienie.

Kliknij na Dalej, aby potwierdzić regulaminy związane z usługą Sharepoint i uzyskać zamówienie.

Usługa Sharepoint zostanie włączona w ciągu maksymalnie 4 godzin od zaakceptowania płatności i przekazania zamówienia do realizacji.

Twoja usługa jest już dostępna. Należy ją teraz aktywować.

Przesłaliśmy do Ciebie e-mail z informacją, że możesz już aktywować usługę: Konfiguracja usługi Microsoft SharePoint

E-mail ten jest również dostępny w panelu klienta w sekcji: Moje konto i Otrzymane e-maile .

E-mail ten wygląda tak:

Dokończenie aktywacji

W panelu klienta wybierz w menu z lewej strony sekcję Microsoft i Sharepoint

Na tym poziomie należy zdefiniować url usługi Sharepoint. Adres ten zostanie sprawdzony. Jeśli będzie dostępny, będziesz mógł zatwierdzić ten etap.

Po zatwierdzeniu adresu url należy poczekać na dokończenie aktywacji. Aktywacja może zająć 4 godziny.

Usługą Sharepoint zarządza się z poziomu panelu klienta OVH (menu Microsoft i Sharepoint).

W zakładce Informacje ogólne:

  • Nazwa Twojej usługi i przypisany serwer Exchange.

  • Dostęp: Odnajdziesz tu url swojej usługi i serwer Exchange przypisany do usługi Sharepoint.

  • Parametry: Odnajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące swojej przestrzeni dyskowej.

W zakładce Użytkownicy:

  • Przywróć uprawnienia administratora: Opcja ta pozwala na przywrócenie uprawnień administratora danemu użytkownikowi w przypadku wykonania nieprawidłowej operacji w interfejsie Sharepoint.

Domyślnie konto wpisane podczas składania zamówienia to klasyczny użytkownik. Można je zmienić na Administratora za pomocą koła zębatego z prawej strony konta.

W tym samym menu można również zmienić hasło do logowania.

Jeśli chcesz dodać użytkownika Sharepoint, kliknij na koło zębate z prawej strony konta Exchange i Włącz usługę Sharepoint.

Spowoduje to zamówienie nowej licencji.

Jeśli chcesz korzystać z usługi Sharepoint tylko w trybie do odczytu, nie musisz włączać nowego użytkownika. Domyślnie pozostałe konta Exchange powiązane z platformą mogą łączyć się w trybie do odczytu.