Dokumentacja techniczna OVH

Aktywacja i zarządzanie usługą Sharepoint

Dowiedz się, jak zamówić i skonfigurować usługę SharePoint

Ostatnia aktualizacja z dnia 15-04-2020

Wprowadzenie

Oferty SharePoint pozwalają wykorzystać współdzieloną przestrzeń dyskową do wspólnej pracy.

Dowiedz się, jak zamówić i skonfigurować usługę SharePoint.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: zamówienie usługi SharePoint

Zaloguj się do Twojego Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji „Web”. Kliknij Zamów na pasku usług po lewej stronie, a następnie wybierz SharePoint.

Istnieją dwa rodzaje usług do wyboru:

Przypisana usługa SharePoint Samodzielna usługa SharePoint
sharepoint sharepoint
Jeśli dysponujesz usługą Hosted Exchange w Panelu klienta, możesz powiązać konta użytkowników z platformą SharePoint. Zaznacz konto lub konta, które chcesz powiązać z licencją SharePoint. Jeśli nie masz usługi Hosted Exchange OVHcloud lub też potrzebujesz niezależnej usługi SharePoint, zamów usługę SharePoint Standalone.
Określ liczbę licencji, których potrzebujesz, w zależności od liczby użytkowników.

Po dokonaniu wyboru kliknij Zamów usługę, aby sfinalizować zamówienie.

Etap 2: aktywacja usługi SharePoint

Po zatwierdzeniu i opłaceniu zamówienia otrzymasz na adres e-mail podany w Twoim Panelu klienta wiadomość z informacją, że usługa jest gotowa do konfiguracji.

Aby przeczytać ten e-mail, zaloguj się do Twojego Panelu klienta OVHcloud, kliknij Twój profil w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Twoje inicjały. Przejdź do karty Wiadomości odebrane i wyszukaj e-mail z następującym tematem:

[xx-11111-ovh] Skonfiguruj usługę Microsoft SharePoint!

Aby rozpocząć tę konfigurację, przejdź do sekcji Web w Twoim Panelu klienta. Kliknij Microsoft na pasku usług po lewej stronie, następnie Sharepoint, po czym wybierz odpowiednią usługę SharePoint.

Nazwij usługę w polu „Adres URL SharePoint” i kliknij przycisk Zatwierdź URL

sharepoint

Po zatwierdzeniu nie można będzie już zmienić nazwy usługi.

Etap 3: konfiguracja usługi SharePoint

Zaloguj się do Twojego Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji Web. Kliknij Microsoft na pasku usług po lewej stronie, następnie Sharepoint, po czym wybierz odpowiednią usługę SharePoint.

Samodzielna usługa SharePoint

Ta usługa jest niezależna, więc należy najpierw przypisać do niej domenę, aby móc skonfigurować użytkowników.

Dodanie domeny

Przejdź do karty Domeny i kliknij Dodaj domenę. Wybierz domenę posiadaną w Panelu klienta lub podaj nazwę domeny zewnętrznej, którą zarządzasz.

  • Jeśli wybierzesz domenę znajdującą się w Twoim Panelu klienta, zostanie ona automatycznie zatwierdzona. Można więc przejść od razu do konfiguracji użytkowników.

  • Jeśli wybierzesz domenę zewnętrzną, konieczne będzie dodanie rekordu CNAME do strefy DNS domeny, aby zatwierdzić ją w usłudze SharePoint. Jeśli chcesz sprawdzić rekord CNAME, który należy tu podać, kliknij ikonę informacji obok frazy „Weryfikacja domeny w toku”, jak pokazano poniżej.

sharepoint

Konfiguracja użytkownika

Przejdź do karty Użytkownik, kliknij ... po prawej stronie konta, a następnie wybierz Edycja konta

sharepoint

Wprowadź dane użytkownika w oknie, które się pojawi, a następnie kliknij Zatwierdź

Aby uzyskać uprawnienia administratora w platformie SharePoint, kliknij ponownie... z prawej strony konta, a następnie Aktywuj uprawnienia administratora

Przypisana usługa SharePoint

Jaka sama nazwa wskazuje, usługa ta jest przypisana do usługi Exchange wybranej przez Ciebie podczas składania zamówienia. Nie ma więc potrzeby przypisywania domeny.

Konfiguracja użytkownika

Przejdź do karty Użytkownicy w Twojej usłudze, aby wyświetlić wszystkie konta Exchange, które mogą korzystać z licencji SharePoint.

sharepoint

Kolumna Konto aktywne wskazuje, czy konto w usłudze Exchange korzysta z licencji SharePoint.

Jeśli chcesz aktywować licencję dla konta, które nie ma do niej dostępu, kliknij ... z prawej strony konta, a następnie Aktywuj SharePoint.

Domyślnie konto korzystające z licencji nie ma uprawnień administratora. Aby je przyznać, kliknij ... z prawej strony konta, a następnie Aktywuj uprawnienia administratora.

sharepoint

Przywrócenie uprawnień administratora

W obu rodzajach usługi SharePoint dostępny jest przycisk Przywróć uprawnienia administratora w karcie Użytkownik. Umożliwia on przywrócenie uprawnień administratora usługi w razie błędnej operacji w interfejsie SharePoint.

sharepoint

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en.